soner polat

Anayasa oyununda AKP'nin önünü CHP açıyor!

Size de garip gelmiyor mu? CHP de tıpkı AKP gibi anayasamıza yönelik saldırıyı “darbe edebiyatı” ile maskeliyor.

Bu ise duyarlı ve bilinçli her Türk vatandaşını tedirgin ediyor! “Acaba bir merkez mi ellerine kâğıt tutuşturdu?” sorusunu akla getiriyor… Ortada 1982 Anayasası’ndan eser kaldı mı?

12 EYLÜL ANAYASASI’NDAN (1982) GERİYE NE KALDI?

Çok eleştirilen 12 Eylül Anayasa’sı toplam 17 kez değişikliğe uğradı! Bu çerçevede Anayasa’daki 113 madde değişti... Çoğunlukla maddelerin tümü değişti, bazılarında fıkra değişiklikleri yapıldı. Hatta bazı maddeler birden fazla sayıda değiştirildi... 3 defa da halk oylamasına gidilerek değişiklik yapıldı. 4 geçici madde değiştirildi, 3 yeni geçici madde eklendi. Diğer bir ifade ile 12 Eylül darbe anayasasından zerrecikler bile kalmadı. Başlangıç metni bile iki kez değişti. Kalan maddeler, zaten 1924 ve 1960 anayasalarında da mevcut olan genel hükümlerdir…

DARBE ANAYASASI MI ARIYORSUNUZ?

Acaba, zahmet edip AKP döneminde yapılan değişiklikleri araştırdınız mı? AKP toplam 50 maddeyi değiştirdi… İlave olarak 3 yeni geçici madde koydu ve iki defa halk oylamasına gitti! Uğruna adliyeleri birbirine kattığınız Gülen’in 12 Eylül 2010 anayasa referandumu sonrasındaki sözleri de mi aklınıza gelmedi: “Bu zafer 20 seçime bedeldir!” Gülen’i bu kadar mutlu kılan neydi acaba?

Bu referandum ile mevcut anayasadaki toplam 24 madde ve bir geçici madde değiştirildi. 2 yeni geçici madde ilave edildi. Resmen Türk hukuk ve adalet sistemi katledildi… Yargı üçe bölündü: “Cemaat yargısı, AKP yargısı ve Normal yargı!”
Yargıtay’da blok oy kullanan 160 kişiyi de hatırlamıyor musunuz? Siyasi bir kişilik olan Adalet Bakanı, yargısal bir üst organ olan HSYK’nın başkanı niye oldu acaba? Kuvvetler Ayrılığı ilkesini güçlendirmek için mi? Gördüğüm kadarıyla, çok ama çok çalışmanız gerekiyor! “Darbe anayasası ayıbından kurtulmalıyız!” diyerek işin içinden çıkamazsınız!

İLK 4 MADDE İLE DE İŞ BİTMİYOR!

İlk 4 madde ile Anayasa’nın tüm maddeleri arasında bir bütünlük ve uyum vardır… Bu maddeler Anayasa’nın ruhudur. Eğer aklıma ilk gelen 6, 10, 11, 12, 25, 42, 66 ve devrim yasalarını koruma altına alan 174’üncü madde gibi alanlarda oynama yaparsınız, ilk dört madde bir anlam ifade etmez! Sakın, kendinizi çok kurnaz, bu büyük milleti de safdil olarak görmeyin!

AKP’nin yaptığı ve asıl sorun sahası olan maddeleri görmezden gelin! Molekülleri bile kalmayan darbe anayasası mugalatası yapın! Siz, Allah aşkına, AKP’yi koruma ve kollamaya mecbur musunuz?AKP Muhipleri Derneğine üye mi oldunuz? Acaba, Anayasa değişikliği konusunda AKP ile bir hakem nezaretinde gizli bir anlaşma mı yaptınız?

Eski Genel Başkanınız Deniz Baykal’a bir sorsanız! Acaba, AKP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonlarına niçin üye göndermiyordu? Peki, Dersimli Başkanınız bu konuda niçin bu kadar istekli? Anayasa kelimesini duyunca içi kıpır kıpır oluyor; yerinde duramıyor… Bu ölümsüz aşk neden kaynaklıyor? Hiç merak ettiniz mi?

TÜRKİYE’YE KURULAN TUZAK!

Kişisel düşünceme göre bu işin içinde bir bit yeniği var! Çünkü CHP gerçekten samimi olsaydı, kırıntısı kalmayan 1982 anayasasını gerekçe göstererek bu işe soyunmazdı… Milletin karşısına aslanlar gibi çıkar, kendine göre değişiklik gerekçelerini tane tane açıklardı! Eğer gerçeklerden sapma varsa, ardında mutlaka bir art niyet aranmalıdır! AKP ve CHP’nin, gerçekleri aynı gerekçeyle çarpıtarak anayasamıza yüklenmeleri insanın midesini bulandırıyor…

Ama unuttukları bir şey var! Bu devlet anayasa uzlaşma masalarında değil, muharebe meydanlarında kanla, irfanla kuruldu… Kuvayı Milliye ruhu bu topraklarda asla kaybolmaz!

Soner POLAT - 16 Ocak 2016 - Ulusal Kanal

Son Yazılar