ali nejat olcen

Gaflet İçindeki 1128 Adet "Bilimciler"!

Büyük Orta Doğu Projesinde şu bilinmelidir ki:

Ortadoğu yöremizde "gerilla" savaşını yürürlüğe koyan PKK değil, onu kullanan ABD’dir. ABD’nin kimi zaman denetiminden çıkarak, içinde öğrencilerin bulunduğu okulu yakabilmekte ve halkın göç etmesine yol açan yıkım eylemlerini uygulamaya koyabilmektedirler. PKK’nın başarısızlığının temel nedeni yöre halkına da büyük zararlar vererek ABD’nin taşeronluğunu üstlenmiş olmasıdır.

Güney Doğu Anadolu’muzda halkımızı yaşamdan küstüren PKK vahşetini görmezden gelen 1128 bilimci, eğer ABD’de olsaydı, ve Kızılderililere uygulanan zulmü dile getirmeye girişselerdi başlarına ne geleceğini bilebilirler miydi?

Önce onlara kimi gerçekleri anımsatmak gerekecek.

1) R.T.Erdoğan, başbakan iken kendisini BOP’un eş başkanı olduğunu ve de kendisine görev verildiğini açıklamış ve ne yazık ki, CHP ve MHP’den hiç kimse, genel başkanları dahil "TBMM dışında Size hiç kimse görev veremez, ve de kimin görev verdiğini açıklamalısınız " diyememiştir!

2) Bir süre sonra Çankaya’da Abdullah Gül, konuyu "iyi şeyler olacak" diye açıklamış ve Başbakan R.T.Erdoğan de bunu "açılım" olarak çadır içinde "yargı" yoluyla PKK’nın silahlarını bırakacağını müjdelemişti.

Açılımı korumak amacıyla PKK’nın kimi tahripkâr eylemlerine müdahale edilmemesi kararını veren kim di?

3) Aynı Başbakan R.T.Erdoğan, PKK ile masaya oturulduğunu söyleyenleri şerefsizlik le suçlamış ve kısa bir süre sonra buyruğundaki MİT başkanıyla görüşme yapıldığı anlaşılmıştı.

4) ABD kökenli açılımı kolaylıkla yürütebilmek için yasalarda değişiklik yapmak, Bilgisayarlara yapıştırılan uyduruk belgeler suç kanıtı olmalı, gizli tanıkların kim olduğu bilinmeden açıklamaları el arabasıyla yargıya taşınırken ve Genel Kurmay Başkanının terörist olduğu kanıtlanırken (!) Ordu Komutanları, Parti Başkan ve Genel sekreteri, aydınların iktidar karşıtları tutuklanıp Silivri zindanlarına atılırken, gizli tanığın bilinmemesi için Devlete kimlik değişikliği yapması biçiminde sahtekârlık hakkı tanınırken (5726 sayılı yasa ile) sizler 1128 kişi nerelerdeydiniz; ABD Dışişleri Bakanı Bayan Clinton "aşırı" gitmişsiniz dediğinde...

Nereydiniz!

5) Açılımın, Güney Doğuda, Diyarbakır’ı, Şırnak’ı Cizre’yi, Sur, Nusaybin ve Silopi'yi harabeye çevirirken Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde patlayan bomba 1 polis ve 3 küçük çocuğu ile 2 yurttaşımız can verirken bildirinizdeki imzalarınızın utancını duyabildiniz mi?

obama pkk kara gucumuz7

6) Bugün, ABD’nin milis gücü PKK, BOP’un uygulanmasını üstlenerek Gerilla savaşını başlatmıştır. Güney Doğu’da ABD ile Türk Ordusu hesaplaşmaktadır.

Sizler hangi taraftasınız?

Böylesi hesaplaşmanın bir tek sorumlusu vardır: Açılım’ın mucidi AKP iktidarı. Cemaatle elbirliği içinde Ordumuzu kendisini koruyamaz aydınlarımızı konuşamaz duruma getiren AKP iktidarıdır. Bu iktidar PKK karşısında Devletimiz kendisini koruma hakkını kullanmaktadır deme hakkını yitirmiştir çünkü bugünkü sonucun baş sorumlusudur AKP iktidarı.

7) Yer yüzünde hiçbir ülke Türkiyemiz kadar kendi içinde hain yetiştirememiştir. Şunu biliniz ki Güney Doğu Anadolu’muzda ABD’nin kara gücü PKK tükenip yok oluncaya kadar Türk Ordusu üzerine düşen görevi başarıyla sürdürecektir. Çünkü bu bir savaştır ve savaşı başlatan ABD’nin güdümündeki PKK’dır ve Kürt yurttaşlarımızı PKK’nın elinden ve onun TBMM’deki uzantısı büyük toprak ağalarının ikiyüzlü Parti’nin politikasından kurtarılacaktır. 

8) Çünkü: Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devletine çizdiği Misak-ı Milli Sınırları içindeki yurttaşlarıyla birlikte bölünmeksizin barış içinde yaşamalarının tüm gerekleri yerine getirilecektir.

Böyle Biline Çare Buluna.

Ali Nejat ÖLÇEN - 14 Ocak 2016

Son Yazılar