mehmet yuva3

‘Bayır-Bucak’ kimliklerine tarihi bir bakış!

Bağımsızlığını kazandığı 1946’dan günümüze kadar farklı hükümetler tarafından yaptırılan nüfus sayımı sadece “Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlığı taşıyanları” saymakla yükümlüdür.

Sayım esnasında vatandaşların ait oldukları din, mezhep ve etnik köken sorulmaz. Devlet arşivlerinde vatandaşın din, mezhep, etnik köken veya dinsizliği kayıt altında tutulmaz. Bunu yapmak anayasal suçtur. Açık veya gizli bunu yapan cezai yaptırıma maruz kalır.

Suriye, Fransız sömürgesi “1920-1946 Manda yönetimi” altında yaşamak zorunda kaldı. Başta Suriye olmak üzere coğrafyamızı istila eden İngiliz-Fransız sömürge politikaları , “adil temsiliyet için din, mezhep ve etnik kimlikleri tespit etme, ortaya çıkarma ve koruma” hüccetiyle ayrıştırmayı teşvik ederek derinleştirdi. Suriye halkını oluşturan farklı kimliklerin sayısını Fransız ve İngiliz araştırmacıların çalışmalardan öğrenmekteyiz.

AYRIŞTIRMA FRANSA İLE BAŞLADI!

Fransızların 20’li ve 30’lu yıllarda yaptıkları kapsamlı araştırmalar sonucunda, 1935’te o tarihte Suriye’nin bir parçası olan Hatay dahil Suriye ve Lübnan’ın mezhep ve etnik haritası çıkarıldı. Haritada en dikkat çekici husus Arapların adının geçmemesidir. Ülke nüfus sayısının en büyük oranını teşkil eden Araplar, Müslüman ve Hristiyan diye sunulmuş. Bununla yetinmeyen renkli harita Müslümanları, Sünni, Alevi, Şii, İsmaili mezheplerine bölmüş. Hristiyanlar ise Rum Katolik, Protestan, Rum Ortodoks, Suryani-Keldani, Maruni katagorilerde takdim edilmiş. Harita Dürzi ve Yezidilerin yoğun ve az yaşadığı bölgeleri göstermektedir. Ancak bu iki itikada mensup olanarın etnik kimlikleri üzerine hiç bir bilgi yok.

Arap kimliğini hiç telaffuz etmeyen çalışma, Türk ve Türkmenleri iki ayrı katogoride göstermiş. Türkler, Türkmenler, Çerkezler, Ermeniler ve Kürtler etnik kimlik olarak takdim edilmiş. Bu kimliklerde mevcut olan farklı din ve mezheplerin varlığına rağmen bu belirtilmemiş. Örneğin Suriye Türkmen ve Kürtleri top yekün Sünni değildir. Bu iki kimliğe mensup topluluklarda azımsanmayacak sayıda Şii ve Alevi mevcuttur. Ermeniler farklı hristiyan mezheplerine ait olmalarına rağmen bu topluluk etnik kimlik olarak ele alınmış.

Mehmet YUVA - 13 Aralık 2015 - Aydınlık

Son Yazılar