mehmet yuva3

Suriye Türkmen Dağı’nda katliam mı var?

Allah ile aldatanlar Türkmen ile aldatmaya devam ediyor.

Malum medya Rusya ve Suriye ordusunun yaygın olarak karadan, havadan ve denizden sahil vilayeti Lazkiye’nin kuzeyinde askeri operasyonlarını artırdığı haberleri yayımlanıyor. Suriye ve Rusya’nın, “Türkmen katliamı” yaptığı haberleri sorgusuz, sualsiz ve sorumsuzca neşrediliyor. “Her türlü milliyetçiliği ayakları altına alan” bir iktidarın Başbakanı Sayın Davutoğlu “Türk ve Türkmen” vurgusunun egemen olduğu, dozu yüksek duygusal açıklamalar yapıyor.

SURİYE ORDUSU İLE KİMLER SAVAŞIYOR?

Malum medyanın ve silahlı örgütler tarafından verilen bilgileri kamuoyuna duyuran onlarca araçları ve imkanları var. Biz de bölge sivil kaynakları, Rus ve Suriyeli askeri kaynaklar ile muhalefetin farklı unsurlarından ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştık. O bölgede kim var? Gerçekten sivil halk mı yaşıyor yoksa cihatçı gruplar mı? Suriye ordusu kimi vuruyor? Suriye ordusu ile kimler savaşıyor? Bölgenin stratejik önemi nedir? Öncelikle bölgede Türkmen sivil var mı? Varsa sayısı nedir? Türkmen Dağı ve Bayırbucak’ın stratejik önemi nedir? Suriye ordusu burayı niçin önemsiyor? sorularının cevaplanması elzemdir. Ama önce tarihin sayfalarında saklı olan bazı maruf bilgileri paylaşalım.

Her daim örnek aldıklarını iddia ettikleri “tonton mütedeyyin” Özal’ın, Azerbaycan Türkleri için, ‘’Onlar İran’a daha yakın, onlar Şii biz Sünniyiz’’ mezhepçi kokan çürük demeci Türklerde büyük bir infal yaratmıştı. Ermenilerin Karabağ işgalinden Türkiye’nin tarafsız tutumunu övündükleri (!) tonton Turgut ancak mezhep farklılığını öne sürerek cevaplamıştı. Irak Türkmenleri, ABD ve Barzani peşmergelerinin postalları altında ezilirken, Irak’ın en büyük Türkmen kenti Tel Affer’de IŞİD katliamları ve işgalleri yüzünden yüzbinlerce Türkmen yoksulluğa, esarete, tecavüze, göçe zorlanırken üç maymunu oynayan medya ve siyasi yetkililer, Suriyeli “Türkmenlerin davası” yalanı için her türlü provokasyonu tedavüle sokuyor.

TÜRK KÖKENLİ SURİYELİLER DEVLETİN OMURGASI!

Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi’ye yıllarca ev sahipliği yapan, koruyan ve binlerce Iraklı Türkmen’e ülkesini açan Suriye için “Türkmenleri katlediyor” ithamları yapılıyor. Dört senedir Sünnicilik zihniyetine yatırım yapan, Suriye’deki savaşı bir Sünni-Alevi kapışması olarak sunan hükümet ve medyası milliyetçi söylemlerin getirimini 1 Kasım seçimi öncesinde keşfetti ve semeresini de fazlasıyla topladı.

Suriye devletinde Ateşoğulların, Sonkarların, Azmilerin, Türkmenilerin, Abazaların, Dağıstanlıların, Vakkasların, Memluklu soyadını halen taşıyan nice “Türk” kökenli Suriyelilerin devletin omurgasını oluşturduğunu bilmelerine rağmen, “Suriye’de unutulan Türkler”, “Suriye’de Türkler memur bile olamaz”, “Suriye’de Türkler dillerini konuşamaz” yalanlarıyla Lazkiye “Bayır-Bucak Türkmen” bölgesi başta olmak üzere Türkiye’den muhafazakar-milliyetçi gençleri İdlib ve Halep’te savaşa katılmaya tahrik etmiştir. Türkiye’de, tek bayrak, tek devlet ve tek millet propagandasını sabah akşam telkin edenler, “Halep Türktür” propagandasını yapmaktan hicap duymamaktadır.

BÖLGE NEDEN ÖNEMLİ?

Lazkiye vilayeti denizden ve karadan Hatay vilayetimize komşudur. Karadan İdlib, Hama ve Tartus vilayetleri ile çevrilidir. Suriye’nin en önemli iki liman kentinden biridir. Şu an

3 milyon nüfusu ile Suriye’nin en kalabalık üçüncü şehri konumundadır. Savaş ile birlikte özellikle çatışmaların yoğun yaşandığı İdlib, Halep, Hama ve Humus vilayetlerinden çok büyük sayıda mahalli göçmen aldı. Lazkiye vilayeti, Hatay vilayetimiz gibi kalabalık Alevi, Sünni ve Hristiyanların yaşadığı bir vilayet. Suriye savaşı süresince, maruz kaldığı intihar eylemleri, havan ve füze saldırıları, ufak çapta protestolara rağmen en huzurlu ve en güvenli vilayetlerden birisi kalmıştır. Sünni-Alevi provokasyonları işe yaramadı.

Suriyeli Türkmenlerin yoğun yaşadığı mekanlardan birisi Lazkiye vilayetinin Hatay sınırına yakın olan bölgelerdir. Suriye-Türkiye münasebetlerinin seyrine göre etkilenmişlerdir. Dağlık ve ormanlık hudut bölgeleri olması hasebiyle kaçakçılık, tarım, hayvancılık, iki ülke arasında bavul ticareti ve iyi ilişkiler döneminde bölgeyi ziyaret eden kalabalıklara mal satan esnaf ticareti ile geçimini temin etmektedir. Bu bölgeden binlerce Türkmen kökenli Suriyeli vatandaş Türkiye’de çalışma, ikamet, vatandaşlık ve eğitim fırsatı buldu. MHP’de aktif politika yapan muhterem Mehmet Şandır Suriye’de halen birinci dereceden akrabaları olan bariz bir örnektir.

SİLAHLI GRUPLARIN AMACI LAZKİYE!

Bölgede mevcut olan Türkmen nüfusu ile ilgili resmi veya özel açıklamalar arasında muazzam çelişkiler var. Yerel kaynaklar bu sayıyı 70 ile 90 bin arası vermektedir. Bölgenin en büyük, en stratejik ve en kalabalık Türkmen yerleşkesi Selma kasabası ve onu çevreleyen köylerdir. Artarak süren askeri operasyonların merkezinde Selma kentinin tekrar devletin kontrolüne geçmesini sağlamasıdır. Suriye savaşının ilk dönemlerinden itibaren bu bölgede silahlı yapılanmalar zuhur etmiş ve bugün orduya karşı çatışmalara halen aktif olarak katılmaktadır. Türkiye’den her konuda sağlanan açık bir destek söz konusudur. Buradaki örgütlerin liderleri ile hükümetin bakanları ve yetkilileri ile cesurca çekilmiş fotoğrafları yayınlanmıştır. Birçok isim altında savaşan örgütlerin Orta Asya’dan getirilen özellikle özellikle Özbek, Uygur, Türkiye vs. kökenli savaşçılarla oluşturduğu sayı 8-13 bin arasında olduğu söylenmektedir. Hatay-Lazkiye arasında mevcut olan dağlık ve ormanlık alanda hareket etmektedir. Sınırı rahat kullanabilmektedir.

Silahlı grupların en önemli amacı sahil kenti Lazkiye üzerinde, Suriye ve Rus askeri üs ve tesislerine karşı saldırı alanları açabilmek. Lazkiye’nin kuzey bölgelerini devletin kontrolünden koparmak ve denizle bağlantı sağlayabilmek. Bu bölge stratejik önemde olan İdlib’e ve Hama’ya ihtiyaç olunduğunda militan ve silah transferi sağlayan bir saha.

SELMA KASABASI KRİTİK!

Suriye ve Rus askeri stratejisi bölgenin omurgası olan Selma kentini ele geçirmek. Bu yönde çok önemli kazanım ve ilerleme kaydettiler. Selma ele geçirilinceye kadar operasyonların devam edeceği bilgisini aldık. Bölgeyi kontrol ederek başka bölgelere militan ve silah sevkıyatını kesmek istiyorlar. Lazkiye’yi vuran füze ve havan toplarının menzilini kırmak amacındalar. Bu bölgeyi iskan etmek isteyen ve demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlayan yabancı savaşçıların varlığına darbe vurmak.

Sivil hedefler ve sivil halk katlediliyor iddialarını biz de sorduk. Aldığımız cevaplara binaen bölgede yaşayan sivil halk üç sene önce bölgeden tahliye edilmiş. Savaşçıların aileleri Türkiye’ye taşınmış. Devlet yanlıları Lazkiye vilayetinin güvenli bölgelerine intikal etmiş. Özetle sahada silahlı cihatçılarla silahlı askerler kozlarını paylaşıyor. Silahlı grupların kontrol ettiği İdlib ve Halep’in köylerinden yayın yapan malum medyanın bir tek “Bayır-Bucak bölgesinin içinden bir tek Türkmen ailesi ile röportaj yapamaması manidardır” diyorlar.

Kaynaklar, Türkiye’nin protesto ve tehditlerine rağmen Rusya ve Suriye’nin nihai hedef tahakkuk edinceye kadar geri adım atmayacağını söylüyor.

Mehmet YUVA - 22 Kasım 2015 - Aydınlık

Son Yazılar