mehmet yuva3

Arap ve the Araplar!

Arap devletlerinin coğrafyası, en batıda Atlantik Okyanusu, en doğuda Arap Denizi, Akdeniz’den kuzeyde Afrika Boynuzu’na buradan da güney doğuda Hint Okyanusu’na kadar uzanan devasa bir alanı kapsar.

450 milyon nüfusu ihtiva eden 22 Arap devleti var. 25 ve daha genç nüfus, toplam sayının yüzde 55-60’ını ihtiva eder. Arap nüfusunun ortak lisanı Arapçadır. Yüzlerce mahalli antik diller, nebiler ve devletlerin istihdam ettiği, bugün halen Suriye’de konuşulan Aramice ve lehçelere rağmen, tüm Arap devletlerin resmi lisanı “fusha” yani standart, edebi, Kur’an, fasih Arapçadır.

Onlarca ırk ile tüm antik ve semavi dinlerin yaşadığı mekandır. İstisnasız tüm nebilerin doğduğu ve öğretilerini yaydığı yurttur. Tarih boyunca cazibe merkezi oldu. Dünyanın en zengin, en yoksul, en medeni, en vahşi topluluklarını barındırır. En kadim ve lüksün en şatafatlı olanı kentler buradadır. İnsan tarihinin şahit olduğu bütün siyasi parti ve sistemleri tecrübe etmiştir. İlk kurumsal medrese ve akademilerin zuhur ettiği yerdir.

Arap diyarı Avrupa, Asya, Afrika kıta isimlerini verendir. Yunanca ve Latince’den geldiği iddia edilen siyasi, felsefi, tıbbi, iktisadi, kültürel birçok terminolojinin ilham kaynağıdır. Diktatörlük ve demokrasi beşiğidir. Yüzlerce uydu kanalı, radyo, gazete, online haber siteleri ile dünyanın en bağımlı, en kontrollü, en özgür ve en renkli medyasına haizdir. Cinselliğin en mahrem olduğu ve en özgür yaşandığı alemdir. Arab; tefsir eden, rehber, yol gösteren, ar damarı kuvvetli olan, faziletli, haluk, emin ve bilge demektir. Arab’ın omurgası ve merkezi Şam coğrafyasıdır. Şam’ın kalbi de Suriye’dir.

ZULÜM ABİDESİ THE ARAPLAR!

Dehşet görüntüleri hayret ve korku içinde izlemiştik. Özgür Suriye Ordusu’nda komutan olan ve daha sonra öldürülen “Abu Sakkar” lakaplı bir cani, bir Suriyeli askerin kalbini çıkartıp kameralar önünde çiğniyor. Bir başka görüntüde eline pala verilen gözü dönmüş bir çocuk elleri arkadan bağlı askerin kafasını koparmaya çalışıyor. Hz. Muhammed’in, Hz. Ömer’in, Hz. Ali’nin en gaddar düşman askeri bile teslim olduğunda veya esir alındığında, nasıl bir muameleye tabi olması gerektiğini söylem ve eylemleriyle gösterdiler. “Allah” ve bu isimleri ağzından düşürmeyen bu münafıklar, “savaşta her şey mubahtır” düşüncesiyle şeytani kuralları İslam diye satmaktadır.

Arap dünyasının kalbi Suriye’yi çiğneyen, başını koparan, rastgele saldırılarla sivilleri, öğrencileri parçalayan bu yerli ve yabancı psikopatlar değil. Bunlar yalnızca piyon. Piramidin başında oturup bu cinayetleri ve tahribatı teşvik eden, ateşe milyarlarca petro-dolar dökerek sönmemesi için yırtınan zulüm abidelerinin mimarı “The Araplar”dır.

THE ARAPLAR ARAPLARA KARŞI...

“The Araplar”ın Kralı The Körfez Araplar ellerinde dosya ABD ve AB ülkeleri nezdinde lobi çalışmaları yapıyor. Şiddetli protestolarda bulunuyor. Yanlış anlaşılmasın. The Araplar, imkanlarını İsrail askerlerinin postalları altında, gaz bombaları ile boğulan Müslümanların Kâbesi Aksa’ya yönelik saldırılar dursun diye harcamıyor. The Araplar milyonlarca dolarını, ABD ve AB’deki lobi kuruluşlarına Filistin’deki kan dursun, Gazze ablukası kalksın diye vermiyor. The Araplar muazzam bir serveti, Suriyeli mülteciler insanca yaşasın, denizlere kurban olmasın, el kapılarında dilenmesin, Arapların gururu ayaklar altına alınmasın diye sarf etmiyor.

The Araplar, bütün enerji ve paralarını İsrail’in insanlık dışı politikalarını teşhir eden, Filistin’i sahiplenen, Suriye savaşında objektif habercilik yapan, The Arapların yüzündeki maskeyi indiren, The Arapların finanse ettiği El-Jezire ve El-Arabiya TV’nin reytinglerini kıran, Arap aleminin en çok güvenilen ve seyredilen yeni televizyonu El-Mayadeen TV’nin uydu yayını durdurulsun, yasaklansın ve tamamen karartılsın diye, The Araplar AB ve ABD nezdinde seferberlik ilan ediyor. Araplar Arap olalı, The Arapların elinden çektiği kadar zül, alçaklık ve ihanet yaşamadı.

Mehmet YUVA - 12 Kasım 2015 - Aydınlık

Son Yazılar