algi mi alti mi2 

Algı Mı? Altı Mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök seçimin akabinde yazmış olduğu yazısında; "kıvırtıyor muyum, yoksa fabrika ayarlarına mı dönüyorum, AKP,  7 Haziran'dan  sonra "fabrika ayarlarına geri dönme" kararı almıştı." http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/ertugrul-ozkok_10/ulkemiz-elimizden-gitti-mi_40009323 ifadelerini kullanmış.

Köklü bir gazetenin köşe yazarının (yazarlarının) "ayar" çekilebildiklerini itiraf etmeleri şüphesiz düşündürücü. Kullanılan "ayar" kelimesi üzerine durmak gerekiyor. Hafızalarımızı biraz kurcaladığımızda genç bir hanımefendinin Arap yarımadasındaki bir konferansında, ayarın bir başka biçimi olan "ALGI" (bazıları bunu "Toplum Mühendisliği" olarak tanımlıyor) üzerine konferans vermişti.

Algı yada toplum mühendisliği her nasıl nitelendirirseniz niteleyiniz, sonuç itibariyle insanlık beynini kendisinin kullanma yeteneğinden uzaklaştığını ve bilimin temeli olan sorgulamaktan koptuğu gerçeğiyle yüzleşmekteyiz. Bu olguyu birçok yazar "mankurtlaşma" olarak tanımlıyor. Olguyu anlatmak için birçok örnek vermek mümkündür. Sadece bir örnekle yetiniyorum:

YEŞİL KUŞAĞIN DENETÇİLERİ "OY ve ÖTESİ DERNEĞİ"

Geçen sene Nisan ayından beri (belli çevrelerin bayağı şişirdiği) "OY ve ÖTESİ" adlı dernek faaliyette. Başkanlığını Sercan Çelebi adında ABD'de yetişmiş bir genç yürütüyor (http://oyveotesi.org/hakkinda/dernek-bilgileri/). Destekleyicileri arasında su yada soba borusu değil, Türkiye'nin tüm Barolarının Birliği ve ilaveten ayrı ayrı barolar bulunuyor.

turkiye barolar birligi logolar1

Bir sürecin arkasına hukukçular takılıyorsa dikkatiniz artmakta. Eğer hukukçular takılıyorsa! Hukuk/Guguk (http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/yilmaz-ozdil/guguk-kusu-2-977502/) ortamında iseniz durum değişiyor. Hukukçuların böyle bir  oluşuma katılmadan evvel ilk yapması gereken, derneğin tüzüğünü irdelemek. Tüzük'te yönetim kuruluna altı asil, altı yedek üyenin atanması gerektiği yazılı iken sitede sadece beş kişinin adı yazılı.

Derneğin tüzüğünü araştırırken, derneğin web adresinden (http://oyveotesi.org/) farklı bir adres gözünüze ilişiyor.

http://oveo.wpengine.com/wp-content/uploads/2014/06/Oy-ve-%C3%96tesi-Derne%C4%9Fi-T%C3%BCz%C3%BC%C4%9F%C3%BC.pdf

Web adresi  https://wpengine.com/ olan firmanın merkezi ABD'nin Teksas eyaleti,  Austin şehri. Başında Jason Cohen ve ortağı Josh(UA) BAER.  Jason Cohen'i araştırırken (40.400.400 Sonuç, 0,34 Saniye)  sayıları çıkınca,  bunca tesadüf (4 ve 0 kombinasyonu) nasıl biraraya gelebilir? Ungefähr 40.400.000 Ergebnisse (0,34 Sekunden)  diye düşünürken,

ilk tespitim Toplum Mühendisliğinin/ALGI'nın 1. Basamağı burada başlıyor.

Bunları okurken "Hosting" hizmeti gibi mazeretlerinde olabileceği düşüncesiyle algının renk tonlarına eğildim. Jason Cohen'in web sahifesinin https://wpengine.com/ logosu ve dernek

wp engine lets chat oy ve otesi

Logolar ve kaynaklar !!! Made in USA

fethullah gulen hdp ychp logolar

Oy ve Ötesi derneği mensupları dünyaya ayakları üzerinde yürüyerek gelmişler! Bu olağanüstü  bir şey!

Bizlerin bilgisine  göre dünyaya ayaklarıyla yürüyerek gelen "Kuş yumurtası" ndan çıkan civcivlerdir.

Prof. Dr. Ümit Özdağ bir yazısında kuş yumurtasının civcivlerini şu şekilde anlatmıştı;

" İstihbarat dünyasında "kuş yumurtası üretmek" diye bir deyim vardır. Diyelim ki X ülkesinde bundan 20 sene sonra yapmak istediğiniz uzun vadeli bir operasyon var. Bu operasyon için size çeşitli provakatörler lazım ve  en güvenilir provakatör kendi yetiştirdiğinizdir. Bu iş için yetenekli ama geleceği parlak olmayan zayıf  karakterli bir "yumurta" bulunur.

Mesela bu genç üniversitede devşirilir ve aşama aşama önce öğretim görevlisi daha sonrada medya parlatmaları ve şirket sponsorluklarıyla ülkede sözü dinlenen bir Profesör haline getirilir. Gerekirse tüm araştırma ve kitapları da eline hazır olarak verilir.

Ülkedeki insanlar bu kişinin yazdığını sandıkları muhteşem eserleri okur  ve ona olan saygıları artar. Böylece yumurta kuluçka aşamasını  bitirmiş ve çatlayıp güzel bir kuş  olma zamanı gelmiştir.

Belirlenen zamanda bu profesör medya yoluyla müthiş radikal açıklamalar yapmaya başlar ve tüm ülkeyi karıştırır.

Aynı anda  kendisi gibi yetiştirilen diğer yumurtalarda farklı faaliyetlere girişirler. Neyse konu uzun benim yerim dar ama ilgilenenler için Doğu Bloğunun çöküş dönemine bakmalarını salık veririm."

Hal böyle olunca borular pardon barolar ve civcivlerin denetimleri de şu şekilde gerçekleşiyor;

"Resmi sonuçlarla karşılaştırdığımızda, Türkiye genelinde kullanılan 48 milyona yakın oydan 10 bine yakınında (%0.02), uyuşmazlık tespit ettik. Bu uyuşmazlık oranının seçimin nihai sonucunu etkilemeyecek oranda olduğunu söyleyebileceğimiz gibi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde tespit ettiğimiz uyuşmazlıktan da az olduğunu belirtiriz."

http://oyveotesi.org/1-kasim-2015-genel-secimleri/1-kasim-2015-secim-sonuc-degerlendirmeleri/

Toplum Mühendislerinin algı mühendisliğini  bir başka Avrupalı kurumda destekliyor;

osce avrupa algi merkezi

"Despite legal constraints, civil society monitoring of the electoral process is de facto vibrant. Several citizen observer groups accredited a large number of observers on behalf of political parties."(55)

https://chpbxl.files.wordpress.com/2015/11/osce-report-elections-nov-1.pdf

Yandaş medya "Negatif Algı Çalışması"ndan dem vururken, http://www.sabah.com.tr/secim/2015/06/04/secim-oncesi-saibe-cetesinin-kirli-iliskileri

Oy ve Ötesi derneği "Pozitif Algı Çalışması"nı 176 bin sandığın yarısından fazlasını inceleyerek hemen birkaç saat içerisinde yapmış. Ehh artık bizde gönül rahatlığıyle uyumaya devam edebiliriz. Şair Mehmet Akif Ersoy, Tevekkül başlıklı şiirinde(ekte) şu cümlelere yer veriyor;

Bütün o işleri Rabbim görür. Vazifesidir...

Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir ! ...

Avrupa Birliğini'nin ülkemizdeki elçileri "milli projelere destek olmayız" ifadelerini çok net ve açık şekilde dillendirirken, elçiler marifetiyle Algı Mühendislerinin projelerine para akışı sağlanmakta.

Mesela Hollanda Matra fonu;  Homosexsüller için hazırlanacak projelere destek verdiğini kendi sitelerinde ilan etmişler. Ama her ne hikmetse seçim milli bir konu olmasına rağmen, Oy ve Ötesi Derneği Hollanda ve Isveç'ten proje karşılığı para desteği almış. 

http://oyveotesi.org/wp-content/uploads/2015/10/Oy-ve-Ötesi-İmzalı-Rapor.pdf

Hem de doğarken yürümeye başladıkları esnada. Cumhuriyet'ten bu yana kurulan yüzlerce dernek önce emekleme, sonra konuşma ve yürüme safhalarını tamamlamasına rağmen, salt milli hareket etmeleri yüzünden projelerden istifade edemezken, Kuş yumurtalarından çıkan civciler pardon yürüyen insancıklar projelerden istifade ediyor.

Maharet böyle bir şey mi? Insan beynini kendisinin kullanmasını terk ettiği ve bilimin temel prensiplerinden ayrıldığı vakit böyle algılarla yönetilir.

*** *** ***

Günün sorusu:

Seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalar : altı mı? dokuz mu? algı mühendisliği mi?

algi mi alti mi

Kalın sağlıcakla

Rehan GÜNDOĞMUŞ – 07 Kasım 2015

*** *** ***

Hürriyeti aldık” ! dediler, gaybe inandık;

“Eyvah, bu bazicede bizler yine yandık!”

*** *** *** 

Cem’iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı:

Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı.

*** *** *** 

„Turan ili“ namıyle bir efsane edindik;

„Efsane, fakat, gaye!“ deyip az mı didindik?

*** *** ***

Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda?

Elverdi gidenler, acıyın yurda!

Istanbul, Kanunuevvel 1334 ( 1918 )
Mehmet Akif ERSOY

(bazice = oyun, eğlence tefrika = ayrılık)

TEVEKKÜL

“Kadermiş ! “ öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru ;

Belanı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu.

“Çalış ! dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun,

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun !

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya !

Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,

Yorulma, öyle ya, Mevla ecir-i hasın ( ücretli işçin) iken !

Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,

Birer birer oku tekmil edince defterini;

Bütün o işleri Rabbim görür. Vazifesidir...

Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir ! ...

Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak ...

Huda Vekil-i umurun ( ödevi ) değil mi?  Keyfine bak !

Onun hazine-i in’amı ( yardımı ) kendi veznendir !

Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen o ;

Levazımın bitivermiş, değil mi ? Ekleyen o !

Çekip kumandası altına ordu ordu melek ;

Senin hesabına küffarı hakisar edecek !

Başın sıkıldı mı, kafi senin o nazlı sesin :

“Yetiş !” de, kendisi gelsin, ya Hızr’ı göndersin !

Evinde hastalanan varsa, borcudur, bakacak ;

Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak.

Demek ki: Her şeyin Allah... yanaşman, ırgadın o;

Çoluk-çocuk ona ait: kahyan, müdir-i veznen o;

Alış seninse de, mes’ul olan verişten o;

Denizde cenk olacakmış... gemin o, kaptanın o;

Yaa, ordu lazım imiş... askerin, kumandanın o;

Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı o;

Tabib-i aile, eczacı... hepsi hasılı o.

*** *** *** 

Ya sen nesin? Mütevekkil ! Yutulmaz artık bu !

Biraz saygı gerektir... ne saygısızlık bu ?

*** *** ***

Huda’yı kendine kul yaptı, kendi oldu huda;

Utanmadan da tevekkül diyor bu cür’ete .... ha !

Mehmet Akif Ersoy

Son Yazılar