ataturkun chpsi ve simdiki chp arasindaki fark kilicdaroglu2

Atatürk'ün Halk Fırkası!

 YCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 11Aralık 2014 günü Habertürk televizyonundaydı.

Yayın boyunca soruların çoğunu soruyla yanıtladı Kemal Bey. Türkiye’nin genel sorunları konusunda ne yazık ki CHP üyelerinin işitmek istediği sözleri söyleyemedi Genel Başkan.

Kılıçdaroğlu, Habertürk’te. “Atatürk’ün kurduğu Halk Fırkası’yla bugünkü CHP aynı değil, kendimizi yeniliyoruz.” dedi. Bu sözlerle Kemal Bey, CHP’nin bugün bulunduğu duruma da açıklık getirmekte.

Evet, haklısınız Kemal Bey! Doğru söze ne denir? YCHP ile Atatürk’ün CHP’si aynı değil.

Atatürk’ün CHP’si, devrimciydi. Anadolu ve Trakya’da Ortaçağ karanlığını aydınlığıyla dağıttı. Dünyadaki birçok ulusa örnek ve öncü oldu Atatürk’ün CHP’si. Oysa sizin başında bulunduğunuz YCHP, Cumhuriyet devrimlerinin yok edilmesi karşısında kılını bile kıpırdatmamakta.

Atatürk’ün CHP’si emperyalizme karşı savaşın öncüsüydü. Türkiye’nin yönetimine emperyalistlerle vuruşarak geldi. Bu yönüyle ezilen halkların Kutup Yıldızı oldu. Atatürk, birçok ulusa sömürgecilikten kurtuluşun yolunu gösterdi. Bu nedenledir ki neredeyse yüz yıldır tüm ezilen ulusların yüreğindeki yerini korumaktadır Atatürk.

Sizin yönettiğiniz YCHP, iktidara gelmek için emperyalistlere sevimli görünmenin peşinde.

Atatürk’ün CHP’si bölücülerle, irticacılarla, işbirlikçilerle savaşarak Cumhuriyet’i kurdu.

Bakın Kemal Bey siz ve bazı yönetici arkadaşlarınız bölücülere, dini-darlara, BOP’çu işbirlikçilere şirin görünmek, onlarla uzlaşmak için özel çabalar göstermektesiniz.

Atatürk, 1920’de Halkçılık Programını açıklayarak emperyalizme ve sömürüye karşı olduğunu haykırdı bütün dünyaya. Bağımsızlığı kazanmanın, halkı sömürülmekten kurtarmanın yolunun emperyalizm ve kapitalizmle savaşımdan geçtiğini bilmekteydi 1920’lerin, 1930’ların CHP yöneticileri.

Oysa YCHP’nin çiçeği burnunda yeni genel başkan yardımcılarından biri “CHP’nin kapitalizmle barışmasından” söz etmekte aymazca.

Atatürk’ün CHP’si devletçiydi. Türkiye’nin her köşesinde fabrika bacalarını tüttürmüştü gururla. Halkın alınterini, emeğini, ürününü değerlendirmeyi birinci görev edinmişti kendine. Yoksul halkı üç beş asalak varsılın insafına terk etmedi Halk Fırkası.

Atatürk’ün bin bir emekle kurduğu ve halkın malı olan fabrikalar haraç mezat özelleştirilmekte günümüzde. YCHP yöneticilerinin ağzından özelleştirmelere karşı olduklarına dair bir söz işiten var mı acaba?

Atatürk’ün CHP’si laikliği ödünsüz savunurdu. Bu nedenle de farklı inananlar yakılıp katledilmezdi. Herkes kendini güvencede hissederdi. Eğitim laik ilkelere göre planlanıp uygulanırdı. “Bilim, en gerçek yol göstericiydi.” Dindarlara saygı, dini-darlarla savaşım söz konusuydu.

Kılıçdaroğlu ise “Laikliğin tehlikede olduğunu söyleyemem.” demekte Tayyiban iktidarının hüküm sürdüğü Türkiye’de. Tıpkı devekuşu gibi başını kuma gömmekte. Eğitimin hızla laiklik ilkelerinden uzaklaştığı bir zamanda “Laiklik tehlikede değil.” öyle mi Kemal Bey. Dini-darlık modasına uyarak YCHP’nin kapılarını açmaktasınız Atatürk düşmanı dini-darlara.

Atatürk’ün CHP’si feodal derebeyliğe karşıydılar. Bu nedenle “Dersim ve Diyarbekir”in adını “Tunceli ve Diyarbakır” olarak değiştirdi. “Tunç ve bakır”ı Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi ve çağdaşlaşması için vazgeçilmez olarak gördü.

Siz Kemal Bey, “Dersimli Kemal’im!” diyerek bölücü ve irticacılarla birleşerek feodaliteyi hortlatma uğraşındasınız oysa.

“Kendimizi yeniliyoruz.” demektesiniz. Sizin yenilenmeniz, AKP’nin yeni Türkiye’sine uygun yürümekte Kemal Bey. Her yeni olan iyi değil. Tıpkı Yeni Türkiye, YCHP ve yeni liberalizm gibi.

Evet, Atatürk’ün Halk Fırkası ile YCHP aynı değil. Tıpkı Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’le bugünkü Cumhuriyet’in aynı olmadığı gibi.

Adil HACIÖMEROĞLU - 15 Aralık 2014 - Ulusal Kanal

Son Yazılar