hakki keskin3

ABD’nin ülkeleri dizayn etme politikaları...

ABD onyıllardır süregelen hatalarından ders almıyor, alamıyor. Çünkü orada siyaseti genellikle güçlü tekeller belirliyor.

Bunların başında da silah sanayisi ve petrol tekelleri geliyor. ABD`de kimin başkan olacağına, çok büyük ölçüde bu tekellerin beklenti ve hesapları karar verir.

1975 yılında son Amerikalı askerlerin Vietnam`da, CIA’nin kullandığı bir binanın çatısından bir helikopterle kaçıs sahnesini asla unutamıyorum. Internetde bir Hollandalı gazeteci tarafından çekilen bu fotoğraf günümüzde de görülebiliyor ve unutulmaz bir anı olduğu belirtiliyor. ABD öncülüğünde yürütülen Vietnam savaşı 1955-1975 yıllarında 20 yıl sürdü ve ABD büyük bir yenilgiye uğrayarak kahraman Vietnam halkı tarafından ülkeden kovuldu. Deniyor ki ABD bu savaşda Vietnam`a İkinci Dünya Savaşında atılan bombalardan fazlasını attığı halde, yenilgiden kurtulamadı. Bu yenilgi, ABD halkı ve yöneticileri için son derece belirleyici oldu. Günümüzde bile Vietnamın çoğu yerinde toprağa saptanmış kalan ABD bombaları, insanların yaralanmasına neden oluyor. Dünya`nın bir çok yerinde olduğu gibi, biz de Berlin`de ABD Emperyalizmine ve savaşına karşı Vietnam halkıyla dayanışma gösteren yürüyüşler düzenliyorduk.

ABD TERÖRE DESTEK VERDİ!

Yine ABD öncülüğünde 2001 den bu yana, 15 yıldır, Afganistan`da el Kaide ve Taliban güçlerine karşı savaş veriliyor. Oysa ABD bu terör guruplarına büyük destek vererek güçlenmelerini sağlamıştı, belki de kurulmalarını bile kendisi planlamıştı.ABD`nin haziran 2014 yılına değin bu savaşda 2335 askeri yaşamını yitirdi. ABD`den sonra Afganistan`da en fazla asker bulunduran ülke Almanya’dır. Almanya Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak her oturumda ana konumuz Afganistandı. ABD ve müttefiklerinin bu savaşı da kaybedecekleri çok açıktı.

Yine ABD tarafından ve öncülüğünde 2003-2011 yıllarında, 9,5 yıl Saddam Hüseyin`in düşürülmesi ve öldürülmesinden sonra bir anlamda Irak savaşı sürdü. ABD senatosu tarafından da kanıtlandığı gibi, CIA nin Saddam`ın elinde buluduğu iddia edilen kimyasal ve atomar silahların yok edilmesi gibi uydurma gerekçeyle Irak savaşı yapıldı. 4413 ABDli asker yaşamını kaybetti ve 31.882 askeri de yaralandı. Milyonlarca Irak`lının ölümüne, ülkeyi terketmesine, Irak’ın parçalanmasına ve Irak halkının düşman kamplara bölünmesine neden olan bu savaşı da ABD ve müttefikleri kaybetti.

ABD tarafından sahneye konan “Arap Baharı” ayaklanması Suriye`de de Mart 2011 de harekete geçti. Türkiye başta olmak üzere ABD ve müttefiklerinin desteklediği Esad karşıtı terör guruplaryıla ülke bir iç savaşa sokuldu. Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 220.000 Suriyeli yaşamını yitirdi, 2 milyonu Türkiye` de olmak üzere 4 milyondan fazla Suriyeli ülkeyi terketti. 7.6 Milyon Suriyeli`de ülke sınırları içersinde evini barkını terketmek zorunda kaldı. Irak gibi Suriye`de parçalandı. Terör örgütleri İŞİD ve PKK`nın Suriye kanadı PYD Türkiye`nin yüzlerce kilometrelik sınır komşuşu oluverdi ve burada Türkiye`nin sınır güvenliği kalmadı. Yukardaki örneklerden yalnızca savaş konusunda ders alan ABD, İŞİD`i havadan ve son olarak da Incirlik üssümüzden kalkan uçaklarıyla bombalıyor. Kimsenin kuşkusu olmasın, ABD ve ortakları bu savaşı da kaybedeceklerdir.

ABD EMPERYALİZMİ YENİLGİLERDEN DERS ALMIYOR!

Dünkü Aydınlıkta Gökhun Göçmen`in önemli bir yazısı vardı. “Büyük Ortadoğu projesi kapsamında Türkiye`yi bölmek isteyen Atlantik cephesi bu kezde Rusya`ın bölünme haritasını yayınladı.” denen yazıda, Çeçenistan, Kafkasya, Tataristan ve Ural bölgesinin bağımsızlık ilan edebilecekleri, haritalarıyla gösteriliyordu.

ABD`de Başkanların askeri uzman ve danışmanlarının etkisi büyüktür. Önerileri ciddiye alınır ve zamanı geldiğinde de uygulamaya konurlar. 2006 yılında baba Bush`un danışmanı olan Michael Ledeen`in, “Yeni Ortadoğu ve Merkez Asya ülkelerini” de içine alan görüşleri, dikkate almaya deger. Yeni Ortadoğu ve Merkez Asya için hazırlanan askeri harita bu görüşler ışığında, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice`in tarafindan, İsrail ziyaretinde Dünya Kamuoyuyla aynı yıl paylaşılıyor. Özellikle Irak`da Kürdistan`ın bir deneme olarak Ortadoğu` nun “Balkanlaştırılmsı” (parçalanması) ve Kürdistan`in özgürleşmesindeki önemine vurgu yapılıyor.

Öteyandan bu askeri haritada Ortadoğu üzerinden Merkez Asya`ya geçilebileceği, Afganistan ve Pakistan üzerinden, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve bölgede ABD için etkin alanın sağlanabileceği belirtilmektedir. Böylece Ortadoğu ve Merkez Asya üzerinden Rusya`nın güneyden kuşatılabileceği açıkca söylenmekte ve bu görüşleri içeren “yeni Orta Doğu” ve “Merkez Asya” haritalarıyla da gösterilmektedir. (Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research, 27.11.2006).

Ortadoğu haritasında, Güneydoğu ve Doğu Anadolu, hatta Artvin’den Karadenize çıkışı olan alandan Bağdat yakınına kadar uzanan bölge “Özgür Kürdistan” olarak çizilmektedir. Irak burada Kürt, Sünni ve Şii bölgesi olarak üçe bölünmüş durumdadır. Hatta Suudi Arabistan bile ikiye bölünmekte ve Mekke ve Medine yi içine alan bölge “Kutsal İslam Devleti” ve anlaşılan zengin petrol bölgesi geniş alanda “Bağımsız Suudi Arabistan” olarak bölünmektedir. Görülüyor ki bu da ABD’nin uzun hedefli projesidir.

ABD danışmanlarının Dünya`yı bu ülke çıkarlarına göre bölme ve dizayn etme projeleri, Irak ve Suriye`de şimdilerde büyük ölçüde yaşama geçirilmişe benziyor. Ancak gerçek durumun ABD`ye hangi sonuçları çıkaracağını göreceğiz.

Hakkı KESKİN - 14 Ağustos 2015 - Aydınlık

Son Yazılar