gonul kenter2

Berlin-Atina; Yunan kapitülasyonları!

Berlin, 3. yardım paketine şiddetle karşıydı, Nuh deyip Peygamber demiyordu. Meğer derdi, betere razı etmekmiş.

“Koşulları kabul edeceksin, yoksa Avro’dan, hatta Avrupa’dan atarız!” Yeni yeni su yüzüne çıkıyor; Almanya Maliye Bakanı Schäuble’nin Yunanistan’ı Avro bölgesinden çıkarma (Grexit) planları gizlice konuşulmuş. Çekirdek Avrupa modeli yeniden düşünülmüş, en güçlü Kuzeydekiler ve daha düşük güçteki Güneyliler. İki farklı mıntıka; iki farklı uygulama; biri egemen, öbürü alt sınıf...

Çatışmanın görünen yüzü Berlin-Brüksel- Atina arasında; kapalı kapılar ardından Paris- Berlin ekseninde. Endişe; Yunanistan Avro mıntıkasından çıkarılırsa, Berlin’in dedikleri olacak... Referandumun yapıldığı 5 Temmuz günü Atina, Fransız siyasi iradesinin devreye girmesiyle, yeniden Brüksel’e çağırılmış. Berlin’in mali dayatmalarına “hayır” diyen Yunan halkının temsilcisi Çipras’ın Brüksel’de direnemediği, üstelik katılmadan önce ulusalcı Maliye Bakanı Varufakis’i de “üst aklın” emri doğrultusunda kurban verdiği biliniyor.

Atina-Berlin-Brüksel üçgeninde mutabakata (!) varılan 13 Temmuz akşamı German Foreign Policy “Darbe Siyaseti” başlıklı haber analizinde düştüğü not: “Berlin benzeri görülmemiş bir gövde gösterisiyle Yunan hükümetini aşağıladı, çöküşün sınırına getirdi, Atina’nın egemenlik haklarını gasp etti.” “Merkel, Washington, UPF ve sayısız önde gelen ekonomistlerin ikazına rağmen, borçların silinmesi yerine, Yunanistan’ı bir çırpıda Berlin’in mandası yapan dayatmasında başarılı oldu.” Dayatılan: Devlete asli görevler resmen yasak; 50 milyarlık özelleştirme ulusal irade dışı yapılacak, hükümet parlamentoda karar almadan, AB, AMB, UPF temsilcilerine fikrini soracak. Devlet kurumları siyasi (ulusal çıkarlar doğrultusunda) kararlar alamayacak. Yunanistan, finansal kurumların kontrolünde olacak; Yunan Parlamentosu Troyka’nın verdiği kararları iki gün zarfında onaylayacak. Sonuç; teslimiyet; siyasi ve ekonomik tam bağımlılık.

BERLİN’E TEPKİLER DİNMİYOR...

Brüksel’de sabaha kadar süren zirve toplantısının ardından gözlemlenen tepkilerden çıkan; Berlin’in siyasi hedeflerine ulaşmak için diğer üye devletlere uyguladığı dikta politikalarının, Atina’nın iflasından çok daha büyük sorun oluşturduğu. Berlin’in dayatmacı politikaları ve iktidar hırsı ortaklar arasında aşırı güven ve prestij kaybına yol açıyor. Atina üstünden, Paris’e de “Avrupa’da benim dediğim olur” mesajı vermek istemesi hoş karşılanmıyor. Berlin’in tutumuna infial büyük; İtalyan Başbakanı Renzi: “Almanya’ya diyorum ki, artık yeter; her şeyini kaybetmiş ortak Yunanistan daha fazla aşağılanmamalı.”

ALMAN DİKTATÖRLÜĞÜ SORUNU!

Yanis Varufakis Brüksel’deki dayatmaları “Günümüzün Versay Antlaşması” olarak nitelerken, İngiliz Telegraf’ın vurgusu: “Yunanistan işgal altındaki düşman ülke muamelesi görüyor.” New York Times’ın köşe yazarı Cohen daha kısa kesmiş: “Alman meselesi geri döndü.” “II. Dünya Savaşından sonra yeniden Alman diktası” demek istiyor.

Alman der Spiegel’in yazarı Jacob Augstein eleştirel makalesinde “Almanların Avrupa’da tekrar problem” olduğunu vurguluyor. Augstein “II. Harp’ten sonra Avrupa entegrasyon tarihinde ve Almanya’nın Avrupa politikasında hiç yaşanmamış bir durum söz konusu” saptaması var.

Augstein: “Staufer Kaiser’i, I. Frederik döneminde Johann von Salisbury sormuş; “Kim Almanya’yı tüm dünya halklarının kadısı yaptı?”...”Bu İngiliz Almanya’nın tüm Hıristiyanlar adına konuşmak istediğini anlayamamıştı.” Spiegel yazarı dönüp soruyor; “Bir Alman Şansölyesinin tüm Avrupa adına konuşmasını anlayan var mı?” ve devam ediyor: “Bugün de büyük mukaddesiyata (Sacrum Imperium) ihtiyaç var; ihracat fazlası ve yüksek GSYH’sı olan bir Reich; Merkel’in kutsal imparatorluğu; Alman ulusu aklın yeni kültü ile kutsanıyor.” Augstein: “Yeni din artık neoliberalizm, ritüelleri de kemer sıkma politikaları.”

Avrupa halkları önümüzdeki süreçte ulusal programı nedeniyle saf dışı bırakılan Varufakis ve kapitülasyonların efendisi sözde solcu Çipras arasında seçimini yapacaktır. “Yeni din” Neoliberalizm’in halkları felakete sürüklemesine izin verilecek mi, göreceğiz.

Gönül KENTER - 25 Temmuz 2015 - Aydınlık

Son Yazılar