obama davutoglu erdogan 

Osmanlının çöküşü ve seçim sonuçları...

Türkiye’nin hem ekonomik hem siyasi çöküntüsünü Osmanlı İmparatorluğu’nun son

döneminde yaptığı anlaşmalara bakarak anlayabiliriz! Bu anlaşmalardan İngiltere ile 1838’de yapılan Balta Limanı ve Çarlık Rusya’sı ile 1878’de yapılan Yeşilköy (Ayastafenos) bugün bizim için çok öğreticidir! Ayrıca Yeşilköy anlaşmasından çıkarlarına ters düştüğü için rahatsız olan İngiltere, Fransa bu anlaşmaya kendilerini de dahil edecek ıslahat adı altında Ermenilere Doğu’da 6 ilin yönetimini de verecek Berlin antlaşmasını Osmanlı’ya kabul ettirdiler!

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN AÇIK PAZAR OLMASI...

Osmanlı İmparatorluğu 1838 yılında İngiltere ile arasında Balta Limanı Ticaret Antlaşması imzalar! Tüm maddeleri yazmıyorum kısaca Osmanlı memleketi açık bir pazar olacak İngilizler, yerli tüccarın haklarına sahip olacak gümrük vergi indiriminden yararlanacak. Mallarını istediği her yere ulaştırabilecek. Tekel sistemi kaldırılacak. İstedikleri miktarda hammaddeyi satın almalarının önü açılacak. AB ile imzaladığımız bugünkü Gümrük Birliği anlaşmasına ne kadar benziyor değil mi? Sonuçta Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde üretim çöktü! Ekonomiyi çevirmek için Osmanlı, dış borçla şimdi Türkiye Cumhuriyeti aynı yöntemle ayakta kalmaya uğraşıyor! Oysa Atatürk devrimleriyle tam bağımsız bir Türkiye olarak 1930’larda büyük atılım yapmış, dünya ekonomik buhran yaşarken biz karma ekonomi programı sayesinde Dünya’da her yıl yaklaşık yüzde 10.5 oranla büyüyen ikinci ülke olmuştuk! Keşke 1930’ların Türkiye’si olsak tarihimizde hiç bu kadar büyümemişiz!

YEŞİLKÖY, BERLİN ANTLAŞMALARI...

93 Harbi diye anılan Osmanlı- Rus Savaşı’ndan yenik çıkmamız üzerine yapılan anlaşma Yeşilköy’dür. 2. Abdülhamit’in yaptığı bu anlaşmanın önemli sonucu Rusların, Osmanlı’da yaşayan Ortodoksların haklarının savunucusu durumuna gelmesi dolayısıyla iç işlerine karışmasıdır. Böylece Balkanlar’daki Osmanlı vatandaşlarını ve Anadolu’daki Ermeni, Rum tebaayı da kendine bağlı duruma getirmiştir. Ancak ekonomik çıkarları için bu durumdan rahatsız olan İngiltere ve Fransa bu antlaşmaya kendilerini de katacak Berlin anlaşmasını Çarlık Rusya’sına kabul ettirmiştir. Kısaca burada bizim için bugün açılım süreci denen bölünmeye benzeyen Vılayat- i Sıtte diye anılan 6 vilayetin Erzurum, Erzincan, Van, Diyarbakır, Van, Sivas, Bitlis’in yönetimi Ermeni bir valiye bağlanacak ve reformlar hızla yapılacaktı. Ne kadar bugüne benziyor değil mi? 2015 seçiminden sonra Doğu’ya baktığımızda aynı tabloyu görüyoruz.

DÜN ERMENİSTAN BUGÜN KÜRDİSTAN HAYALLERİ!

Birinci Dünya Savaşı’nda bir numaralı emperyalist devlet İngiltere, Manchester’daki kumaş fabrikalarında üretilen mallar için kendisine uygun pazar olan Osmanlı ve onunu uzantısı Asya’yı korumak istiyordu. Bunun için Osmanlı içinde Rumlarla birlikte her zaman ticarette söz sahibi olmuş, İngilizce bilen Batı ile uyumlu çalışan Ermeniler en önemli unsurdu. Doğu’da bir Ermenistan ve Güneydoğu da Kürdistan kurulması için planlar yapıldı hatta Wilson ilkelerine yazıldı. Şimdi 2015 seçiminden sonra haritaya bakarsak aynı planın işlediğini göreceğiz. Amerika, AB, İngiltere, İsrail yani emperyalistler Dünya ticaretini, hammadde, enerji kaynakları ile yollarını kontrol altına alıp İran, Rusya, Çin’i ekonomik yönden sıkıştırmanın peşinde. Ancak bunun olması için Türkiye, Suriye, Irak’ın bölünüp parçalanması gerekiyor! Yoksa sorun bizim liberal ve sosyalistlerin düşündüğü gibi demokrasi, özgürlük sorunu değil!

İlhan GÜLER - 17 Haziran 2015 - Aydınlık

Son Yazılar