mehmet yuva3

Suriye ve Irak için Y-Türkiye modeli!

Zbigniew Brzezinski, ABD Ulusal Güvenlik eski danışmanı. 88 yaşında. Polonya doğumlu.

Ailesi Varşova’ya Ukrayna’nın Barazhani kentinden göç etmiş. Bu kent Yahudi, Ermeni, Tatar ve Kazakların kalabalık olduğu bir yer. Brzezinski soyadı zaten Barazhanlı demektir. Bu yerin Osmanlı tarihi ile yakın bir ilgisi var. Zbigniew, toprak, ticaret ve siyaset hayatında nüfuzlu Yahudi Barazhanlı ailesinde yetişti. ABD’de çok farklı ve hassas görevlerde sorumluluklar üstlendi. 11 Eylül elim hadisesinden sonra, “Afgan Mücahit Şebekesi” adlı yapıyı kurdu. Yugoslavya ve Kafkasya bölgelerinde, ama özellikle Çeçen savaşı esnasında aktif görevler üstlendi.

Suriye savaşından önce Şam’a gayri resmi bir ziyaret yaptı. Kendisiyle görüşmeye giden, Suriyeli akademisyenlerle birlikteydim. Suriyeli bir akademisyen kendisine hitaben: “ABD neden her daim hegemonya peşinde? Hegemonya kurarken bütün araçları mubah mı kabul ediyorsunuz?” diye sorunca, Barazhanlı Zbigniew: “Hegemonya İnsan kadar eskidir. Hegemonya kurarken bütün araçlar mubahtır. İnsani söylemler gerçek niyeti saklayan yalanlardır” demişti. Ne Kalıbından nede sözlerinden haz almıştım. Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin sözünü hatırladım; “Söylenen doğru ile kötülük amaçlanmaktadır”. Adam doğru söylüyordu. Ancak bildiği bu doğrulara karşı mücadele etmek yerine o çirkef hegemonyanın kurulması için her türlü kılığa giriyordu. Velhasıl Türkiye’de sayıları özellikle bugünlerde artan fahişe aydınlar misaliydi. Ama Allah var kaliteli bir fahişe aydındı.

ABD-İsrail-İngiltere hegemonya için Arap ve İslam coğrafyasını yeniden tanzim ediyor. Bu projenin merkezinde Suriye, Irak ve Anadolu coğrafyası var. BOP, mezhep ve etnik siyasi hareketlerin teşvik edilmesi ve onların üzerinden merkezi devletlerin teslim alınması amaçlanmaktaydı. Kontrollü kaos bu hedefe hizmet etmeliydi. Kısmi bir başarı sağlandı. Irak halen direniyor. Devreye İran ve Hizbullah’ın dâhil olması askeri dengeleri bozdu. Rusya ve Çin’in varlığı BOP’un ayağına kurşun sıktı, aksak yürümesini sağladı. Libya ve Mısır’dan sonra hedef tahtasındaki esas ülke Suriye masaya yatırıldı. Uzun bir dönemdir çok önemli hazırlıklar yapılmıştı. Münafık Müslüman Kardeşler Örgütleri bu işin öncüleri oldular. AKP bu örgütlerin başı ve en etkili uygulayıcısı oldu. Mutlak hegemonya için Suriye ele geçirilmeliydi. Şam düşmeden bu hayal gerçekleşemezdi. Bütün imkânları, yalanları ve cani haramileri seferber ettiler. Suriye dik durdu. Ülkenin ve devletin hatalarda olan sorumluluklarını öteledi. Önce vatan ve egemenlik dedi. BOP’un etnik bölücülük ve dini-dar mezhep anlayışına iyi direndi. Tarih yazıyor.

Hegemonya insan tarihi kadar eskidir diyen kaliteli fahişe aydınlar ve piyasa sülükleri Türkiye üzerinden B planını devreye sokarak A planında belirlenen hedeflere ulaşmak istiyor. Bu plan gereği, bölge kargaşası, kan ve terörün faturası taşeronlara kesilirken, buna itiraz eden taşeronlar seçim sandıklarıyla terbiye edilecek, tırnakları kesilecek ve uçamaması için kanatlarına ağır bir yük bindirilecek. “Ilımlı İslam ve demokrasi merkezi rol model Türkiye” üzerinden nihai amaca ulaşamayan BOP, “demokratik anayasa yapmış, yerel yönetimlere mutlak yetkiler vermiş, Güney Doğu Anadolu bölgesine özerklik tanımış, halklar, özgürlükler, demokrasi merkezi Y-Türkiye” önce ülkemizde sonra Irak ve Suriye’ye telkin veya zorla tatbik edilecek. Onların bir hesabı olabilir ancak Allah’ın hesabını hesaba katmayanlar hüsrana uğrayacak.

Mehmet YUVA - 11 Haziran 2015 - Aydınlık

Son Yazılar