TÜRKİYE’DE ŞERİATIN KISA TARİHİ
Halil Nebiler
Sorun hep dindarlık-dinsizlik, doğuculuk-batıcılık,
müslümanlık-laiklik gibi çelişkilerle değerlendiriliyor. Oysa
ben, bu değerlendirmelerin, tarih bilincinden yoksun ve yanlış
olduğunu düşünüyorum. Yaptığım araştırma sonucunda da,
şeriatçı yükselişlerin, sınıfsal ve ulusal sorunlarla çok yakından
ilgisi olduğunu, uluslararası politikanın ve devletin seçtiği
yöntemlerin güdümüne girdiğini görüyorum.
31 Mart Vakası'nın, Alman emperyalizminin Osmanlıya
ilişkin programının en yoğun uygulandığı döneme denk
düşmesi, hiç de tesadüf değil. Cihat fetvaları yayınlanıyor ve
Sultan, onlarca ülkeye İslam ihracına girişiyor. Sonuçta telef
olan, yine bu ülkenin insanlarıdır.
Devamını oku...

Son Yazılar