maresal jukov1

Büyük zaferin 70. yılında Hitler’i bitiren komutan:Mareşal JUKOV!

Georgiy Konstantinoviç Jukov 1896 yılında Moskova’nın doğusundaki Kaluga yakınlarında

Strelkovka köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Fabrika işçiliği yaptıktan sonra 1914’te Çarlık ordusu süvari kuvvetlerine katılır. İki defa Çar’ın en yüksek nişanıyla ödüllendirilir. 1917’de teğmen olarak Ekim devrimine katılır. 1918’de de Kızıl Ordu’ya yazılır. İç savaşta Çariçin’de (Stalingrad) yaralanır. 1931’de Frunze Askeri Akademisi’ni bitirir. 1930’da süvari sınıfından tankçı sınıfına geçer. Hitler’in iktidarından önce, Alman Zırhlı Birliklerinin kurucusu Guderian’ın da hocası tankçı Alman generali Hans Von Seect’in yanında staj yapar. İspanya iç savaşında Cumhuriyetçilere danışmanlık yapar. Çin’de Japon Kwantung ordusunun yöntemlerini inceler. 1933’te tümen komutanı, 1937’de süvari ordusu komutanı olur. Temmuz 1939’da Mançurya’ya saldıran Japonlar karşısında ilk kez askeri dehasını gösterme olanağı bulur. Khalkin-Gol’de kazanılan parlak zafer Jukov adını unutulmaz yapmıştır. Dönüşünde Ukrayna Askeri Bölgesi Komutanı Mareşal Timoşenko’nun yardımcılığına atanır. Toplum önündeki ilk açıklamasını burada yapar...

Hitler, en parlak generallerinden Manstein’in baskın özelliği taşımayan Sedan planını değiştirmesi sayesinde, Fransa karşısında beklemediği kadar kolay bir zafer elde etmiştir. Sıra İngiltere’ye gelir. Almanların binlerce uçakla aylarca yaptığı hava bombardımanları etkili olmaz, çünkü İngilizlerin çok önemli iki gizli silahı vardır. Değeri bilinmeyen büyük matematikçi Alan Turing sayesinde “Enigma”nın şifrelerini çözerler. Ayrıca “radar” ve radarlı avcı uçaklarıyla çok etkili olurlar. Hitler Eylül’de “Deniz Aslanı” planını askıya alır ve yönünü doğuya çevirir. İçeriğini sadece kuvvet komutanlarının bildiği gizli “Barbarossa” (Sovyetler Birliği’nin işgali) harekatı için hazırlıklara başlanması emrini verir. Oysa daha bir yıl önce Sovyetler Birliği ile saldırmazlık anlaşması imzalanmıştır. Almanya’nın saldırı hazırlıklarına dair istihbarat raporları peş peşe gelmeye başlamıştır. Belgelerin gösterdiğine göre Jukov gerçekten Kızıl Ordu’yu, Hitler’i durdurabilecek kadar iyi bir duruma getirebilecek bir dizi önlemler alınması işine girişmiştir... Jukov’un aksine Stalin, yaptığı anlaşmaya güvenerek Hitler’in kışkırtılmaması gereğine inanır ve kendince provokasyonları önlemeye çalışır. Halbuki sınırlarına tümünün saklanması mümkün olmayan 300 tümen yığılmıştır...

maresal jukov3

22 Haziran 1941 günü Almanlar aniden 3 milyon askerle üç koldan saldırıya geçerler. Hava Kuvvetleri havalanamadan imha edilir. Minsk, Smolensk, Kiev, Vyazma kuşatmalarında milyonlarca esir verirler. Temmuz’da Timoşenko Batı Cephesi Komutanlığı’na; asıl cephenin biraz gerisindeki “İhtiyat Cephesi” Komutanlığı’na da özel görevlerle Jukov atanır.

ALMANLARI YENEN İLK ASKER: JUKOV!

Atatürk gibi Jukov da düşmanı bekleyecek adam değildir. Üstüne yürür ve korkunç Yelena (Elnya) Muharebesinde Almanları yenilgiye uğratır. Hava kuvvetlerinin desteğiyle Almanlar kıl payı kuşatılmaktan kurtulurlar. 12 Eylül’de acele Kremlin’e çağırılan Jukov, düşmek üzere olan ve Almanlar tarafından kuşatılan Leningrad’a gönderilir. Subay ve erlere bir adım geri çekilmeyi yasaklayan Jukov, iki haftada Almanları durdurur. Ancak daha büyük bir tehdit ortaya çıkmıştır. Başkent tehlikededir. Naziler, Rus mevzilerini yarmış ve Batı Cephesi’nin Moskova ile irtibatı kesilmiştir. Başkomutan Stalin, kurtarıcı olarak Jukov’u seçer. 6 Ekim akşamı güvenli telefondan Jukov’u arayarak yerine kurmay başkanını vekili olarak bırakmasını ve bir uçakla acele Moskova’ya dönmesi emrini verir.

MOSKOVA SAVUNMASI...

Başkenti savunmak üzere Batı Cephesi Komutanlığı’na atanan Jukov derhal sert tedbirler alarak işe başlar. Şehirde karışıklık yaratan yağmacılar ve kaçaklar köşe başlarında kurşuna dizilir. Cephede ve cephe gerisinde düzen sağlanır. İşçilerden beş tümen kurulur. Çoğu kadın olmak üzere eli kazma kürek tutan kadın -erkek, çocuk-ihtiyar yarım milyondan fazla Moskovalının soğuk- kar tanımadan gece-gündüz çalışarak ortaya çıkardığı sonuç akıllara durgunluk vericidir. Bu insanlar günün yirmi dört saati üç vardiya halinde çalışarak tamamı tamamına 160 km uzunluğunda derin tank hendeği, 1428 topçu mevzisi, 8000 km’lik avcı siperi kazarak ve 300 km’lik üç sıralı dikenli tel engeli döşeyerek muazzam bir tahkimat meydana getirirler... Kademeli güçlü bir hava savunmasının yanında; aralarında Alman tanklarının altına yatan eğitilmiş bombalı köpeklerin de bulunduğu yüzlerce “Tank İmha Timleri” oluşturur. Gönüllü kadın ve kızlardan 17 bin hemşire ve hastabakıcı yetiştirilir.

maresal jukov2

17 Kasım 1941 sabahı topçu atışlarıyla iki koldan güçlü tank orduları saldırıya geçer. İki gün sonra Stalin ve Jukov arasında çok dramatik bir telefon görüşmesi olur. Stalin: “Moskova’yı elde tutabileceğimizden emin misiniz? Bu soruyu size sızlayan bir kalple soruyorum, lütfen bana partili olarak doğruyu söyleyiniz” Kendinden ve sonuçtan adı gibi emin olan Jukov: “Moskova’yı elde tutmamak söz konusu değildir. Sadece yedekte iki ordu ve 200 tanka ihtiyacımız var.” Stalin: “Birincisi tamam, ama elimizde tank yok” cevabını verir... Üç hafta süren panzer saldırıları püskürtülür. Tanksız cılız kalsa da; Jukov’un Sibirya süvari birliklerinin öncülüğünde kış boyunca süren karşı taarruzları Almanları 200 km geriletir. Hitler’in Moskova hayli biter. Ordularının 1942’deki yeni hedefi Kafkas petrol bölgesi ve Volga boylarıdır. “Moskova Meydan Muharebesi” nin ve Jukov’un büyüklüğü buradadır. Tanklara karşı tanksız kazanılmıştır!

Bahri KADEROĞLU - 18 Mayıs 2015 - Aydınlık

Son Yazılar