vatan partisi logosu3 1

Her partinin adıyla münasip bir kuruluş amacı vardır!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dendiğinde önceliği adalet ve kalkınma olan bir parti anlaşılıyor;

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dendiğinde önceliği cumhuriyet ve halk olan bir parti anlaşılıyor; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) dendiğinde önceliği milliyetçilik olan bir parti anlaşılıyor, Halkların Demokratik Partisi (HDP) dendiğinde önceliği halkların demokratik hakları olan bir parti anlaşılıyor.

Vatan Partisi (VP) dendiğinde ne anlıyorsunuz? Dikkat ederseniz bu partilerin her birinin adlarıyla ilintili olarak bir önceliği var gibi görünüyor. Ancak bu adların hiç biri çeşitli unsur ya da ögeleri aynı zamanda barındırmıyor. Hepsinin adı bir gereksinmenin doyurulması ile ilgili, adalet ve kalkınma, cumhuriyet ve halk, halkların demokrasi hakları gibi… Vatan Partisinde böyle bir ayrışım ya da dışlama göremezsiniz. Vatan, taşı, toprağı, bitkiyi, hayvanı, geçmişteki kültürleri, barındırdığı sosyal unsurları ve bu cümleden olmak üzere farklı ırk, din, inanç ve etnik grupları, farklı dilleri bir bütün olarak kucaklayan bir yapı demektir. Vatan, yurt anlamına alınırsa, canlıların da ortak olduğu bir yapı ortaya çıkar.

Vatan Partisi bu amaç için kuruldu; bu topraklarda bitkilerin de hayvanların da, çeşitli görüşten insanların da, çeşitli dinlerin ve mezheplerin de, çeşitli dil gruplarının da aynı haklara sahip olduğu, pay aldığı, korunduğu, ana unsurlarını yitirmeden geliştirebildikleri; titizlikle korunması gereken taş-topraktan insana kadar uzanan bir sistemin bütünlüğünü tanımlamak için kurulmuştur.

Vatan Partisi’nin bünyesinde her canlının yaşama hakkı korunacağı gibi, sosyolojik olarak ayrışmış her kitlenin kendi dünya görüşünü dayatmadan, çekinmeden yaşayabileceği bir düzeni oluşturabilmek için kurulmuştur.

Partinin kuruluşuyla, çeşitli görüşteki insanların bir çatı altında toplanmaya başlaması, yüzyıllardır sürtüşme-çatışma içinde olan bu coğrafyanın arayışına bir model olabilir. Vatan Partisi bu coğrafyanın çekişmelerine son vermek için kuruldu.

Vatan Partisi bir gün vatandaşlarımız tarafından yeterince anlaşılır ve bir gün yasaları değiştirecek çoğunluğa kavuşursa hiç kuşkunuz olmasın ilk olarak Anayasanın birinci maddesini değiştirecek ve şöyle yazılmasını sağlayacaktır; DOĞA HAKKI İNSAN HAKKINDAN ÖNCE GELİR. Böylece dünyanın yuvarlanmakta olduğu küresel bozulma, kirlenme ve tahribata karşı yasal bir korumu getirerek, gelecek kuşakların da doğal bir ortamda yaşamalarına zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle doğaseverler, çevreciler, yeşiller, hayvan hakları savunucuları, GDO karşıtları (bunu kısıtlayabiliriz; ancak tümden kaldıramayız), su kaynaklarını kutsal bilenler, orman ve meranın önemini kavramışlar, deniz ve kıyı dostları, tarım arazilerinin yerleşime açılmasını istemeyenler bu harekette sizin de yer almanız gerekiyor.

Vatan Partisinin öncelikle “emperyalizme hayır” birinci sloganından sonra, ikinci sloganı “yaşanabilir bir dünya mirasını koruma” olacaktır. Vatan partisi günü ve yarını kurtarma için değil, geleceği bilimsel bir bakış açısıyla yeniden tasarlamak için kuruldu. Dogma, bu partinin hiçbir sloganında, hiçbir eyleminde, hiçbir programında, devletle ilgili hiçbir tasarımında yer almayacaktır; onun istismarını diğer partilere bırakmıştır. Bu nedenlerle, kendini değil, torunlarını düşünenler bu birliğe katılınız. Seçim barajını bahane edenler, bir yerde er ya da geç bu çıkmazı aşmak için köklü bir karar vermek zorunda kalacaksınız; bu kararınızı 7 Haziran seçimleri için kullanmamanızın gerekçesini bir daha bu ülke için düşünür müsünüz?

Atasözü: Aynı mantığı kullananlar, hep aynı sonucu alırlar.

Saygılarımla

Ali DEMİRSOY - 15 Mayıs 2015 - Ulusal Kanal

Son Yazılar