mehmet yuva3

Suriye-Türkiye muhabbetinde Hatay!

Hatay insanı yurt sever, bayrak sever, laik sever, cumhuriyet sever, Mustafa Kemal sever,

birlik sever, dirlik sever, hak ve insan sever. Geçmişte ve halen bugün şahit olduğumuz ve şahsen tecrübesini çok yaşadığım, tu kaka tavrına, polis şiddetine, fitne kokan istihbarat raporlarına, devletin şüpheci ve inkârcı tutumuna, kendisi için çıkarılan özel yurtdışı seyahat etme ve yurtdışında çalışma uygulamalarına (1984 uygulaması), topraklarının başta Afganistan ve diğer bölgelerden getirilenlere peşkeş çekilmesine, buradan göçe zorlanan Hristiyan halkın evleri, toprakları ve anıları gasp edilmesine, dilini, mezhebine, kültürüne karşı yaşadığı yüzlerce aşağılanma, tahkir ve saldırıya rağmen vatandaşı olduğu devlete karşı yabancı kuvvetlerle işbirliği yapmayı zül kabul etmiş onurlu ve başı dik bir diyardır. Bu hal, celladına âşık bir toplum özelliği değildir. Hatay halkı cellada cellat der, kumpas kurmaz, Yabancı devletlerle işbirliği yapıp kendi ülkesine karşı ihanet etmez, ihanet edeni de affetmez. Celladından kendisi hesap sorar. Aklıselim ve sağduyusu yüksektir. Fırsatçı değildir. Brütüs olmayı zül kabul eder. Değiştireceğinin yerine neyin nasıl kurulacağını bilir. Önce yıkalım sonra inşa ederiz maceraperestliğe uzak durur.

Tarihi hakikatler adı altında günümüz gerçekliğini es geçmez.

Haklı ve tarihi gerçeklik arz eden Hatay Cumhuriyeti, Alevi hakları, Arapça değerler ve Arap kültürü taleplerini Suriye-Türkiye ilişkilerinin seyri ve keyfiyetine göre dillendirmez. Türkiye’nin Suriye Türkmenlerinin bazılarını, Münafık Müslüman Kardeşler Örgütünü ve sittin cehennemden devşirdiği cani ve haramiler ile Suriye’ye saldırmasını içine sindiremez. Ancak barış ve iyi ilişkiler döneminde su, Hatay meselesi ve birçok konu iyi münasebetlere uygun çözülürken ve ayrıştıran değil birleştiren unsur olurken, kavga ve savaş dönemlerinde duygusal çıkışlarla bu konuları temcit pilavı gibi sahaya sürmek ve fırsatçı davranmak her iki ülke halkın asla menfaatine hizmet etmez. Hz. Ali’nin en sevdiğim deyimidir: “Telaffuz edilen hak arzulanan batıldır” misali, her haklı talep bölgemiz gibi kırılgan ve dinamikleri ters yüz edecek bir bölgede hangi mekân ve zamanda ortaya atılacağı cidden nazar- i dikkate alınmalıdır. İvedilikle başarılması gereken Suriye’ye dayatılan kirli savaşın bitirilmesi için mücadele etmektir. Yıkım ve terörde sorumlu olanların yargılanmasıdır. Suriye ile tekrar sadık ilişkiler ve güven tesis edecek her türlü destek ve dayanışmayı sunmaktır. Türkiye’nin tam bağımsız, egemen ve komşularıyla kaynaşmış bir laik, demokratik ve hukuk devletini kurmaktır.

Hatay, ülkemiz ve bölgemiz için mihenk taşı kıymetindedir. Proje ve fiiliyatta birbirleriyle hasım edilmek istenen farklı renklerin yakın ve iç içe yaşadığı mekândır. Medeni insan tarihi burada başlar. Medeni insan varlığı ve tarihi burada test ediliyor. Suriye’de yaşayacağımız her gelişme buraya sirayet eder. Tersi de aynı derecede doğrudur. Medeniyet diyarı Hatay artık sittin cehennemden gelen yaratıkların volta attığı mekândır. Suriye’yi ilgilendiren bütün karanlık gizli operasyonların yapıldığı karargâhtır. En kalabalık Suriye topluluğun yaşadığı, iş kurduğu, evlendiği, savaş hattıyla her daim temas halinde olanların yenidünyasıdır. Güven ve huzur içinde yaşamak isteyen, savaş bir an önce bitsin diyarımıza dönelim diyen, kaçakçıların, haramilerin, firar edenlerin, katillerin sığındığı limandır. Buna karşılık, kaygılı, tedirgin, bıkkın, kahırlı, huzursuz, sorgulayan, tetikte, Suriye’den gelen her katliam haberiyle sarsılan, duyarlı, öfkeli ezici bir çoğunluğun ana vatanı. Suriye-Türkiye ilişkilerinin yoklama ve imtihan merkezidir. Seçim sürecini bu hassas Hatay’da bire bir yaşıyor ve incelikle gözlemliyorum. Suriye-Türkiye dostluğu için en çok mücadele eden ve Suriye’ye dayatılan terör ve kirli savaşa karşı en çok bedel ödeyen Vatan Partisinin Hatay karnesini sunacağız.

Mehmet YUVA - 07 Mayıs 2015 - Aydınlık

Son Yazılar