mustafa pamukoglu2

Vatan Partisi, milli ekonomi diyor...

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, 7 Haziran seçim bildirgesini açıkladı.

Bu bildirgenin en önemli içeriklerinden biri ekonomi. Yaşadığımız ve derinleşecek ekonomik krizde VP'nin ekonomik çözümlerinin neler olduğu ve VP iktidarında uygulanacak ekonomik modelin ne olacağı net biçimde ortaya konmuş. Bu ekonomik modelin esası Milli Direnme Ekonomi olarak tanımlanıyor.

KARMA EKONOMİ UYGULANACAK!

VP, karma piyasa ekonomisi savunmaktadır. Rekabetçi özel girişimle belli bir derecede merkezi kontrolü birleştiren sistem olan karma ekonomi etkin maliye ve para politikası ile kamu otoriteleri vergileme ve refah yasaları ile rol üstlenir. Kamu yararı dediğimiz toplumun genel çıkarının bulunduğu alanlarda devlet yatırım yapar. Daha çok öncü ve denetleyici rolü ile özel girişimciliğin gelişmesini sağlar. VP özel girişimciliğe karşı olmadığı gibi özelleştirmeye de karşı değildir. Her şeyin özelleştirilmesi ile mili bir işletme bırakılmamasını kabul etmemektedir. Bankalar bu anlamda kabul edilmekte, bankaların yabancıların eline geçmesine karşı çıkmaktadır. Burada ölçü kamu yararı ölçüsü olacaktır.

İLLA Kİ ÜRETİM!

VP, üretim ekonomisini temel yapmaktadır. AKP döneminde tüketim ekonomisinin sonuçlarını gördük. Bu nedenle VP, tüm kaynakların ülkenin imalat sanayinde, tarımında, katma değer yaratacak her alanında kullanılarak üretim illa ki üretim demektedir. Ara ve yatırım malları ithal eden değil üreten bir ekonomi hedeflenmektedir. KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik teşviklerin uygulanmasını önceliğe alınmaktadır. Haksız rekabet yaratan ve sebepsiz zenginleşmeye yol açan teşvik sistemi değiştirilecektir. VP, işsizliğin kalkınma ile önleneceğini, işçiye sadaka ekonomisi ile mutluluk değil iş ve aş vereceğini vaat etmektedir. Bunun yanında sanatkâr, zenatkâr, esnafın yok olmaması için gerekli destekler verileceği belirtilmektedir.

BORÇ BATAĞINA SON!

VP, sıcak paraya dayalı ekonomiye son vermeyi, alınacak borçların üretimde kullanılmasını benimsemiştir. Bu nedenle kısa vadeli gelen yabancı parayı (sıcak para) kontrol edecektir. Sıcak paranın elde edeceği kar, faiz kazançlarından vergi alarak yabancının ülke varlıklarının sömürülmesinin önüne geçilmesini hedeflemektedir. Bunun yolu küresel ekonomide tartışılan "Tobin Vergisi" gibi bir vergi veya kazançların normal vergi rejimine tabi tutulmasıdır. VP, IMF'den borç almamayı ve dolayısıyla onun programına esir olmamayı uygun görmektedir. Bireysel kredilerin halkı ezmesinin önüne geçilecektir. Kredi kartı faizleri silinecek ve borçlar taksitlendirilecektir.

TARIMA ÖNEM VERİLECEKTİR!

Çiftçiye üret arkadaş, denilecek. Çiftçinin girdi maliyetini oluşturan akaryakıt, gübre ve tohum gibi girdiler ucuzlatılacak. Faizsiz kredi verilerek çiftçinin tüccara mahkûm olması önlenecek. Köylü milletin efendisidir, sözde kalmayacak ve çiftçi,orman köylüsü desteklenecektir.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE!

Hortumcuya, rantçıya, sıcak paracılara, yandaşa akan haksız kazançların halka gitmesi sağlanacak Vergi reformu yapılarak vergi adaleti sağlanacak ve "nerden buldun" yasası çıkartılacaktır. Eşitsizlik yaratan vergi istisna ve muaflıkları kaldırılacaktır. Haksız kazançların vergilenmesi sağlanacak, yolsuzluk engellenecektir. Vatan Partisi'nin ekonomik programının ve seçim vaatlerinin gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, haksız kazançların vergilendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, savurganlık ve israfa son verilmesi ile halka dağıtılacak kaynağı bulmak mümkündür. Bunu sağlayacak irade de güçlü bir milli ekonomi iradesidir. Bu ekonomi yerli üretim,komşularla iyi ilişki, çok taraflı ticaret anlaşmaları, ''kazan-kazan"a dayanan bir dış ticaret, borçlanma ve yabancı sermaye politikasını gerekli kılmaktadır ki Vatan Partisi'nin bu programıyla ve kadrolarıyla bunu uygulayabilir durumda olduğuna inanıyoruz...

Mustafa PAMUKOĞLU - 26 Nisan 2015 - Aydınlık

Son Yazılar