vatan partisi logosu3 1

Türk Milletsiz iki parti, AKP ve Yeni CHP!

Dün Türk Milleti için kara bir gündü.

AKP seçim beyannamesi yayınlıyor ve TÜRK adının anayasadan silineceğini değişik şekilde ifade ediyordu.

Haçlıların Anadolu’dan söküp atamadığı, emperyalistlerin boyun eğdiremediği Türk Milletini, ne yazık ki AKP Anadolu’dan kâğıt üstünde de olsa sürgün edeceğini ve yok sayacağını Türk düşmanlarına ve dünyaya ilan ediyor ve şöyle diyordu,

“Yeni anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır.”

Yine ne tesadüf ki aynı gün YENİ CHP, Türk Milletini ağzına almadan, Atatürk değerlerinden bahsetmeden halkı uyutmaya, ikramiye ve para vereceğini vaat ederek Türk Milletinin oylarına talip oluyordu. Milletçe alkışlıyoruz diyerek, Türk Milletini adını ağzına almadan AKP gibi hareket ediyordu.

Yine ne tesadüf ki aynı gün Osmanlıyı, yani Türk Milletini soykırımcı ilan eden AP, Avrupa mahkemelerinin “soykırım yoktur” kararına rağmen soykırım iftira tasarısını parlamentosundan geçiriyordu.

Türk Milleti dün içeride ve dışarıda büyük tehlike ile karşı karşıya gelmiştir. Bu tehlikenin sürmesi veya ortadan kalmasının tarihi 7 Haziran 2015 genel seçimleridir.

AKP ve YENİ CHP, HDP ile birlikte Türk Milletsiz bir Türkiye hayal etmektedir.

Hani HDP’yi anlarım, onlar PKK’nın siyasi uzantısıdır, Türk Milleti  ve Atatürk’ü ağızlarına alamazlar, Kürtçülük adına avantaj elde etmek, mevzi kazanmak için, Türk Milleti yerine Türkiye halkı diyebilirler. Fakat AKP ve YENİ CHP’ye ne oluyor da onlar Türk ve Türk Milleti demekten neden bu kadar korkuyorlar veya uzak duruyorlar?

AKP’nin ve Yeni CHP’nin Atatürk, Türk ve Türk Milleti karşıtlığının sebebi anlamak istiyorum.

Düşünüyorum.

AKP’nin ümmetçi anlayışı adına mevzi kazanmak için Atatürk, Türk ve Türk Milleti isimlerinden bilerek uzak durduğunu öngörüyor ve  anlıyorum.

Ama YENİ CHP’nin neden Atatürk, Türk ve Türk Milleti isminden uzak durduğunu bir türlü anlamıyorum.

Yeni CHP’nin kadrolarına ve beyanatlarına bakarak şöyle bir fikir yürütüyorum.

YENİ CHP kadroları ümmetçi yaklaşım içinde olmazlar. Ama PKK ve HDP ile siyasi bağları olduğundan,  AKP - PKK açılım maddelerine destek vereceklerini deklare ettiklerinden, YENİ CHP’nin bir yerde küçük HDP olarak, utangaç siyasi Kürtçülük peşinde koşturduğunu ve bu nedenle Atatürk, Türk ve Türk Milleti tanımlarından ve isimlerinden bilerek ve isteyerek uzak durduğunu öngörüyorum ve düşünüyorum.

CHP’yi Yeni CHP yapanlar başka hangi gerekçe ile böyle davranabilirler ki?

Kim ne derse desin, nasıl düşünürse düşünsün, acı gerçek budur.

2015 seçimlerinde çoğunluğu elde ettikleri taktirde YENİ CHP, AKP ve HDP el birliği ile Türk Milletine, Atatürk değerlerine, AP parlamentosunun ithamlarından daha ağır darbeyi vuracaklardır.

Türk Milletinin adını, önce anayasadan sonrada devletten ve her yerden sileceklerdir.

Türk Milleti bu büyük tehlikeyi fark etmelidir.

Etmelidir çünkü, eğer öz benliğinse sahip çıkan partilere yönelmezse, kendi vatanında sürgün hayatı yaşayacaktır.

AKP’ye oy verecek olan Türk Milletinin evlatlarına, Yeni CHP’ye oy verecek Atatürk sevdalılarına sesleniyorum.

AKP ve YENİ CHP, HDP ile el ele vererek Türkiye’yi temellerinden sarsacak tehlikeli siyasi oyunlara kalkışacaklardır.

Utangaç, üstü örtülü Kürtçülük savunucusu YENİ CHP ile AKP özde aynıdır.

Türk Milleti şunu bilmelidir ki, anayasal güvencelerden yoksun olarak, kendi kurduğu müesseselerin korumasından uzak olarak Anadolu’da varlığını sürdürmesi mümkün değildir.

Anayasal olarak Türk Milletini inkâr etmek, ülkemizde etnik bir kaotik ortamın doğmasına neden olacaklardır.

Adı konmamış, ne idiğü belli olmayan bir millete sahip devlet dünyada yoktur.  Aslını ve milletini inkar eden bir devlet de polisiye ve inzibati tedbirlerle yaşam sürdüremez.  

Milliyetsizleştirilecek Türkiye Cumhuriyetinde, dış destekli iç  ayrılıkçılar  devlet bütünlüğünü tehlikeye sokacaklar ve hatta parçalanmasına sebep olacaklardır.

Türkiye’nin sonu tıpkı Osmanlıya benzetilecektir.  Çünkü  AKP ve Yeni CHP    Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı konusunda tam bir mutabakat içinde, Türkiye’nin daha önceden koyduğu çekinceleri kaldırmayı taahhüt etmişlerdir.

Türk Milletini PKK isteklerine boyun eğmeye zorlayan bu iki parti  Türkiye’yi bir bilinmeze sürüklemektedirler.

AKP ve YENİ CHP, Türkiye’nin tüm çekincelerini kaldıracaklarını  ilan ettikleri   Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı maddelerine ve Türkiye’nin  bu şartlara koyduğu çekincelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.           

http://www.tbb.gov.tr/mevzuat/kanunlar/Avrupa_Yerel_Yonetimler_ozerklik_Sarti.pdf

Bu yaman ve acımasız oyunda kaybeden, Türk devleti ve Türk Milleti olacaktır.

Türk Devleti, Türk Milletsiz kalınca yıkılması kolay olacaktır.

Türk Milletinin yeniden İstiklal mücadelesine girişme tehlikesi ile karşı karşıya kalması olasılık dahilindedir.

Türk Milleti;

HDP, AKP ve YENİ CHP, Atatürksüz ve Türk Milletsiz Türkiye için yola çıkanların partileridir.

Sen Türk Milletisin. Sen “ Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” Diyen atamızın milletisin.

2015 seçimlerinde kendi kaderini oylayacaksın. Tercih edeceğin parti, senin kaderinde söz sahibi olacaktır.

Türk Milleti unutma!...

Sen Atatürk’ün altı ilkesi ve altı oku ile özgürlüğüne kavuştun. Senin refah ve mutluluğun  anahtarı, Mustafa Kemal Atatürk’ü özümsemiş ve anlamış dünyaya ATATÜRKÇE bakan partilerdedir.

Ergenekon’da ve Balyozda darbe vurulan Türk Milletinin evlatlarının kurduğu VATAN PARTİSİ, senin için mücadele eden ve edecek olanların partidir.

NATO ukalasından, AB sevdasından başımızdan bela hiç eksik olmadı.

ABD’ye, Nato’ya ve AB’ye  milli bir duruşla hayır diyebilmek için,

Özgürlüğünüz  ve bağımsızlığınız için,

Kendi kendine yeten milli ekonomi, milli sanayi  ve milli insan beyin gücü ile çağdaş ve mutlu Türkiye’yi yeniden yaratmak için,

Atatürk Devrimlerini sürdürmek ve tamamlamak için Vatan Partisine kaydolun ve Vatan Partisine oy verin.

Gülümse Türkiye

Vatan Partisi geliyor.

Ömer YILDIZ - 16 Nisan 2015 - Ulusal Kanal

Son Yazılar