atamiz tbmm onunde225 

TBMM’nin tarihi kimliğini korumak için Parlamenterlere seferberlik çağrısı!

İşte Tarihi Çağrı!

Milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne saldıranların sürekli hedeflerinden biri TBMM’dir. Çünkü TBMM, Türk Milleti’nin Milli Mücadele ile yeniden doğuşunun öncüsüdür.

Büyük Atatürk’ün önderliğinde TBMM, milli onurumuzu, egemen, özgür ve bağımsız olarak sonsuza kadar var olma hakkımızı dünyaya kabul ettirmiştir.

TBMM ilk başkanıyla, üyeleriyle ve kurum olarak “Gazi” unvanı taşıyan tek parlamentodur.

TBMM’nin tarihi kimliğini korumak, TBMM’nin çatısı altında görev yapan hepimizin tarih önünde borcudur.

Günümüzdeki ara rejimin yöneticileri, TBMM’nin denetim yetkisini yok saymakta, yasa yapma yetkisini ise anayasa dışı bir çoğunluk gücü olarak kullanmaktadır. Ülkemizdeki ağır ekonomik, toplumsal ve siyasi bunalımın gerçek sebebi bu çağ dışı anlayıştır.

Bunalımdan çıkış için, TBMM’nin şanlı başlangıcına uygun bir konuma kavuşturulması görevi kaçınılmaz bir seçim seferberliği gerektirmektedir.

Bu seferberlikte bütün parlamenter dostlarımın Türk Milleti’ni temsil etme onuruyla sorumluluk yükleneceklerine inanıyorum. Hepimiz TBMM’de namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yemine hayat boyu bağlı kalma bilincine sahibiz.

Hepinize başarılar diler, saygılar sunarım.

*** *** ***

‘TBMM saraydan yönetiliyor’

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Cumhurbaşkanı’na örtülü ödenek ayrılmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Örtülü ödenek parlamenter sistemlerde yürütme organının başına, yani Başbakan’a tanınan bir yetkidir. Bunun hangi amaçlarla kullanılacağı  kanunlarla tarif edilmiştir. İdarenin, gizli eylemleri sorumsuz bir makama verildiği zaman bunun hukukta yerini bulmak mümkün değil. Hiçbir yetki, kaynağını anayasadan bulmadan kullanılamaz hükmüne de aykırıdır. Esas olan bir de bu teklifin torba yasaya son anda eklenmiş olmasıdır. Hükümetin bundan bilgisi olmadığı iddiaları  vardır. Ayrıca bu konu önemli bir sistem değişikliği getirdiğine göre daha önce kamuoyu önünde tartışılması gerekirdi. TBMM’yi saraydan yönetilen, sadece sarayın buyruklarını onaylayan bir merkez konumuna getirmiştir.”

*** *** ***

Parlamenterlere seferberlik çağrısı!

VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Hasan Korkmazcan, parlamenterler için seferberlik çağrısı yaptı. Tecrübeli siyasetçi, tüm parlamenterleri ülkenin içinde bulunduğu bunalımdan çıkmak için seçim seferberliğine davet etti. Korkmazcan, “Türkiye iç güvenlik yasasının kabulüyle denetimsiz bir sıkıyönetim rejimine girmiştir. Bu, fiilen yürütülmekte olan ara rejime, hukuki dayanak kazandırılması yolunda Meclis’te atılmış yeni bir adımdır. Bugün ortaya çıkan ara rejimle mücadele etmek Meclis’te görev yapmış olan tüm parlamenterlerin ortak sorumluluğundadır” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tayfun İçli de muhalefet partilerinin torba yasa için oy kullanmamasını eleştirerek şunları söyledi: “İç güvenlik paketi, torba yasa olarak TBMM’den geçirildi. Yasanın oylamasında 231 milletvekili TBMM’de oy kullandı. Bu yasa 199 evet, 32 hayır oyuyla geçti. Muhalefetin sahip olduğu sandalye sayısı 223. Eğer başta 125 CHP’li, 52 MHP’li, 29 HDP’li milletvekili olmak üzere bağımsızlarla eğer TBMM’yi terk etmemiş olsalardı bu yasa geçmeyecekti. 223 oyla reddedilmiş olacaktı. Bu da gösteriyor ki TBMM’de bir muhalefet boşluğu var. Eğer muhalefet, iktidarın değirmenine su taşımamış olsaydı, bugün siyasi iktidar böyle fütursuzca rejimi ortadan kaldırabilecek yasal düzenlemeleri TBMM’den geçirmesi mümkün olmayacaktı. Vatan Partisi’ne ne kadar büyük bir gereksinim olduğu bu oylamayla bir kere daha görüldü.”

Aydınlık - 29 Mart 2015

Son Yazılar