mehmet yuva3

Şu Yemen elleri ne yamandır!

Vahhabi Suudi rejiminin yaptıklarına akıl erdirmek mümkün. Suudi rejimi tarafından

kiralanan katiller tarafından Beyrut’ta katledilen Arabistanlı araştırmacı yazar Nasır El- Said’in, bu ailenin kökeni ve kirli bağlantılarını deşifre eden “Suudi Ailesinin Tarihi” kitabı bir belge kıymetindedir. Bu tarihi eserin sunduğu fotoğraf, belge ve verilere binaen, İslam itikadını zehirleyen Vahhabi tarikatının kurucusu Muhammed Bin Abdulvahhap da, bu tarikatı baş tacı edip önce Arabistan Yarımadası’nı, daha sonra bütün bölgemizi ve hatta dünya coğrafyasını cehenneme dönüştüren Suudi kabilesi de kemikleşmiş Siyonisttir. İsrail’in güvenliği ve refahı her şeyden çok daha kıymetli ve önemlidir. Bu ulvi amaç önünde engel teşkil eden her şey yok edilir. Yoksulluk, cahillik ve terörün egemen kılınması için bütün imkanlarını seferber eder. El- Kaide, Taliban, IŞİD, Bokoharam, El-Nusra ve daha nice din ismiyle hayatı zehir eden cinayet ve harami şebekelerinin parası, silahı ve militanı Vahhabi Suudi rejimin eseridir. Müslüman dünyası sefil ve rüsva içindeyken Suudi rejimin trilyonlarca doları Batı bankalarını besler. Sünnilerin de Şiilerin de özetle Siyonist olmayan, ABD ama özellikle Siyonist İsrail’in çıkarlarına hizmet etmeyen herkesin azılı düşmanlarıdır. Bugün Şam ve Yemen meslesini “Şii İran yayılmacılığı” ile kirletmeye çalışan zihniyeti tarih bir kez daha yalanlamaktadır. ABD ve İsrail dostu “Şii” İran Şahı bunların en yakın dostu ve müttefikleriydi. “Sünni” Saddam ve Kaddafi’yi yıkan kuvvetlere her türlü desteği sağlayan bunlardı. Karanlık zihniyetin temsilcisi Vahhabi cinayet makinesi Suudi rejimin Yemen saldırısına Petro- Körfez ülkelerin destek vermesine akıl erdirmek mümkün. Bu yolları beraber döşediler, aynı mahfillerin eseri ve aynı merkezlere hizmet ediyorlar. Pakistan’ı anlamak da mümkün. Yüz binlerce yoksul ve sefil Pakistanlı, Suudi Hanedanlığında ekmek parası için köle gibi çalışıyor. Pakistan devleti Suudi rejiminden finans desteği alıyor. Erdoğan’a ve piyasadaki şakşakçılarına akıl erdirmek mümkün. Sulta ve parasal destek için Vahhabi tarikatına muhtaç kalmış olabilir. Ancak özellikle Osmanlıcı geçinen taife ve laik Türkiye’ye akıl erdirmek mümkün değil. Ecdadın Osmanlı’yı perişan eden ve kutsal mekanlardan kovan, ecdadının eseri olan kaleyi yıkan ve Osmanlı’nın tarihten silinmesini sağlayan en önemli unsurlardan birisi Vahhabi Suudi rejimidir.

Kur’an “Akılları kadar hitap ediniz” demektedir. Mantık ve bilimsel açıklamalarla çok meseleyi bu kıt akıllılara anlatmak zordur. Bunu en nihayet daha iyi idrak eden yazar Nihat Genç, Suudi rejimin yanında Yemen’e savaş ilan edenlerin geçmişlerine, geleceklerine vermiş veriştirmiş.

Can Yücel, “Bana şiirlerinde küfür etme diyorlar usulsüz... Lan bu kadar o...u çocuğunu nasıl anlatayım küfürsüz?’’ demiş.

Şu Yemen elleri ne yamandır. Erdoğan’a ithaf olunur:

Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölü yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne yamandır

Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir

Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var

Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir

Mehmet YUVA - 29 Mart 2015 - Aydınlık

Son Yazılar