birlesik metal2 

Emekçi Buna İzin Vermez!

Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi yöneticileri, DİSK’e bağlı, metal İş kolunda örgütlü;

Birleşik Metal - İş Sendikasının İzmir İl Örgütünü ziyaret Etti.

Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şube Sekreteri Coşkun Yılmaz, Manisa Bölge Temsilcisi Kemal Alim ve sendikanın emektarı Ahmet Taşkın, heyeti memnuniyetle karşıladı.

Ulusal Eğitim Derneği yöneticileri, dernek çalışmaları hakkında Birleşik Metal - İş yöneticilerini bilgilendirdi. Sendika şube sekreteri Coşkun Yılmaz ve Manisa Bölge Temsilcisi Kemal Alim’de sendikalarının yaptığı çalışmalardan söz ettiler.

birlesik metalis1

Kemal Alim, Birleşik Metal İş Sendikası olarak Manisa ve çevresinde 4 sene önce başlattıkları çalışmalar sonucunda 4 fabrikada örgütlenmelerini tamamlayıp 10.000 kişiyi örgütlediklerini,  Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin en çok teşvik verilen yerlerin başında geldiğini, Bölgede uluslararası ve Türkiye çapında çok büyük şirketlerin fabrikaları olmasına rağmen; emek sömürüsünün en yoğun yaşandığı, sanayi bölgelerinin başında geldiğini belirtti.

Alim, ‘’ Vestel şirketine ait 4 fabrikada 10.000 kişi istihdam edilmesine rağmen; bu fabrikalarda çalışan işçiler, ya asgari ücretle ya da asgari ücretin 50 veya 100 lira üstünde bir ücretle çalıştırılmaktadır’’ dedi.

Daha önceki yıllarda Manisa’da Türk- İşe bağlı sendikaların örgütlü olmasına rağmen; burada çalışan emekçilerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları giderme konusunda bir çalışma yürütülmediğini, Birleşik Metal İş’in, işçi sorunlarına sahip çıkma, örgütlenme ve toplu sözleşmelerde gösterdiği başarılar sonucunda, sendikalarının işçilerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Sendikanın her kademesinde görev alan ve şu anda Birleşik Metal İş İzmir Şube Sekreteri olan Çoşkun Yılmaz, emek mücadelesinin inişli, çıkışlı bir yol izlediğini, sendikal örgütlenmenin Anayasal bir hak olmasına rağmen; hükümetlerin ve sermaye çevresinin, işçilere karşı son derece kötü davranış sergilediklerini,  işverenlerin anti demokratik uygulamaları karşısında mücadele eden sendika olmaları sebebiyle her geçen gün üye sayılarının arttırdıklarını vurguladı.

Yılmaz, ‘’12 Eylül faşist müdahalesi, 60 Anayasa’sı ile emekçilerin kazanmış olduğu hakları elinden aldı. AKP hükümetleri çıkardığı yasalarla işçinin elinde kalan son kazanımlarını da tırpanlamak istemektedir. İşçinin en büyük güvencesi olan kıdem tazminatlarına göz dikilmiştir. Emekçiler buna izin vermeyecektir. Bu kötü gidişten ancak toplumun bütün kesimleri bir araya getirilerek çıkılacaktır’’ dedi.

birlesik metalis2

Ulusal Eğitim Derneği yöneticileri, Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şube yöneticilerini 13 Mart 2015 Cuma akşamı İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Cumbalı Sokak’ta bulunan Şımarık Fasıllı Meyhane’de gerçekleştirilecekleri dayanışma yemeğine davet etti. Demokratik kitle örgütlerinin birlikte mücadelesinin emekçilerin insanca yaşayacağı güzellikleri getireceğinde hemfikir oldular.

Haber ve fotoğraf : Özkan SUCUOĞLU - 10 Mart 2015 - İzmir

Son Yazılar