sinan guzeltan

Mısır Ve Türkiye’nin Kader Birlikteliği!

Akdeniz’in kadim milletleri Türkler ve Mısırlılar arasında kader birliği, emperyalizmin

kışkırtmalarına rağmen devam ediyor. Çözüm, iki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve kardeşliğe dayanan ilişkilerin tekrar kurulmasından geçmekte...

Akdeniz’in kadim milletleri Türkler ve Mısırlılar arasında kader birliği, emperyalizmin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor. Çözüm, iki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve kardeşliğe dayanan ilişkilerin tekrar kurulmasından geçiyor.

Mısır televizyonları sabahtan akşama değin AKP iktidarının Mısır başta olmak üzere bölgedeki terörist gruplara verdiği destekle ilgili yayınını sürdürürken, Türk gemilerine Süveyş Kanalı’ndan geçiş kolaylığı sağlayan anlaşma iptal edilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır yönetimine sövüp saymaya devam ederken, iki halk arasında ortak gelecekten bahsetmenin şaşırtıcı olduğunun farkındayız.

Fakat Kahire’de sıradan bir gün, emperyalizmin Türkiye ve Mısır’ın arasına ektiği nifak tohumlarının boy vermeden, kadim topraklarımızdan sökülüp atılacağını yazma cesaretini fazlasıyla veriyor.

Sırf Türk olduğumuz için para almayı reddeden taksi şoförü, tanıştığımız her 3 Mısırlıdan en az birinin soyundaki Türklerden bahsetmesi, Kahire kahvelerinde gençler arasında “Sultan Süleyman” dizisi üzerine yapılan tartışmalara kulak misafiri olmamız, en basitinden Kahire’nin merkezinde bütün asaleti ile yükselen Laz-Ogli (Lazoğlu) meydanı, ortak tarihimizin günümüze taşındığının kanıtları...

misir ve turkiye ayni kavga

SOĞUK SAVAŞTAN GÜNÜMÜZE...

Türkiye ve Mısır arasında, bölge dışı ülkelerle ittifakların getirdiği gerginliklerin ilkini yaşamadığımız tarihsel bir olgu.

Soğuk savaşın yaşandığı, 1950’lerin sonunda da durum bugünden çok farklı değildi.

ABD ve NATO’ya sadakat yemini etmiş Demokrat Parti yönetimi ve Sovyetler başta olmak üzere Arap komşuları ile emperyalizm karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışan Cemal Abdül Nasır iktidarı arasındaki çelişki, sakin Akdeniz’i dalgalandırmaya yetmişti.

Günümüzde de durum farklı değil. Ortadoğu’da ABD ile birlikte hareket eden AKP politikaları Mısır’la ilişkilerimizi 50’leri aratır bir duruma getirdi.

Gerginliklerin, iki ülkeden birinin bölge dışı bir kuvvetle işbirliği yaptığı dönemlerde yaşandığı tespiti yanlış olmayacaktır. Üçüncü bir kuvvetin Doğu Akdeniz’in kadim milletlerinin arasına girmesi, sadece iki ülke arasında değil fakat iki ülkenin içinde de benzer sorunlara yol açıyor.

DIŞ DESTEKLİ TERÖR VE SİYASAL İSLAM...

İki ülkenin de muzdarip olduğu terör sorununu, iç ve komşulardaki terör olarak ikiye ayırabiliriz.

Mısır, siyasal İslam temelli terör örgütlerinin saldırılarını 50’li yıllardan bu yana yaşamakta, Müslüman Kardeşler hareketi başta olmak üzere Mısır’da faaliyet gösteren terör örgütlerinin dış bağlantıları ise İhvan hareketinin kuruluşundaki İngiliz parmağına değin uzanmakta...

3 Temmuz Devrimi ile İhvan iktidardan uzaklaştırılmış dahi olsa, Mısır henüz tam olarak terör belasından kurtulmuş değil, geçtiğimiz ay Sina Yarımadası’nda 40’tan fazla Mısır askerinin İhvan’a yakın gruplarca katledilmesi gibi örnekleri çoğaltmak mümkün.

Libya’daki iç karışıklık ve Gazze’de İsrail’in izlediği bilinçli istikrarsızlık politikası Mısır’ın iç politikasına terör saldırıları olarak yansıyor.

Ülkemizde yaşanan ABD destekli PKK terörü, komşu ülkelerde PKK’ya yakın yapılanmalar ve örgütün TBMM’de gayrı resmi olarak temsil edilmesi, Mısır’ın terörist gruplarla yaşadığı durumla benzeşmekte...

EKONOMİK BAĞIMLILIK VE KRİZ...

Büyüyen cari açıkları, izledikleri sıcak para politikası, iki ülkeye de doların yükselişi, azalan üretim ve uzun süreden bu yana devam eden işsizlik sorunu olarak yansımış durumda...

Libya’da yaşanan iç karışıklık nedeniyle 1,5 milyona yakın Mısırlının işlerini kaybetme ihtimali, Mısır ekonomisini bekleyen diğer bir tehlike...

Bu durum iç karışıklık sonrası Irak ve Suriye ile kesilen ilişkilerin ülkemiz ekonomisine verdiği zararla benzerlik göstermekte.

Öte yandan, üretim ekonomisine verilen tahribat nedeniyle Ankara ve Kahire yönetimleri, Körfez ülkelerinden gelecek olan sıcak paraya muhtaç bir haldeler. AKP ve Katar arasındaki sıcak para ilişkisinin benzeri Mısır ve Suudi Arabistan arasında mevcut.

BATI İLE DİKEN ÜSTÜNDE İLİŞKİLER...

ABD’nin, bölgede siyasal İslamcı grupları kullanarak gerçekleştirmeye çalıştığı Büyük Ortadoğu Projesi Mısır’daki 3 Temmuz 2013 Devrimi ile büyük yara almış durumda...

ABD ülkede halen büyükelçi düzeyinde temsil edilmiyor ve karşılıklı ticari ilişkiler tarihin en kötü dönemini yaşıyor.

El Sisi yönetimi ise, Batı ve ülkedeki işbirlikçilerine karşı önlemleri artırmış durumda.

Ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren dış destekli sivil toplum kuruluşlarının (STK) finansal desteklerini şeffaflaştırmaya yönelik yeni yasa sonrası, içinde ABD’nin Mısır’daki eli olarak nitelendirilen “Jimmy Carter Foundation” dâhil olmak üzere pek çok dış destekli STK, Mısır’ı terk etti.

Kahire yönetiminin ülkenin iliklerine kadar sızmış olan STK’lara karşı sürdürdüğü savaş, ülkemizde ABD’nin sivil ordusu olarak adlandırabileceğimiz Gülen örgütüne karşı başlatılan mücadeleye benzer durumda...

Temel noktalarda iki ülkenin de benzer sorunlardan muzdarip olduğu apaçık ortadadır.

Bu sorunların çözümü ise iki ülke ve bölgede birlikten geçmektedir.

ÇÖZÜM: DOĞU AKDENİZ’İ BİRLEŞTİRMEK...

Türkiye’nin başta Kıbrıs olmak üzere hayati çıkarlarının mevcut olduğu Doğu Akdeniz’de, Ankara’ya soğuk bir Mısır’ın uzun vadede etkisi yıpratıcı olacaktır.

AKP’nin tehditkâr politikaları sonucu karşılıklı ticari anlaşmaların iptali ve Mısır’ın Yunanistan ve Rum Kesimi ile Doğu Akdeniz noktasında anlaşmalar yapması milli çıkarlarımıza darbe vurmakta.

Çözüm, iki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve kardeşliğe dayanan ilişkilerin tekrar kurulmasından geçmekte...

Bölgede aciz bir durumda olan, bağımsız dış politika izlemekten uzak AKP iktidarı ile bu işbirliğini gerçekleştirmek mümkün değildir.

Dolayısı ile Akdeniz’in iki yakasını birleştirmenin ilk adımı, Ankara’dan yönetilen bir Türkiye’nin inşasıdır.

Sinan GÜZALTAN - 09 Mart 2015 - Aydınlık Kahire

Son Yazılar