Hitler'i Kim Finanse Etti?

"Yahudiler bana mücadelemde önemli katkılarda bulundular. Hareketimizde çok sayıda Yahudi'nin mali desteğini gördüm. Daha o zamandan kuvvet ve başarının ne yönden geleceğini biliyorlardı.” (Adolf Hitler)

HİTLER'E MALİ DESTEK SAĞLAYAN YAHUDİ BANKALAR

Deutsche Bank: Alman savaş ekonomisini yönlendirmiştir. Hitler'i finanse etmeleri yönünde hemen hemen bütün şirketlere baskı uygulamıştır.

Dresdener Bank: Sahibi Eugen Gutmann. Aynı zamanda barut üreticisi Lois Hagen, Loewe ve Krupp silah fabrikalarını finanse etmiştir.

Darmstaetter Bank: Sahibi Abraham Oppenheim, Bşk. Jakop Goldschmith.

Bleichroeder Bank: Kurucusu Samuel Bleichroeder, sahibi Bleichroeder ailesi.

Speyer Bank: Sahibi Speyer ailesi.

Mendelsshon Bank: Sahibi Mendelsshon ailesi. II.Dünya Savaşından önce Alman Endüstri Komitesi ve Ticaret Odası Başkanlığı yapmıştır. Alman savaş endüstrisi ve kimya sanayini finanse etmiştir.

Warburg Bank:
Sahibi Warburg ailesi. Alman savaş endüstrisini finanse etmiştir. Almanya’yı dış dünya ile bağlantıda tutan bir Yahudi bankasıdır. I.Dünya Savaşından sonra Almanya için diğer devletlerden kredi temin etmiştir.

Arnhold Bank: Sahibi Arnhold ailesi. Alman Silah sanayisini ve savaş endüstrisini finanse etmiştir. Bamag, AEG, Agfa, Dresdener Bank, Ludwig Loewe Ag ve daha birçok Alman silah ve mühimmat fabrikalarının ortak ve finansorlerinden idi.

Disconto-Geselischaft: Kurucusu Solmssen ailesi. Sahibi Hitler'in en büyük finansorlerinden George Solmssen'dir. George Solmssen Hitler döneminde Alman bankacılığının merkez organizasyon başkanıydı. Gemi inşaatı, donanma ve ağır savaş sanayi, petrol endüstri, telekomuninikasyon alanlarında yatırımlar yapmıştır.

BHG Berliner Hendelsgesellschaft: Sahibi Carl Furstenberg, savaş sanayini finanse etmiştir. Tamamı Yahudilere ait olan Ruhr Bölgesi endüstrisini desteklemiştir.

Schaafhausensch Bankveerein: I.Dünya Savaşı’nda Siegfired Samuel yöneticiydi, II. Dünya Savaşı’nda ise Gutmann yöneticiydi. Loewe Konsorsiyumu'na katılıp, Loewe Silah Fabrikaları’nı finanse etmiştir. Tamamı Yahudilerin tekelinde olan Ruhr Bölgesi’ndeki savaş endüstrilerini finanse etmiştir.

Nationalbank fur Deutschland: Sahibi Gutmann, savaş sırasında elektrik endüstrisini finanse etmiştir. Bir başka Yahudi bankası olan Darmstaetter Bank ile birleşmiştir.

Commerz und Privat Bank: Yöneticisi Curt Sobernheim, Alman savaş ekonomisini desteklemek amacıyla iç ve dış ticari kuruluşlarıyla ilişki kurma görevini üstlenmiştir.

Berg und Metallbank: Sahibi Dr.Willhelm Merton, savaş sanayinin hammadde kaynaklarını finanse etmiştir.

M.A.V Rothschild & Sohne: Sahibi Rothschild ailesi. Her alanda savaşı finanse etmiştir.

KİMYA SANAYİ'NDEKİ ÜÇ DEV YAHUDİ KURULUŞU

Bayer: Hitler'in savaş propagandasını üstlenmiştir.

IG-Farben: Krupp ile beraber Auschwitz kamplarındaki tutukluları fabrikalarında ölesiye çalıştırdıktan ve tutukluları çalışmayacak hale getirdikten sonra öldürmüşlerdir.

Agfa: IG-Farben şirketine bağlıdır. Bu şirkette Hitler'i büyük ölçüde finanse etmiştir.

HAMMADDE KAYNAKLARININ SAHİPLERİ DE YAHUDİDİR


Deutsche Erdol: Sahibi Jakob Goldschmidt, yöneticisi Arthur Solomonsohn.

Deutsche Petroleum AG: Sahibi Deutsche Bank.

Blumenstein- Konzern: Sahibi Blumenstein ailesi. Savaşta 10 Milyon Mark’lık kum torbası üretmiştir.

Deutsche Eisenhandel AG: Sahibi Leo Lusty, demir üretmiştir.

Vereinigte Stahlwerke: Çelik sanayi.

Beer Sondheimer & Co: Metal üretmiştir.

M.1.Caro & Sohne: Demir üretimi.

Phoenix AG:
Madencilik.

SİLAH FABRİKALARI VE SAVAŞ MALZEMELERİ ÜRETEN YAHUDİ ŞİRKETLER

Krupp Silah Fabrikaları: Sahibi Krupp ailesidir.

Loewe Silah Fabrikaları: Sahibi Loewe ailesidir.

Mauser Silah Fabrikaları: Sahibi Loewe ailesi ve Alfred von Kaull.

Deutsche Silah Ve Mühimmat Fabrikası: Sahibi Isidor Loewe.

Stahlwaren und Walfen Fabrikası: Sahibi Alexander Coppel.

Alman-Atlantik Telgraf Şirketi: Sahibi Loewe ailesi.

Hannesmannrohren- werke AG: Yöneticisi George von Siemens.

Aron Hirsch & Sohne: Kaçak silah üreticisi.

Hirsch Kupfer und Messindwerke AG: Sahibi Sigmund Hirsch.

Solingen Mühimmat: Sahibi Alexander Coppel.

Koln-Rottweiler Barut Fabrikası: Sahibi Louis Hagen.

Rheinische-Westfalische Barut Fabrikası: Sahibi Louis Hagen.

AEG: Kurucusu Emil Rathenaus, askeri alanda kullanılan her aracın motorunu AEG üretmiştir.

Siemens: Tamamen silah sanayi için çalışmıştır. Sahibi Siemens ailesidir.

Lufthansa: Nazi Almanya’sı hava kuvvetlerini oluşturmuştur.


Kaynaklar:


"Deutsscland ohne Juden Eine Bilanz",

"Jews in the German Economy",

"Das Dritte Reich",

"1939–1945 in Deutschland Fotografierte Zeitgeschichte".

Tarhan TAYKUT - 14 Eylül 2010 - Açık İstihbarat
http://www.acikistihbarat.com/

Son Yazılar