mehmet yuva3

Şalom’un Vahhabi kralı!

Şalom, Türkiye Yahudi Cemaatinin neşrettiği haftalık bir ceride. Yahudi devleti İsrail ile

duygusal bir bağ içinde olmalarını bir nebze anlarım. Ancak Suudi Kralı için dizdikleri methiye dolu haberlerin yalaka ve riyakarlıkta tavan yapmış olması akıl ve irfan ile alay etmektir. 28 Ocak 2015 nüshasında, geleneksel elbisesi içinde tebessüm eden, 22 Ocak’ta Allah’ın muhakemesine intikal eden Suudi Kralı Abdullah’ın fotoğrafının üzerine kırmızı puntolarla, “Kral Abdullah’ın reformları ve İsrail’e uzanan eli” başlığını atmış. Şalom, Suudi Kralın reformlarına şahit olarak eski CIA Başkanı Michael Hayden’i şahit göstermiş. Şıracının şahidi bozacı misali.

Cerideye binaen, Washington ve Batılı müttefikleri, Suudi hükümetini okullarda müfredat değişikliği yapması konusunda ikna etmiş. Müslüman camiasında çok etkili bir kurum olan din adamlarının vaazlarında “aşırıcılık, hoşgörüsüzlük ve fanatizmin” sesi kısılmış. Bu önlemler eski CIA Başkanı tarafından ‘dünyada radikalleşmeye karşı yürütülen en etkin program’ olarak nitelendirilmiş. Kral Abdullah eğitimde reformların yanı sıra kadınlara sınırlı da olsa birtakım haklar vermiş. Toplumda daha fazla rol almaya başlayan kadınlar ayrıca hükümette bazı görevlere getirilmiş ve üniversitede erkeklerle birlikte okuma hakkı kazanmış. 2001’de kadınlara seçme ve bazı hükümet görevlerine seçilme hakkı tanınmış. Günümüz dünyasında kadın olmak, hatta insan kalabilmek zordur. Ancak Suudi- Vahhabi hanedanlığında kadın ve insan olarak hayatı devam ettirebilmek için peygamber sabrı gerekir. Peki, bu hakikate rağmen, Şalom bu mide bulandırıcı yalakalığı neden yapar?

- Suudi Hanedanlığı İsrail’in en tehlikeli rakip olarak gördüğü İran ve Lübnan Hizbullahı’nın en etkili düşmanıdır.

- İsrail ile pek uyumlu çalışmayan, İran, Suriye ve Rusya konularında farklı davranan Obama yönetiminden en az İsrail kadar rahatsızdır.

- Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çok çaba harcamıştır.

- İsrail’i huzursuz eden Arap devletlerini milyarlarca dolar bütçeler tanzim ederek istikrarsızlaştırma ve tasfiye sürecinde en aktif taraftır.

- İsrail’in kabusu olan Irak’ın işgal edilmesi, itibarsızlaştırılması, talan edilmesi ve tasfiye edilmesinin öncü gücü olmuştur.

- Libya’nın işgali, Kaddafi’nin linç edilmesi ve ülkenin bugün yaşadığı trajedinin en önemli aktörüdür.

- Suudili ve onlarca ülkeden devşirilen dini-dar katiller sürüsünün Suriye’yi işgal etmesi, tarihi ve dini mekanların yıkılması ve talan edilmesi için milyarlarca dolar para harcamıştır.

- Suriye’nin terörize edilmesi için özel fitne kanalları kurdurmuş ve yüzlerine lamaların bile tükürmeye tenezzül etmeyeceği şeyh kılıklı mahlukların mezhepsel savaşları ve katliamları körükleyen fitne fetvalarını 24 saat kesintisiz yayınlamıştır. Mekke’de Kâbe’yi, Medine’de Hz. Muhammed’in kabrini ziyaret ettiğimde bizatihi şahit olmuştum. Cami hoparlöründen Suriye’ye yardım ve cihat nidaları aleni yapılıyordu.

- Suudi istihbaratı Suriye’ye karşı İsrail ile aleni işbirliği yapmıştır. Suudi eski İstihbarat şefi Bandar Bin Sultan bu ilişkiyi gururla paylaşmıştır.

- Suudi ve Ürdün topraklarında yabancı ve Suudili subayların yer aldığı “eğit-donat ve Suriye’ye terör estirmeye yolla” kampları kurmuştur. Yüzlerce Suudili Suriye ve Irak’ta küresel çetelerin projelerinde görevlidir.

- Afganistan’da El-Kaide ve Taliban hareketini yaratandır. Orta-Asya, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika, Avrupa ve Amerika’da binlerce dini-dar mescit, okul ve hareketin finansörü ve beynidir.

- İsrail’i rahatlatan, koruyan ve kollayan tüm faaliyetlerin merkezinde olan Vahhabizmin temsilcisidir.

- Vahhabizm ve Siyonizm ikiz kardeştir. Suudi kliğin Siyonist İsrail kliği ile aşna-fişne olmasının sırrı bu derin ilişkide yatmaktadır. Suudili yazar Nasır El-Said, “Suudi Ailesinin Tarihi” adlı eserinde, Suudi familyasının ve Vahhabi kurucuların “Yahudi” kökeni, İngiliz, ABD ve İsrail ile derin irtibatlarını ortaya koyarak ispatlamıştır.

Şimdi, Sami değerlere uygun davranmayan Şalom ceridesi, “Sen çok yaşa reformist, İsrail’e el uzatan Suudi Kralımız” demeyecek de “Kral Çıplak mı” diyecek?

Mehmet YUVA - 04 Şubat 2015 - Aydınlık

Son Yazılar