anadolu partisi neoliberal programi2 

Anadolu Partisi’nin programı NATO ve AB’yi savunuyor!

CHP’den istifa eden Emine Ülker Tarhan’ın Genel Başkan olduğu ANAPAR’ın programında NATO ve AB savunuluyor.

Programın tek bir yerinde emperyalizm sözcüğü geçmiyor!

Bunun yerine küresel ve bölgesel güvenlik/istikrar ifadeleri yer alıyor. ANAPAR’ın amacı, “çağdaşlaşma, özgürlük ve demokrasinin geliştirilmesi” gibi kavramlarla tarif ediliyor:

“Anadolu Partisi’nin amacı; Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel açılardan çağdaşlaştırılması; Cumhuriyet değerlerinin, özgürlüklerin ve demokrasinin geliştirilerek korunmasıdır.”

AB’YE GİRİŞ VE ‘ATATÜRK’ÜN VİZYONU’

ANAPAR’ın programında Avrupa Birliği Politikası’na ayrı bir başlıkla yer verilmiş. Bu başlık altında Avrupa Birliği’ne giriş, “Atatürk’ün çağdaşlaşma vizyonunun devamı” olarak niteleniyor.

Programda şöyle deniyor:

“Anadolu Partisi; Türkiye’nin AB’ye girişini desteklemekte, bunu Atatürk’ün önderliğinde yapılan aydınlanma devrimlerinin ve çağdaşlaşma vizyonunun devamı olarak görmektedir.”

NATO İLE KARŞILIKLI YARAR!

Programın Ulusal Güvenlik başlığında Dış Güvenlik Bölümü’nde NATO konusunda şu ifadelere yer veriliyor:

“Anadolu Partisi Türkiye’nin NATO ile olan ilişkilerini sürdürürken devamlı olarak fayda-karşılıklı yarar analizi ve değerlendirmesi içinde olur.”

BÖLGESEL İTTİFAKLARA KARŞI YAKLAŞIM...

ANAPAR’ın programında, bölgesel ittifaklar konusunda da muğlak ve titrek ifadelere yer verilmesi dikkat çekiyor. NATO ve AB’ye karşı çıkılmazken, “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün aktif izleyicisi” olmaktan söz ediliyor.

Programda bu konuda şöyle deniyor:

“(...) ülkemizin güvenliğini en üst seviyede sağlamak için tarihsel bağlarının bulunduğu Asya ve onun yükselen gücü Çin’le işbirliğini ticaretin yanında siyasi alanda da geliştirir ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün aktif izleyicisi olmaya çalışır. Anadolu Partisi Türkiye’nin Batı ile Doğu, Kuzey ile Güney arasında bir çatışma alanı olarak değil, küresel ve bölgesel güvenlik, istikrar ve işbirliğinin örtüştüğü bir alan olması için gereken her türlü tedbiri alır.”

DIŞA AÇIK EKONOMİ...

ANAPAR’ın programında ekonomi politikası 4 temel ilkeye dayandırılıyor:

1- Ekonomik kaynakların etkin kullanımı

2- Dışa açık, döviz gelirlerini artırıcı ekonomik faaliyetleri destekleyen, üretim odaklı büyüme

3- Ekonomik kazançların adil biçimde paylaşılması ve orta sınıfın genişletilmesi

4- Yurttaşlara kendilerinden vergi olarak alınan ve kamu hizmeti için harcanan her bir kuruşun hesabının verilmesi.

Programda ekonomi politikası alt başlıklarda ayrıntılandırılırken, “enflasyonun düşürülmesi, büyümenin istikrarlı hale getirilmesi, orta sınıfın güçlendirilmesi, üretim odaklı büyüme, sanayileşmenin güçlendirilmesi, teknoloji, inovasyon ve kurumsal yönetişimin öncelikli olması” gibi genel kavramlarla tarif ediliyor.

Ancak, bütünsel bir ekonomi modeli ortaya konmuyor. Buna karşın, “dışa açık ekonomi” gibi kavramların vurgulanması dikkat çekiyor.

Özelleştirmelerle ilgili tek bir yerde, madencilik sektöründe özelleştirmelerin “gözden geçirilmesinden” söz ediliyor.

Aydınlık Haber Merkezi - 19 Aralık 2014

agos gazetesi soylesi emine ulker tarhan1

Son Yazılar