chp kirilmis oklar4

CHP büyük bedel ödeyecek!

Hükümetin politikalarından en çok etkilenen ve bu düzenden hakça payını alamayan

işçilere neden AKP’ye oy verdiğini sorduğunuzda, “Oy verecek başka parti mi var? Hiç birisinin bize faydası olacak bir projesi yok” yanıtı almanız büyük olasılıktır. İktidar partisi karşısındaki partilerin seçmene, özellikle bu düzenin ezilen insanlarına, sunacakları hiçbir önerileri yoktur. Partilerimiz siyaseti sürekli olarak iktidarı eleştirmek olarak algılıyorlar. Onların söylemlerinden kendilerine bir pay çıkaramayan seçmen sosyal yardımlar ve dinci siyasetin etkisi ile iktidar partisinin ipine sarılmaktan başka çare bulamıyorlar. Oysa siyasette çare tükenmez. Hüner toplumun sorunlarını çözecek çareleri üretmek ve bunları seçmenin bilgisine sunabilmektir.

CHP KAPİTALİZME TESLİM OLACAK...

Partiler genel kurulları arası dönemde zaman zaman toplanıp gelişmeleri gözden geçirip yeni değerlendirmeler yapar ve kendilerine yeni yol haritaları çizerler. CHP yakın geçmişte Antalya’da böyle bir toplantı düzenleyip kendi görüşlerini güncellemek sürecini yaşadı. Uygulamaları ile seçmenin ve partili üyelerin umutlarını söndürmekte büyük başarı kazanmış olan parti kurmayları bu toplantı sonucu CHP’den hâlâ medet umanları bir kere daha umutuzluk denizinde boğdu. Toplantıda bir sunum yapan okuldaşım değerli bir dostun kızı ve partinin ekonomik gelişmelerden sorumlu yeni Genel Başkan Yardımcısı bir bilim insanın yaptığı sunumda dile getirdiği öneri CHP’nin dokusu ve tarihi gelişimi ile asla uyuşmayacak nitelikte ve şaşırtıcı idi. Sayın Selin Sayek CHP için, “Kapitalizme uyumlu, insana dokunan sosyal demokrat bir üretim modeli” oluşturulmasını CHP’nin 2015 seçimleri için model olarak önerdi. Bu öneri CHP geçmişine ve tarihsel kimliği ile, Atatürk’ün partinin temel ilkeleri arasına aldığı devletçilik, karma ekonomi, ulusculuk ilkelerini yok sayan çok yanlış bir tespittir.

KAPİTALİZM YOKSULUN EMEKÇİNİN DÜŞMANIDIR...

Kapitalist üretim modeli ülkemizde halen bütün acımasızlığı ile uygulanan neo-liberal, vahşi kapitalizmin yüzüdür. Bu düzende toplumun en üst yüzde 20’lik bölümü milli gelirden büyük pay almakta geriye kalan yüzde 80’lik çoğunluk ise sefalet koşullarında yaşamını güvencesiz biçimde sürdürmek zorunda. CHP’li kurmayların bilmesi gerekir ki kapitalizm ulusal değerlerin talan edilmesi, çok uluslu şirketlerin ülkeyi sömürmesi, taşeroluğun, işsizliğin yaygınlaştırılması, kayıt dışı istıhdamın teşviki, iş kazasında ölümlerin çoğalması, ekonomide dışa bağımlılığın ve ithalatın artması, sendikasızlaştırmanın ve özgür sendikacılığın sonu demektir. Kapitalizmin bir avuç sömürücüye tüm toplumun kurban edilmesi demek olduğunu bu öneriyi yapan ve onu alkışlayan CHP kurmayları bilmiyor mu? Antalya kampının gelecek seçim için hiçbir umut kıvılcımını parlatamaması CHP’ye hâlâ umut bağlayanlar ve parti üyeleri için gerçekten müthiş bir darbe olmuştur.

CHP MİSYONU BİTMİŞ BİR PARTİDİR!

Atatürk CHP’yi yeni bir devletin oluşturulması, toplumun aydınlatılması, ekonominin alt yapısını gerçekleştirmesi ve giderek demokratik düzene geçişi sağlaması için kurmuştu. Bu hedefler büyük ölçüde CHP tarafından gerçekleştirildi ama 1950 den sonra CHP değişen dünyanın değişen sosyal ve ekonomik koşullarına ayak uyduramadı. Sadece Ecevit’in genel başkanlığında sola açılım doğru bir politika olarak belirlendi ama onun da önü 1980 darbesi ile kesildi. CHP’nin misyonunun bittiğini ilk defa 1979 yılında partinin zamanki genel sekreteri olan Orhan Eyüpoğlu söylemişti. O tarihten sonra CHP sürekli sendeledi, çağdaş bir kimlik oluşturamadı ve bugünkü yöneticiler CHP’nin mirası üzerinden kendilerini nemalandırmaktan ve partinin düşüşünü hızlandırmaktan başka hiçbir şey yapamadılar. Seçmen ve partililer CHP’ye küskündür ve bu nedenle CHP’nin CHP’li olmayan ve CHP’ye yabancı kurmayları 2015 seçimlerinde bu partiye büyük bir bedel ödeteceklerdir. CHP’nin başarısızlığı ülke siyaseti için çok büyük kayıp olacaktır. Ülkeyi bugünkü karabasandan kurtarmak için çözüm ne? Bu çözüm üzerine görüşlerimizi haftaya yazacağız.

Engin ÜNSAL - 16 Kasım 2014 - Aydınlık

Son Yazılar