nurullah aydin2

Çözüm Süreci Mi, Çözülme Süreci Mi?

Bütün etnik unsurlarıyla ortak vatan, ortak tarih, ortak gelenek görenek, ortak kültür

bütünlüğünü ifade eden Türk Milleti bölünüyor, bin yıllık kardeşlik parçalanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün kurumlarıyla, gelenekleriyle sarsılıyor.

Birliğin alameti farikası bayrak indiriliyor, yakılıyor.

Vatan topraklarının işgaline karşı milli kurtuluş mücadelesi vererek ülke topraklarına bağımsızlık kazandıran, Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstleri parçalanıyor.

Eğitim kurumları, kütüphaneler yakılıyor.

Vatan topraklarında Egemenlik-Güvenlik alanı daraltılıyor.

Engel görülen Türk Silahlı Kuvvetlerinden sonra Emniyet kurumu da sarsılıyor.

Yandaşlar servetlere servetler katıyor, hazine arazileri yağmalanıyor.

Hukuka, adalete olan güven sarsılıyor.

Çözüm süreci diye, reform paketleri diye halk oyalanıyor. Zihinler tutsak ediliyor.

Düşman kabul edilen devlet; yöneticileri ele geçilerek ya yıkılır, ya bağımlı yapılır.

Bunun için önce aydınlar devşirilir. Hırslı, paraya servete tapınan tipler gizli karanlık odalarda yetiştirilir, parlatılır, popüler kılınır ve yönetimlere getirtilir.

Emperyalist strateji; zehiri, tatlı reçetelerle topluma sunarlar. Bugün medya iletişim araçlarıyla çok yönlü etkili yöntemlerle uygulanmaktadır.

Türk Milleti’ni oluşturan halklar birer birer ayrıştırılarak koparıldılar. Balkan halkları, Araplar, Ermeniler düşman edildiler. 90 yıl önce Balkanları, Kuzey Afrika’yı, Ortadoğu’yu elimizden alanlar, yeniden Ortadoğu’yu Türkiye kanalıyla düzenlerken, Anadolu’nun belli bölgeleri üzerinde sinsi ve hainane planları uygulama peşindedirler.

Plan 100 yıl öncesinin planıdır. Yıllardır gerçekleştirilemeyen planın yeniden uygulanmasıdır.

- Ermenistan anayasasında ve bağımsızlık bildirgesinde doğu ve güneydoğu büyük Ermenistan sınırları içindedir.

- Ermeni İntikam tugaylarının bayrağı bugünkü PKK bayrağının aynısıdır.

- AB’nin Sevr haritası da ile ABD’nin BOP haritası aynıdır. Harita örtüşmesi ve bayrağın aynı olması ne anlam ifade ediyor? ABD ve AB hedefleri örtüşüyor. Çıkarları birleşmektedir.

- 1918 de ABD başkanı Wilson’ın çizdiği harita, İtalya’da NATO toplantısında gösterilen, ABD silahlı kuvvetler dergisinde yayınlanan, bugün batı medyasında yer alan haritanın aynısıdır.  

- ABD okul atlaslarında güneydoğu, Sinop, İstanbul ve Kıbrıs farklı gösteriliyor. ABD’de Teksas’ta bağımsızlığı sözlü savunanlara 98 yıl hapis cezası verildi. ABD, 2012-2020 tarihlerinde Türkiye’de parçalanmayı öngörüyor. AB Parlamentosu kararları, Komisyon kararları, Kendi aralarındaki anlaşmalarda, Deklarasyonlarda, Tavsiye kararlarında terör örgütüne destek ortamı sağlayan hükümler var.

- İngiltere’deki tüm tarih, turizm merkezlerinde ve müzelerde, Türkiye coğrafya olarak var ancak Türkiye ismi yok Anatolia diyorlar.

- UEFA’da Türkiye’nin doğusu Kürdistan olarak gösteriliyor.

- AB para birimi EURO’da Türkiye’nin Trakya’sı farklı renk, Ankara’ya kadar farklı renk, doğusu ise yer almıyor.

ABD stratejik ortaklığı, AB üyeliği, Türkiye’yi kilitleyen iki stratejik açmazdır.

Hemen herkesin dilinde hain, işbirlikçi, utanmaz kelimeleri var.

Hain; hıyanet eden, nankörlük eden demektir. Peki, hainler kimden çıkar? Hainler, kanı bozuklardan çıkar. Hainler, inancı bozuklardan çıkar. Hainler, fikri bozuklardan çıkar. Hainler, zaafı olanlardan çıkar. Hainler, kimlik sorunu yaşayanlardan çıkar.

İşbirliği; teşriki mesai, koalisyon demektir. Milletin değerlerini, istismar edenlerdir. Milletin umutlarını, başkalarının çıkarı için söndürenlerdir. Milletin varlığını, peşkeş çekenler ve satanlardır. Makam için, çıkar için kişiliğini, varlığını başkasına teslim edenlerdir. Teslimiyetçiliği, kendi rahatlığı için tercih edenlerdir.

Utanmaz, pişkin; her yaptığına ve söylediğine mutlak doğru olduğuna inanandır. Yaptıkları ihanet değilmiş gibi konuşan, yazan, hareket edendir.  

Her toplumda hainler ve işbirlikçiler her zaman vardır, var olacaktır. Önemli olan onları zamanında tanımak, bilmek ve etkisiz hale getirmek, halkı aydınlatmak, uyarmak olmalıdır.

Günün Sözü: çarpık düşünce, yanlış strateji toplumlara felaket getirir.

Nurullah AYDIN - 24 Ekim 2014 - Ankara

Son Yazılar