oktay yildirim

Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların sırrı! (3)

Cevaplanamayan Sorular :

“Bu Soruları Cevaplayın

Mahkemenizden ilgili emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum.

Eğer ki Mahkemeniz bu hususta bir karar vermeyecek olursa bu halde yine Mahkemenizden aşağıda sıraladığım sorularımın cevaplandırılması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını talep ediyorum.

1. 5. 10 ve 11 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen 3 ayrı bombalama eylemine rağmen niçin derhal suç mahallinde sinyal veren telefonlardan abone kimlik bilgileri tespiti yöntemi ile olay mahallinde bulunanları tespit etmek amacıyla teknik istihbarat çalışması yapılmamıştır?

2. Suç mahallinden kaçış istikametine ilişkin MOBESE kayıtları istenirken niçin olası geliş istikametine ilişkin olarak Büyükdere Caddesi üzerindeki MOBESE kayıtları istenilmemiştir?

3. Olay mahalli civarında temin edilmeye çalışıldığı söylenilen işyeri kamera kayıtlarının bulunmadığına ilişkin tanzim edilen bilgi notunun dayandığı, kamera kayıtları istenilen işyerleri hangileridir? Bu iş yerlerinden hangi tarihte kamera kayıtları istenilmiştir? İlgili tutanak yahut tanzim edilen evrak nerededir?

4. 11 Mayıs 2006 günü gerçekleştirilen bombalama eylemine ilişkin olarak görgü şahitlerinden niçin derhal robot resim çizilmesi için yardım istenilmeyerek, Danıştay suikastının bir gün öncesine değin tam 5 gün beklenilmiştir?

5. İstanbul TEM’in, Cumhuriyet gazetesine 11 Mayıs günü saat 16.20’de atılan son bombadan iki gün sonra MOBESE görüntülerini istediği yazıda, niçin dağıtım-tebliğ tarihi olarak 12.05.2006 tarihinde tebliği alındığı görünen yazının üst kapak yazısında tarih 13.05.2006 olarak görünmektedir? Veya bir başka ifadeyle kayıt istemeye ilişkin yazı niçin derhal gönderilmek yerine tam bir gün bekletilmiştir?

6. 5 Mayıs 2006 günü Cumhuriyet gazetesinin ilk kez bombalanması eyleminin hemen ardından görgü şahitlerinin bilgisine başvurulmak yerine tam 3 gün süre ile beklenilmiştir? Niçin görgü şahitlerinin görgüsüne bilgisine derhal başvurulmamıştır?

7. B.05.I.EGM.4.34.00.14.10-7229 sayılı 1 klasör 250. Ve 6 klasör 250. Sayfada yer alan robot resim çizdirilmesine ilişkin yazışmada evrakın sağ üst köşesindeki tarih nedir? 15’mi, 16’mı, 17’mi? Evrak tarihindeki tahrifatın izahı nedir?

8. B.05.I.EGM.4.34.00.14.10-7229 sayılı başka tarihli bir evrak daha mevcut olup, aynı sayılı iki ayrı tarih ve içerikteki evrakın izahı nedir? ”

Buraya kadar yazılanlar dışında Vural Ergül’ün son derece can alıcı bir sorusu daha vardı:

9. Ankara TEM tarafından Danıştay cinayetinden hemen sonra 17.05.2006 günü saat 22.22’de İstanbul TEM’e gönderilen Alparslan Arslan’a ait araçtan elde edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Araç Tanıtım Kartına ilişkin niçin hiçbir işlem yapılmamıştır?

Evet, o araç tanıtım kartı ortadan yok olmuştu. Oysa bu kart Alparslan Arslan’ın polisle bağlantısının bir kanıtıydı. O kartı aldığı polisin adını vermiyor, onu koruyordu.

Peki bu sorulara cevap verildi mi?

Elbette hayır!

Ama bu ihmalleri gün ışığına çıkararak, bunları mahkeme heyetine soran Vural Ergül’ün duruşmalara katılması yasaklandı. Duruşmaların huzurunu bozuyormuş… Hatta hakkında, çeşitli gerekçelerle suç duyurusunda bulunuldu. Bu cevapsız sorular ise milyonlarca sayfalık mahkeme evrakının içinde meçhule mahkûm edildi.

Tekrar soralım: Kim bu eylemim gerçek failleri? O bombayı atanlar mı, üzerini örtenler mi?

Oktay YILDIRIM - 08 Ağustos 2014 - Ulusal Kanal

[1] 11 Mart 2011, 177. celse zabıtları, avukat Vural Ergül’ün beyanından aynen alınmıştır. Sadece ara başlıkları, okunmasını kolaylaştırmak için  biz ekledik.

[2] 11 Mart 2011, 177. celse zabıtları

Son Yazılar