oktay yildirim

Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların sırrı! (2)

Polisin İhmalleri Suç Ortaklığı Boyutundadır!

TEM Sağ Büro Amirliği’nin ihmaller zincirini, ihmal suretiyle icra olarak değerlendirmeyi gerektiren süreç, Cumhuriyet gazetesinin bombalanması eylemlerinin ardından Danıştay suikastına kadar uzanan tam 9 günlük uzun bir süreçtir. Polisin 9 gün boyunca sergilediği sistematik ihmaller zinciri açıkça suç ortaklığı boyutundadır. Tıpkı, Hrant Dink cinayetindeki ihmaller, aymazlıklar, görmezden gelmeler, evrakta tahrifatlar Cumhuriyet gazetesine atılan 3 bombaya ilişkin yapılan soruşturma sürecinde de açıkça görülebilmektedir.

Ekte Mahkemenize sunduğum ve ayrıca sözlü olarak da beyanda bulunacağım belgelere göre, Sağ Büro Amirliği, Cumhuriyet gazetesine atılan bombalama eylemlerinden 5 ve 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ilk ikisine ilişkin ne bir MOBESE kamera kaydı istemiş, ne civardaki işyerlerinden kamera kaydı aramış ne de olay mahallinde bulunan telefonları, sinyal tarama suretiyle tespite çalışmamıştır.

Sağ Büro Amirliği suç mahallinde sinyal veren telefonlardan abone kimlik bilgileri tespiti yöntemi ile olay mahallinde bulunanları tespit etmek amacıyla teknik istihbarat çalışması yapmamış, olay mahallinde bulunanları 5, 10 ve 11 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleşen 3 ayrı eyleme rağmen ancak 19 Mayıs günü yani Danıştay cinayetinden 2 gün sonra belirleyebilmiştir.

Oysa polis bu çalışmaları süratle yapmış olsa idi o sırada Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eylemine karışan Alparslan Arslan, Osman Yıldırım ve arkadaşlarının kimlikleri kolaylıkla tespit edilebilecek dinlemeye alınacak olan telefonlardan sanıkların birlikte Danıştay suikastını gerçekleştirmek üzere Ankara’ya yola çıktıkları dahi tespit edilebilecekti.

Yine TEM Sağ Büro Amirliği, 11 Mayıs 2006 tarihli 3. bombalama eylemine ilişkin kayıtları olaydan 3 gün sonra ve yalnızca kaçış güzergâhına göre eksik olarak istemiş, gönderilen kamera kayıtları ise önce yanlışlıkla eylem sonrası saatlere ilişkin olarak gönderilmiş bilahare ancak 15 Mayıs günü gönderilmiş incelenmesi ise 16 Mayıs günü tamamlanabilmiştir.

"Kamera Kayıtlarına Ne Oldu"

Aynı TEM Sağ Büro Amirliği, güya olay sonrası civar mahalde bulunan çok sayıda iş yerine ait kamera kayıtlarını temin çalışmasına girişmiş ancak hiçbir işyerinde kameraların kayıtta olmadığına ilişkin rapor tanzim etmiştir. Tanzim edilen rapor her zaman geriye dönük olarak tanzim edilebilir, sayı, imza yahut mühür barındırmayan bir bilgi notundan ibarettir. Öte yandan, polis güya hiçbir işyerinde kamera kaydı bulunmadığına ilişkin bilgi notu tanzim etmiş ama hiçbir işyerine ilişkin bir tek tutanak dahi ibraz edememektedir. Kaldı ki bizzat olay mahallinde ve civarda tarafımca yapılan araştırmalarda onlarca güvenlik kamerasının olay mahallinde olay tarihinde de mevcut olduğu ve üstelik söz konusu kayıt sistemlerinin, kurulu bulundukları yerden değil online olarak ilgili güvenlik şirketi merkezinden kayıt altında tutulduğu tespit olunmuştur.

Mazhar Öktem Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin kendi ışıklandırmaları mevcut olduğu gibi genel aydınlatma hizmetleri kapsamında da zaten güçlü sokak lambalarının da bulunduğu halde polis 8 ve 10 Mayıs tarihinde atılan bombalara ilişkin eylemde görgü tanıklarından robot resim çizdirmek için eşkâl bilgilerinin temin edilemediğini belirtmiş ise de 11 Mayıs 2006 tarihinde saat 16.20’de gerçekleştirilen 3. Bombalama eylemine ilişkin olarak kolluk tecrübesi sahibi ikisi asker kökenli üçü polis beş görgü şahidinden aynı gün robot resim çizdirilmesi suretiyle teşhis yoluna gitmemiş, olayın üzerinden tam 5 gün geçtikten sonra robot resim çizdirmiştir. Yine TEM Sağ Büro Amirliği, Cumhuriyet gazetesine atılan bombalara ilişkin olarak yazışmalarında kimi evraklarda ise aynı tarih ve sayıyı kullanmıştır.

Bütün bu ihmaller Cumhuriyet gazetesine atılan bombalara ilişkin gerçekleştirilen 3 ayrı eylemde polisin, Ergenekon soruşturmalarını başlatacak olaylar zincirine açıkça seyirci kaldığını ortaya koymaktadır.

Oktay YILDIRIM - 07 Ağustos 2014 - Ulusal Kanal

Son Yazılar