neden sevr yildonumunde1

Sevr'in Yıldönümünde Seçim Yapmak Tesadüf Olamaz!

Cumhurbaşkanlığı seçimi öyle bir tarihe denk geldi ki...

Ulus, devlet ve ülkemizin AKP ve BOP eliyle uçuruma yöneltilmiş rotasının düzeltilmesi umudunu, bilinmeyen bir insana bağlamak, hele yüksek olan  kazanmama olasılığı gerçekleşirse, ulusun hazırlıksız yakalanmasına neden olunacak yıkımların ağır sorumluluğunu hesaba katmamak, siyaset ve kitle iletişim dünyamızın saygın kişilerine yakışmıyor.

AKP yöneticilerinin siyasal açıdan tükenmiş olmasını gerektiren bunca kötücüllüklerine karşın muhalefet partilerinin, hele Cumhuriyetimizi kurmuş CHP'nin yöneticilerinin, bu iç ve dış yıkımı ulusla bütünleşerek sona erdirecek bir ulusal bağımsızlık ve özgürlük direnişi programıyla ortaya atılmaması, çoktan en yüksek sesle ulusa şikâyet edilmesi gereken durum iken, bu yapılmayıp, şimdi "Ne yapalım, Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu eldeki tek seçenektir." oldu- bittisini dayatmak, onur, özgürlük ve aydınlık özleyen milyonların umut bağladığı kalem sahiplerine de, siyaset insanlarına da yakışmadı.

Oysa Norveçliler bile çocuklarını eğitirken Atatürk'ü örnek alıyor, "MUSTAFA KEMAL GİBİ YAP!" diyorlar.

Mustafa Kemal nasıl yaptığını da SÖYLEV'in girişinde açıklıyor. Bu değerli yazar ve siyasetçilerimiz, düşünürlerimiz, bir zahmet o girişi bir kez daha okusunlar. Ben buraya O büyük önderin KARAR'a ilişkin satırlarını alıyorum:

"Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan daha yüksek bir işlem görmeğe layık olamaz!

Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını kabul etmek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği kabul etmekten başka bir şey değildir.

Oysa Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!

Öyleyse ya bağımsızlık, ya ölüm!"

Bu kararlılığı görecek iç ve dış sömürgeci pısar, siner, geri çekilir. Çünkü HAİNLER KORKAK OLUR!

Kararsızlık, teslimiyet durumlarında ise,  bilinmelidir ki bütün sömürgeciler, KENDİLERİNE EN AZ DİRENENE EN ACIMASIZ DAVRANIRLAR.

TESLİM OLAN OSMANLI'YA SEVR'İ DAYATIP ÖMRÜNÜ BİTİRMEĞİ LAYIK GÖRDÜKLERİ GİBİ!

AKP yönetiminin Cumhurbaşkanlığı (kendilerine göre Devlet Başkanlığı) seçimini Sevr'in Vahdettin yönetimince imzalanışının yıldönümü gününe çakıştırılması bir rastlantı mıdır?

Özer OZANKAYA - 13 Temmuz 2014 - Odatv

Son Yazılar