iki yuzlu insanin dilinde tat kalbinde fesat225

"Atatürkçü" Görünümlü Ekmeled-dinciler!

Mehmet Ali Güller (Aydınlık) - "Peki, şimdi ne yapacağız?

Gelişmeleri izlemekle mi yetineceğiz?Erdoğan'ı durdurabilmenin birinci yolu, 10 Ağustos'ta sandığa gitmektir.Sandığa gitmemek ve her türlü boykot, Erdoğan'a 10 Ağustos zaferi getireceğinden, yapılmamalıdır!Sandıkta "Ne Erdoğan, ne Demirtaş" denilecektir!2. tura Tayyip Erdoğan ile Ekmeleddin İhsanoğlu kalacaktır.

Sandığı reddetmek şu aşamada bir çözüm mü? Mısır'da başarılı olabilen boykot, Türkiye'de başarılı olur mu?

secime katilma1

Ahmet Yavuz (Aydınlık) - Şimdi soru, bu saatten sonra ne yapılması gerektiğidir.Ama hemen belirteyim ki, oy kullanmamak çözüm olamaz.

*** *** ***

Erol Mütercimler - Ekmeleddin Bey hakkında burada söylenen tüm olumsuzluklara rağmen oyumu ona vereceğim. (Sinan Meydan ve Şahin Filiz'in katıldığı Sokaktv'deki Ceviz Kabuğu Programı - 04 Temmuz 2014)

*** *** ***

Alev Coşkun - Ekmeleddin İhsanoğlu için imza veren CHP'liler arasında yerini aldı.İmzası kendisine hatırlatıldığında ise, "ben Ekmeleddin-Mekmeleddin anlamam" dedikten sonra ama... diyerek safını belirledi.

secime katilma2

Uluç Gürkan - İsmi Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek için imza veren CHP'liler arasında geçiyor.

*** *** ***

Emin Çölaşan - “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Devlet Bahçeli, bir araya geldiniz ve Ekmel Bey’i cumhurbaşkanı adayı ilan ettiniz. İki muhalefet partisinin ortak bir aday üzerinde uzlaşıya varması çok güzel, örnek alınması gereken bir olay.Ekmel Bey siyasi açıdan deneyimsiz.

Karşısında ise seçim sürecinde devletin ve milletin bütün olanaklarını ve parasını kullanacak olan Tayyip diye biri var.Toplum Ekmel Bey’i yeterince tanımıyor.

Ben kendi adıma söylüyorum, desteğim Ekmel Bey içindir. Bunu zaten açıklamıştım…

Karşısındaki uyanıkla çıkacağı 100 metre yarışına, 30 metre geriden başlayacak. Dolayısıyla, bu dezavantajı sizlerin ortak çabayla yok etmeniz gerekecek.

Bu kısa süre içerisinde onu ülke düzeyinde nasıl tanıtacaksınız? Genel merkezleriniz, il ve ilçe örgütleriniz bu konuda hazırlıklı mı?

Emrine danışmanlarınızı verdiniz mi? Yapacağı konuşmalar konusunda ona kimler nasıl yardımcı olacak?

Medya ilişkilerini kimler nasıl ayarlayacak? Unutmayın, onun hizmetinde Tayyip’in emir kulu medyası gibi bir medya olmayacak.

Aday gösterdiğiniz kişiyi bütün gücünüzle desteklemek, arkasında durmak zorundasınız.

Siz iki genel başkan, bu konudaki planlamanız hazır mı?

Kadrolar tamam mı? Parasal olanaklar için örgütlenmeniz başladı mı?

Bunları siz elbette ki benden daha iyi bilirsiniz.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Devlet Bahçeli, zaman giderek daralıyor. Bu işin şakası yok.

Adayınız düzgün, namuslu, saygın, dindar, muhafazakar, bazıları gibi hırsız olmayan bir bilim adamı ama bunlar yetmez…

Çünkü Ekmel Bey siyasette deneyimsiz. Arkasında yeterli siyasal desteğiniz, örgütlenme ve çok önemli olan danışmanlık-propaganda hizmetleri olması gerekiyor.

Kendisine verdiğiniz destek aksadığı takdirde, ilk olarak sizler zor durumda kalırsınız…

secime katilma3

Uğur Dündar - La­fı uzat­ma­dan ses­le­ne­lim:

“Ey Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de ça­tı ada­yı­na ke­sin­lik­le oy ver­me­ye­ce­ği­m” di­yen CHP’­li seç­men kar­deş­ler!

Gör­dü­ğü­nüz gi­bi gü­zel (!) gün­ler, nur­lu ufuk­lar, hız­la yak­la­şı­yor!

Kay­gı­la­rı­nı­za ka­tı­lı­yo­rum ama iyi­ce dü­şün­dü­nüz mü?

Ya­şa­ma­ya mah­kum edi­le­ce­ği­niz ka­ra­ba­sa­nı, içi­ne tı­kı­la­ca­ğı­nız cen­de­re­yi gö­zü­nü­zün önü­ne ge­tir­di­niz mi?

Bir kez da­ha so­ru­yo­rum:

Bu si­zin son ka­ra­rı­nız mı?

Sevgili okurlarım, bazı etkinliklere katılmak üzere Halk TV’den Hakan Aygün dostumuzla Londra’ya gidiyoruz. Orada SÖZCÜ okurları ve Halk TV seyircileriyle söyleşiler yapacağız.(5 Temmuz 2014)

*** *** ***

Şükrü Elekdağ - Uğur Dündar (UD): Siz de bu görüşlere katılıyor musunuz?

(ŞE): Doğrusu bu uyarı ve endişelere başlangıçta duyarsız kaldım diyemem. Ancak, kendisini yakından tanıyan ve onunla uluslararası forumlarda beraber çalışmış olan büyükelçilerimizden almış olduğum olumlu bilgiler ışığında, İhsanoğlu gibi uluslararası isim yapmış bir bilim tarihçisinin, dinsel dogmalarla fanatizmin esiri olamayacağını düşündüm ve adaylık konusuna daha geniş bir perspektiften bakma gereğini duydum. Böyle bir yaklaşım, beni, Türkiye’nin birleştirici toplumsal dokusunun aşırı yıprandığı ve çok tehlikeli bir kutuplaşma yaşadığı bu dönemde, CHP ve MHP’nin uzlaşarak bir “çatı adayı” seçebilmelerinin toplumsal mutabakat alanında akılcı ve örnek bir karar olduğu sonucuna götürdü. Özellikle, Ortadoğu’nun etnik ve mezhepsel savaşlar nedeniyle yeniden şekilleneceği bir jeopolitik kırılma noktasına geldiği ve El Kaide ile türevi IŞİD’in akla durgunluk veren vahşetlerine sahne olduğu bir ortamda, Türkiye’nin Suriye ve Irak ile olan sınırlarının Alevi/Şii/Sünni cepheleri karşı karşıya getiren ve ülkemizi de içine çekecek bölgesel çapta mezhep savaşlarına zemin hazırlayan bir fay hattına dönüşmüş olması, bu mutabakata daha da önem kazandırıyor.

(UD): Anladığım kadarıyla İhsanoğlu’nun adaylığını destekliyorsunuz. Peki, seçimi kazanma şansı olduğunu düşünüyor musunuz?

(ŞE): İhsanoğlu’nun adaylığına olumlu bakıyorum ama ...

secime katilma4

Mustafa Balbay - Mesele, AKP’nin karşısında Cumhuriyeti en iyi savunan, sesini en iyi çıkaran aday bulmaktan çok AKP’yi sandıkta yenecek bir sentez yaratmak.

CHP’ye genel başkan seçmiyoruz...

AKP’ye karşı toplumun salt çoğunluğundan oy alacak ve devamında iktidar değişikliğinin başlangıcını oluşturacak bir çıkış arıyoruz.

*** *** ***

Cüneyt Arcayürek - İki partinin dar olanaklarıyla, altına verdikleri bir seçim otobüsü, her iki partiden bir iki milletvekiliyle Çankaya’ya yola çıkan çatı adayı...

Parti+devlet, parti+devlet kadrolarından oluşan dev bir uzman ordusu+seçimlerde deneyimli bir partinin merkez ve örgüt kadrosu, zengin bir parti+devlet olanakları emrinde bir adayla yarışacak!

Muhalefetin çatı adayı; anayasanın saptadığı ilke ve koşullara bağlı kalacağını, bu anlayış içinde tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağını söylüyor.

AKP adayı lehine pek çok gazete ve TV kanalının doğrudan ya da dolaylı biçimde sürekli yayınlar yapması olanağına karşı ...

...çatı adayı ise bir aylık propaganda süresi içinde gazetelerin ve yandaş olmayan TV’lerin arada sırada düzenleyecekleri programlara katılarak veya önceki gece olduğu gibi, CNNTürk’te Taha Akyol gibi bir yazarın insaflı sorularına yanıt vererek kendini anlatabilme şansına sahip.

buna karşılık çatı adayının, seçilirse anayasanın saptadığı ilkeler ve olanaklarla ülkeyi yukarıdan, tarafsız, dengeli biçimde yöneteceğini vaat eden kısa konuşmaları.

Biri başkanlık ya da yarı başkanlık peşinde, diğeri parlamenter sistemin yürürlükte kalmasına uğraş vereceğini açıklıyor.

secime katilma5

Tuncay Özkan - Küçük hesapların ya da yanılgıların CHP iktidarını engellemesine asla izin verilemez. Sandığa gitmeyelim, boykot, boş oy, karşı aday çıkartalım sözleri CHP içinden aday olabilir mi arayışının yansımalarıydı. Demokratçaydı. Hukukiydi. Cumhuriyet'e, Atatürk'e düşmanlık edenlerin tek korkusu Türk insanının yıkılmaz iradesi ve o iradenin sembolü CHP'dir. CHP halkındır. Şimdi oklarımızı kendimize bükmenin hiç bir yararı yoktur. Halka CHP'nin dışında bir kurtuluş olmadığını göstermeliyiz. Umut CHP'dir. CHP seçmeni bunu anlatmak durumundadır.

Şimdi bir bu zalime bir de onu yenip ulusu kurtarmak isteyen CHP'ye bakın! Elinizi vicdanınıza koyup karar verin. Yarın, hayatın gerçekleri ile ideoloji çatıştığında ne yapmalıyızdan yola çıkarak CHP'ye oy vermek neden bir zorunlulukturu yazacağım.

CHP seçmeni kendisi ve de AKP’ye oy veren yurttaşları çare biziz diyerek sandığa götürmelidir. Aksi olursa zalim kazanır, seçilmiş kral olur. Sorunun bir adaya oy toplamak olmadığını Türkiye ve dünya barışını kurtarmak olduğunu unutmayalım.

Politik karşıtımız RTE'dir. Bununla değil de birbirimizle kavga edersek, bölünürsek kaybederiz. Kaybetmemiz için çabalayanları da yenmeliyiz. Unutmamalıyız aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde etmemiz olanaksızdır. Şimdi sorunlarımızı çözmenin bu basamağında sakın tökezlemeyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yaşanacak genel seçime bir dağınıklık ve kaos ile giren taraf biz değil sorunların yaratıcısı AKP olmalıdır.
 
"Adayı beğenmedik. Adayla ilgili süreçte tatmin olamadık. Aday neden tercih edildi anlatılamadı. Haklıyız. Ancak haklılığımızın faydası yok"

*** *** ***

İlhan Cihaner - "İhsanoğlu'na imza vermeyen yaklaşık 10 milletvekili açıkça CHP’den ikinci bir adaya destek vermeyeceklerini söylemişken gerçekleşmesi mümkün olmayan bir adaylaşma üzerinden tartışma yürütülmesi, asıl tartışılması gereken hususları gözlerden kaçırmakta, tartışmayı CHP içine hapsetmektedir. AKP’nin yol haritasının gerçekleşmesine hizmet etmektedir."

Bir parti içinden ikinci bir aday çıkarılması gibi ciddi ve politik bir iş, canlı yayında, ilgili kişinin onayı/haberi olmadan yapılamaz. Aday çıkarılması mümkün ve gerçekçi değilken tartışmayı devam ettiren belirsiz konumları sürdürmek hem etik değildir hem de ilgili kişileri yıprattığı gibi, samimi çaba gösteren yurttaşları da umutsuzluğa sürüklemektedir.

İyi niyetle CHP’den ikinci bir aday arayan yurttaşlarımız bilmelidir ki; Cumhurbaşkanlığı seçim yasası adayın yazılı muvafakatını aramaktadır. Yani istemeyen bir kişi aday yapılamaz.

*** *** ***

Ataol Behramoğlu - 10 Ağustostaki seçimde söz konusu olan "tercih" değildir. Tayyip bu yarışmada "tercih" in tarafı bile olamaz.Bir an önce süpürülmelidir.

Şu anda öncelikli sorun Tayyiptir.Atatürkçü inanç ve ideallere asıl ihanet bunu görememektir.

Tayyip'e oy vermek, ihanete ortak olmak demektir.Sandığa gitmeyerek yine Tayyip'e dolaylı destek olmak da aynı şeydir.

*** *** ***

Eski Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan Ve 6.Dönem Genel Sekreter Meral Özaygen 

senal sarihan eski ckd baskani

İhsanoğlu’na korsan destek bildirisi!

CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun basın danışmanları, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) şubelerinin İhsanoğlu'na destek verdiği yönünde bir haber servis etti. Servis edilen haberde, CKD Kurucu Başkanı Şenal Sarıhan, CKD 6. Dönem Genel Sekreteri Meral Özaygen ve 35 şube başkanının imzaladığı bir açıklamada, İhsanoğlu'na destek vereceklerini açıkladığı belirtiliyordu.

CKD Genel Başkanı Canan Arıtman ise bu haberin CKD Genel Merkezi'ni bağlamadığını belirterek, haber servisini "korsan bildiri" olarak niteledi. Arıtman, 5 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayında aradıkları nitelikleri ifade ettikleri açıklamayı hatırlattı ve İhsanoğlu ile diğer 2 adayın kendi kriterlerine uymadığını söyledi.

Arıtman, "Bu korsan bildiriyi yayınlayanlar hakkında gerekli işlemler yapacağız. Çatı Aday açıklandıktan sonra bizim kriterlerimize uymadığını söylemiştik. CKD, cumhuriyetten yana taraftır. Cumhuriyet düşmanı bir adaya oy vermemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

*** *** ***

Muazzez İlmiye Çığ

“Sayın Uğur Dündar,

Bu mektubu size, sizin düşüncelerinizi kendime yakın bulduğum için yazıyorum. (Ne mutlu bana-UD)

Ülkemizde son ve büyük bir patlama daha oldu; Cumhurbaşkanı seçimi.

İki büyük partinin uzlaşarak ortaya koyduğu namzetin adı belli olur olmaz, her taraftan çatlak sesler yükselmeye başladı.

Ben onun özgeçmişini öğrendikten sonra kararımı verdim. “Daha üstünü çıkmazsa, seçimim bu olacak” dedim.

Peki neden?

Çünkü bugünkü ortama çok uygun. Önce inançlı ve inancını çıkarı için kullanmamış bir kişi.

Recep Tayyip Erdoğan gibi yalan dolanla ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yok edecek vahim uygulamalarla ilgisi yok. Üstelik çalışmaları devletlerarası takdir almış bir bilim insanı.

Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında yazılan tüm olumlu veya olumsuz yazıları kaçırmadan okuyorum. Karşı çıkanların çoğu Atatürkçü geçinenler!

Neymiş? O da Tayyip gibi imiş! Atatürk ilkeleri, laiklik onunla yok olacakmış!

Vay, vaaaaay, vaaaaay…

Laiklikten ne kaldı ki?

AKP laikliğe aykırı bir yığın girişimde bulunurken, okullarda kız-erkek ayrımı yapılırken, ilkokullarda Arapça okutulurken Atatürkçüler’in hepsi niçin ayağa kalkmadı? Yobaz olmayan, inançlı, inancını kendi çıkarları için kullanmayan, dünyaca tanınmış, övgüler almış bir bilim insanı olan Sayın İhsanoğlu’nu Tayyip’e benzetmek tam bir aymazlıktır. İnançlı olduğu için Atatürkçüler’in ona karşı çıkmaları, Atatürk’ü sanki din düşmanıymış gibi göstermektedir. Bu ne kadar büyük yanlışlık! Oysa ki Atatürk dinimize son derece saygılı ve inançlı bir lider olarak, Kur’an’ı Kerim’i içindekilerin öğrenilmesi ve anlaşılması için Türkçe’ye tercüme ettirdi.

Atatürk olsaydı, kanımca bugünkü koşullar içinde oyunu inançlı ve böylesine değerli bir bilim insanına verirdi.

CHP içinden Sayın Emine Ülker Tarhan’ı ikinci bir namzet olarak çıkarmaya çalıştılar. Ne yazık ki bu davranış birleşme değil, ayrımcılıktır. Sayın Tarhan’ı çok takdir eder ve severim. Ama bu koşullarda onu Cumhurbaşkanlığı’na namzet göstermek, bu önemli işi hafife alıp, oyları Erdoğan’a kaptırmaktır.

Ayrıca Sayın İhsanoğlu, ötekinin tam aksine, toplumu birleştirmekten bahsetmektedir. Sağcısı da, solcusu da, dincisi de, dinsizi de, şahsi ideolojileri doğrultusunda değil, çok büyük bir tehlike içinde olan ülkemizin kurtarılması doğrultusunda, Ekmeleddin Bey’in cumhurbaşkanı olabilmesi için ellerinden geleni yapmalıdır.

Çok şükür, aklım hâlâ yerinde ve yaşadığım 100 yaşıma kadar biriken bilgiler ve izlenimlerimle görüşlerimi ifade edebilmekteyim. Ama Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve coşkusunu yaşamış çağdaş bir kadın olarak, ülkemizin getirildiği bu durumlara son derece üzülmekteyim. Diğer taraftan umutsuz da değilim. Gençlerimizin, kadınlarımızın ve köylülerimizin uyanmakta olduklarını görerek umutlanıyorum.

Eğer gücüm yetse, bayrağı alır, Ekmeleddin Bey’in önünde koşardım.

En derin saygılarımla.

Muazzez İlmiye Çığ”

Sözcü - 12 Temmuz 2014

*** *** ***

Sadık Usta (Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni)

Bütün yazı ve konuşmalarımız ki bunlara Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın yayınları da dahildir, yeniden bugünün ihtiyaçları açısından gözden geçirilmelidir. Deyim yerindeyse Ekmeleddin karşıtı bütün haberler durdurulmalıdır.

Peki, bu sloganla Ekmeleddin’e oy çağrısı yapmıyor muyuz?

Evet, bütün oylar Ekmeleddin’e!

*** *** ***

Bedri Baykam -  Arkadaşlar artık sayfayı çevirin! Rasyonel olun! 3 Temmuz geçti! Artık adaylar belli! Siz ne yaparsanız yapın, üç adayımız var. Erdoğan, İhsanoğlu ve Demirtaş. Artık bu üç adaydan kimi tercih ettiğiniz sorusuyla karşı karşıyasınız.

Ekmeleddin Bey, RTE’nin yanında karşılaştırılamayacak kadar olumlu biri. Hiç olmazsa ailesi ve kendisi saygın, mütevazı ve eminim güvenilir, sakin, namuslu insanlar! Barışçı bir kimlik sergiliyor.

*** *** ***

Bülent ESİNOĞLU ( İşçi Partisi )

Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyoruz.

Erdoğan bölünmeden yana…

Ekmelettin Açılıma destek vereceğini söyledi.

Demirtaş, zaten PKK’nın Meclis temsilcisi…

Bu durumda. Bölünmeye karşı olan birisinin kime oy vermesi gerekir?

Ama biz biliyoruz ki, MHP’li seçmenin, CHP’li seçmenin, hatta AKP’li seçmenin büyük bir kısmı, bölünmeye karşıdır.

Ama kime oy verirse versin Bölünmeye destek vermiş olacak.

Ancak AKP’nin iktidarda kalması demek; gericilik ve bölücülüğün iktidarda kalması demektir.

Gericilik ve Amerikan İslam-ı sürekli Bölücülüğü besliyor.

Örgütlü gericiliğin belini kırmak, ya da MHP ve CHP’nin tabanındaki, bölünmeye karşı olan seçmenlere güvenerek, Ekmelettin’e, kerhen de olsa oy vermek gerekiyor.

CHP’nin aydın, bölünmeye karşı, yurtsever seçmenlerinin, eninde sonunda, CHP içinde ki, bölünmeden yana olan yöneticilerini temizleyeceğini umut etmek istiyoruz.

Bu umutla, kendimle çelişmek pahasına, Ekmelettin İhsanoğlu’na oy vereceğim.

*** *** ***

Bekir Coşkun - Mecburen Ekmel Bey’e vereceğiz… (17 Temmuz 2014)
bu kez sandığa gittiğimizde mecburiyetten oyumuzu Ekmel Bey’e versek de…

*** *** ***

Özdemir İnce - Ekmeleddin İhsanoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemek, gerçekten bir devrimci bilince yaraşan harekettir. Soner Yalçın yanılgı için­de.Ekmelettin İhsanoğlu: Cumhuriyet ve demokrasiyle bir kan uyuşmazlığı olmayan muhafazakar (evrensel) bir entelektüeldir.İhsanoğlu’nu desteklemek gerçek bir devrimdir!

*** *** ***

Rifat Serdaroğlu - Sizler hele 10 Ağustos’ta Ekmel Beyi seçerseniz, Tayyip Bey doğal olarak yoğun bakıma gidecektir.

*** *** ***

ALİ ERALP -  HAYDİ YURTSEVERLER SANDIK BAŞINA…

Sevgili dostlarım, biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yetkilileri ve milletvekillerini uyardık. Dedik ki:

“Ekmeleddin İhsanoğlu ile Recep Tayyip arasında bir fark yoktur…  İkisi de Siyasal İslamcıdır. Ekmeleddin Bey Recep Tayyip’in paralelidir, aynısının tıpkısıdır, ama daha incesidir… Daha nazik olanıdır…”

Daha kurnaz bir takiyyecidir. Daha yumuşak olanıdır…

Recep Tayyip Erdoğan gibi vatandaşına “ANANI DA AL GİT” demez, ama kurbağanın ılık suya atılıp, haşlanması gibi, yavaş yavaş sessiz ve derinden anasını beller…

“Bu nedenle bir Atatürkçü aday seçilmelidir…” dedik.

Yani Nasrettin Hocanın deyişi ile “Çocuğu testi kırılmadan önce tokatladık. Çünkü testi kırıldıktan sonra çocuğu dövmenin hiç bir anlamı yoktu…”

Ama ne yazık ki 20 yurtsever milletvekili bulunamadı ve testi kırıldı…

PEKİ, ATATÜRKÇÜ, DEVRİMCİ SEÇMEN ŞİMDİ NE YAPMALI? SANDIĞA GİTMEMELİ Mİ, SEÇİMLERİ PROTESTO ETMELİ Mİ?

Kesinlikle buna karşıyım.

Kesinlikle bu, yanlış bir harekettir.

İşte o zaman Recep Tayyip’in ekmeğine yağ sürmüş oluruz…

Böyle bir davranış ne yurtseverliğe ne devrimciliğe ne sosyal demokratlığa yakışır…

SANDIĞA GİDECEĞİZ.

Oyumuzu Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yana kullanacağız.

1. turda Başbakanın seçilmemesini sağlamaya çalışacağız ve onunla ikinci turda hesaplaşacağız…

HAYDİ YURTSEVERLER SANDIK BAŞINA…

http://www.turkishnews.com/content/2014/07/06/ali-eralpin-yeni-demeci-haydi-yurtseverler-sandik-basina/
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

*** *** ***

68’liler Birliği Vakfı Sönmez Targan - 68’liler Birliği Vakfı, geçtiğimiz hafta yaptığı yönetim kurulu toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik tavrını kesinleştirdi. Buna göre, 68’liler, demokrasi için sandığa gitmeyi ve “çatı aday” Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek vermeyi kararlaştırdı.

*** *** ***

Orhan ÇEKİÇ - Çünkü Ekmeleddin Bey islamın ne olup ne olmadığını en iyi
bilen bir bilim adamı olarak o koltukta, laikliğin teminatı olacak. Bir
noter gibi davranmayacak. Bunun arkasından da gereken tüm soruşturmalar,
hırsızlıklar, yolsuzluklar ve mahkûmiyetler gelince de ortada ne Ak kalacak
ne de partisi. Ampül patlayacak.O dağılan parçalardan yeniden bir ampül de
hiçbir zaman yapılamayacak Seçiminizi buna göre yapmalısınız sevgili
dostlar...

*** *** ***

Muharrem İnce, Kamer Genç, Vural Savaş, Ertuğrul Günay, Erdal Atabek, Hikmet Çetinkaya, Mehmet Haberal, Haydar Baş, Erdal Sarızeybek, Hasan Bögün (Aydınlık), Yaşar Okuyan, Muazzez İlmiye Çığ, Gökhan Çapoğlu, Tansel Çölaşan, Can Ataklı, Fatma Sibel Yüksek, Behiç Gürcihan (Açıkİstihbarat.com), ...

Devam edecek...

{jcomments on}

Son Yazılar