abdinin dustugu isid halleri

Çöken ABD, IŞİD’e muhtaç hale geldi!

Girdiği tüm savaşları eninde sonunda kaybeden ABD,

Ortadoğu’daki ulus devletleri yıkma proje sini gerçekleştirememenin öfkesi ve paniğiyle; Afganistan’da Taliban’ı kullanarak sonuç alacağını zannederek, onun arkasına gizlenerek Afgan hal kının yakıp yıktı, her türlü kötülüğün simgesi hali ne geldi ve bu bataklıktan bir türlü kurtulamıyor. Irak’a doğrudan saldırarak, petrol sömürüsünü Saddam’a iftiralar atarak Irak Ulus Devleti’ni en kaza çevirdi. Libya’yı Kaddafi “diktatör”ünden kurtarıyorum diyerek, Batılı işbirlikçileri İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve NATO çeteleriyle yok etti. Daha sonra gözünü Suriye’ye çevirerek bu ülke ulus devletini yıkmak için her türlü kirli tuzağı kullandı, kullanıyor. El Kaide ve türevleri El Nursa, ÖSO, PYD ve IŞİD gibi canileri Ortadoğu halklarının üzerine aç köpekler, aç kurtlar gibi saldırttı. Bütün bu örgütleri BOP projesini inşa etmek için, kendi yarattığı 11 Eylül saldırısıyla vizyona soktu. Dünya’yı terörden kurtarıyorum baha nesiyle petrol ve su yataklarını işgale girişti. Ama hiç birisinde kalıcı başarı şansının olmadığını bili yor ve onun için durmadan saldırılara devam ediyor. Ülkemizi de PKK terörü ile esir almanın, elli bin yurttaşımızın kanının üstüne oturarak, bu tezgâhın süreceğini zannediyor. Lenin’in sözünün ne kadar doğru olduğu, 1920’li yıllarda olmasına karşın bugün daha iyi anlaşılıyor. “Emperyalizm, en gerici örgütlerle işbirliği yapmaktan çekinmez!” ABD ve Batı’nın her alanda yaptığı bu...

ORTADOĞU, ABD’YE MEZAR OLACAK!

Terörle kurmaya çalıştığı iktidar düzeni, ABD’ye çok pahalıya mal oluyor ve halkının karşı çıkışını durduramıyor. Amerikan halkı, çocuklarını Ortadoğu ve Afrika çöllerinde yitirmek istemiyor ve isyan ediyor. Çok büyük tepkiler, mitingler bu savaşlarda kaybedilen askerlerin anneleri ve yakınları tarafından düzenleniyor. Son Irak’tan geri çekilişten bu yana protestolar durulmuş gibi görünse de, tepki sürüyor. Yönetimin askeri artık eskisi gibi doğrudan kullanamaması, istihbarat örgütlerini, özel şirket ordularını gündeme taşıyor. Bu örgütlerle birlikte CIA ve MOSSAD gibi gizli örgütler terörle halkları bunaltıyor. İşte en vahşi canilerin, “Şeriat devleti kuruyoruz!” diye ortaya çıkmaları ve insanları korku boyunduruğu altına almaya çalışmaları hep bu ABD ve yandaşlarının kontrollü terör stratejisinden başka bir şey değil. Amaç pet rolü, gazı ve suyu çalmak, gasp etmek... Milyon larca insan en cani bir şekilde katledilmiş, kadın, çocuk ve bebekler parçalanmış umurlarında bile değil. Zaten onlar bu vahşi anlayışı, Holivut filmleriyle, dünya insanlarını şiddet sahnelerinin en kanlılarını seyrettirerek hazırlamadılar mı? Atatürk Türkiye’sinden de iktidara getirdikleri karşı devrim tuzağıyla intikam alıyorlar, Sevr paçavrasını uygulamak için yırtınıyorlar.

DİRENİŞLER HALKLARIN KATILIMIYLA OLUYOR!

Latin Amerika’da emperyalizmin yenilmesi Bolivarcı özgürlük mücadelesinin eseriyle gerçekleşti. Tüm Latin Amerika halkı bu mücadelelere kanıyla, canıyla katkı koyarak başarıya imza attı. Bu bağımsızlık ve özgürlük ateşi, Atatürkçü mücadelenin de temelini oluşturduğu için ne ülkemiz de ve ne de Nasır, Musaddık, Burgiba, geleneği olan Ortadoğu’da, Lumumba, Nukrumah, Kenyato, Ben Bela ve Ömer Muhtar’ların meşalelerinin yanmakta olduğu Afrika’da başarıya ulaşır. Ordular yenilse bile halk hemen toparlanıp, kendi milis gücünü en kuvvetli bir kenetlenmeyle oluşturuyor. Silahları, uçakları, topları, tankları ve silahları elinden alınan Irak Ordusu’nun yerine kurulan halk orduları, Filistin genç orduları gibi... Emperyalizmin maşası bu kanlı terör örgütü IŞİD, halkın kahredici darbesini yemeğe mahkûm... Kadın erkek, çoluk çocuk “soykırıma” uğratılan Arap halkları bu soysuzları elleriyle, dişleriyle parçalayacaktır. Onları besleyen efendileri de halkın gücü karşısında dize gelmekten kurtulamayacaklar. Ruhsuz paslı demir silahlar, insan yüreğini, cesaretini, ülküsünü ve kutsallığını ortadan kaldıramayacak. İnsanlık her şeye karşın, insanlığını yitirmiş bu emperyalist alçaklara rağmen kazanacaktır.

Orhan ÖZKAYA - 27 Haziran 2014 - Aydınlık

Son Yazılar