ekmeleddin ihsanoglu ve tayyip

CHP tabanının ve AKP'ye karşı olan bütün kesimlerin bu isim üzerinde uzlaşacakları izlenimine nasıl varılmıştır?

Cumhurbaşkanlığı için çatı adayı aranırken

bu adayın geçmişte, Atatürk ilkelerine, Cumhuriyetin değerlerine bağlı, laiklik, hukukun üstünlüğü, insan hakları, yargı bağımsızlığı gibi konularda başarılı sınav vermiş, ayrıca dış politikada ülkemizin çıkarlarını dış baskılara karşı cesaretle korumuş bir şahsiyet olması gerektiğini vurgulamıştık. Şimdi görülüyor ki, başka özellikleri ön plana çıkan bir aday üzerinde CHP ve MHP liderleri arasında mutabakata varılmıştır. Tabii son sözü partilerin yetkili organları söyleyecektir. Anayasamıza göre 20'den çok milletvekilinin de Cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkı vardır.

Çatı adayı aranırken CHP Meclis Grubunda üyelere tercih ettikleri adayların isimlerini bir kağıda yazmaları, Genel Başkanın bunları değerlendireceği söylenmiştir. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adının CHP'li milletvekillerinin kaçı tarafından yazıldığı merak konusudur. Aynı şekilde İl Başkanlarının kaçının bu ismi önerdiği de bilinmemektedir. Parti Meclisi üyelerinin tamamının katıldığı bir toplantıda Sayın İhsanoğlu'nun adının benimsendiğini de işitmedik.

CHP' nin kendi üyeleri arasından kimi önerirse önersin Sayın Bahçeli'nin bunları reddeceği yolunda da bir izlenim alınmamıştı. Bahçeli'ye birkaç ismin sunulup bunlar üzerinde konuşmak yerine sadece Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adının önerildiği anlaşılmıştır.. Böylece adı bir süreden beri kamuoyunda tartışılan CHP'nin değerli ve tecrübeli isimlerinden hiçbirinin önerilmesinin düşünülmediği görülmüştür. Acaba kendileriyle danışılan sivil toplum örgütlerinin, aydın ve sanatçıların ve siyasi partilerin çoğunluğu Sayın İhsanoğlu'nun ismi üzerinde mi mutabakata varmışlardır? Değilse CHP tabanının ve AKP'ye karşı olan bütün kesimlerin bu isim üzerinde uzlaşacakları izlenimine nasıl varılmıştır?

AKP'nin Sayın İhsanoğlu'nun adının benimsenmesinden pek rahatsız olmadığı görülmektedir. Seçim kampanyasında onun Ortadoğu'daki bazı gelişmelerle ilgili sözlerinin AKP tarafından nasıl istismar edileceği bellidir.

Kamuoyu, Sayın İhsanoğlu'nun Atatürk ilkeleri, cumhuriyetin değerleri, Hükümetin terörle mücadele değil müzakere stratejisini benimsemesi hakkındaki görüşleriyle Kıbrıs, Ermeni meselesi gibi önemli dış politika konuları hakkındaki düşünceleri hakkında bilgi sahibi değildir.

Kendisinin geçmişte Mısır'daki din ağırlıklı üniversitelerde eğitim görnesi ve uzun yıllar İslam Konferansı Örgütünde Genel Sekreterlik yapmış olmasının Atatürk ilkelerini ve cumhuriyetimizin kazanımlarını benimseyen geniş halk kitlelerinin desteğini sağlamaya yeteceği kuşkuludur.

Eğer muhalefet partilerinin yetkiili organları Sayın İİhsanoğlu'nun adı üzerinde görüş birliğine varırlarsa ve çatı adayı olarak resmen o gösterilirse seçimler daha çok dini geçmişi ve özellikleri ön plana çıkan iki aday arasında yapılacak demektir. Kamuoyunca Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine bağlılığı konusunda kuşku duyulmayan hiçbir adayın seçime katılamaması toplumumuzun geniş kesimlerinde hayal kırıklığı yaratacak ve seçim sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Muhalefet partilerinin yetkili kurullarının son kararlarını vermeden bütün bu unsurları bir kere daha değerlendirmeleri bence yararlı olur. Son pişmanlık fayda vermez" sözü boşuna söylenmemiştir.

Onur ÖYMEN - 16 Haziran 2014

Son Yazılar