ukraynayi birakmazsaniz bulgaristan ve macaristani unutun

Ukrayna'yı bırakmazsanız Bulgaristan ve Macaristan'ı...

Rusya'nın Sesi Radyo'sunun Almanca sitesi

"AB'nin sınır ülkelerinden imdat sinyali" başlıklı bir haber yayımladı. Haberin zamanlaması parçalanma senaryolarıyla karşı karşıya olan Ukrayna'daki gelişmeler esnasında değerlendirildiğinde çok manidar.

Haberde, Macaristan'daki antisemitist aşırı milliyetçiler ve Bulgaristan’daki Müslüman karşıtı milliyetçiler ele alınarak AB'nin bu ülkelere karşı sorumluluğunu yerine getiremediğini ve bu ülkelerde olan kötü gelişmelerden AB'nin sorumlu tutulacağını vurguladı.

"AB BÜYÜK BİR YÜK ALDI"

"Rusya'nın küresel politikada rolü" dergisinin editörü Fjodor Lukyanow'un görüşünün yansıtıldığı haberde, İsviçre'deki göçmen karşıtı halk oylamasına gönderme yapılarak "Batı Avrupa'nın zengin ülkelerinde bile, etnik, dini ve diğer hoşgörüsüzlük oluşurken Doğu Avrupa'nın durumu ister istemez daha kötü olacaktır. Ekonomik kriz yeni AB üyelerini çok sert bir şekilde etkiledi, aşırıcılığa ve popülizme yol açtı. Hatta aşırıcılık ve popülizm bu ülkelerde siyasi arenada olağan bir durum haline geldi" dendi.

Lukyanov düşüncelerini şöyle noktaladı: "AB'nin doğu bölgesinde yaşananlar durumun çok kötü olduğuna işaret ediyor. Brüksel postsovyet ülkelerini AB ailesine dahil ettiğinde bu ülkelerde demokrasi ve hoşgörünün gelişmesi adına büyük sorumluluk üstlenmişti. Artık anlaşılıyor ki, AB, bu ülkelerin üyeliğiyle sorumluluk değil büyük bir yük üstlenmiş."

Bu haberin zamanlaması şu açıdan çok önemli...

AB VE ABD'YE GÖZDAĞI!

Ukrayna nasıl Rusya'nın sınır ülkesi ise Bulgaristan ve Macaristan da AB'nin sınır ülkeleri. AB ve ABD Ukrayna'da apaçık aşırı milliyetçi, antisemitist ve faşist muhalif grupları desteklerken, Rusya da Bulgaristan, Macaristan ve diğer AB ülkelerindeki aşırı grupların varlığına işaret ediyor. Özellikle "postsovyet" ülkelerine vurgu yapılırken, bu ülkelerde yaşayan insanların AB'den hoşnutsuzluğu dile getiriliyor.

Özellikle "postsovyet" ülkelerinin örnek gösterilmesi ve oradaki olumsuz gelişmelerin vurgulanması kesinlikle bir rastlantı değildir.

Bu AB'ye ve ABD'ye bir gözdağı, misilleme uyarısıdır.

Atilla COŞKUN - 20 Şubat 2014 - Odatv

Son Yazılar