mehmet cengiz ip2

ÖGM kararları geçersizdir!

Avukat Mehmet Cengiz, Başkan Tayyip Erdoğan ve

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Özel Görevli Mahkemeler’in (ÖGM) kaldırılacağına ilişkin açıklamasını Aydınlık’a değerlendirdi.

‘ÖGM’lerin kararları geçersizdir’

Cengiz, “Erdoğan ve Bozdağ’ın açıklamalarını 2 Temmuz 2012’de kayden kaldırılan, ancak elindeki davaları bitirmekle özel olarak görevlendirilen bu mahkemelerin bu görevlerine de son verilmesi ve Terörle Mücadele Kanunu’na aktarılan Özel Görevli Mahkemelere ilişkin hükümlerin de yürürlükten kaldırılması olarak anlamak lazım” dedi.

Ayyuka çıkan kanunsuzluklara, orduya ve milli güçlere kurulan tertibe son vermek için ÖGM’lerin kaldırılmasının yetmeyeceğini ifade eden Cengiz,

“Kapatıldıkları 2 Temmuz 2012 tarihinden bu yana tasfiye halinde olan bu mahkemeler, bağımsız mahkemeler değildirler. Burada görev yapan yargıçlar da, ellerindeki işleri bitirmekle özel olarak görevlendirildiklerinden doğal yargıç kabul edilemez. Bu nedenle, yaptıkları işlemler ve verdikleri kararlar geçersizdir” açıklamasında bulundu.

Cengiz, öngörülen pakedin asgari 4 unsurdan oluşması gerektiğini belirterek, unsurları şöyle sıraladı:

1) Uzun tutukluluğa derhal son verilmeli!

Yargısız infaza dönüşen uzun tutukluluk haline son verilmeli. Azami tutukluluk süresi, kanunun gerekçesine uygun hale getirilmeli ve 2+1=3 yıl olarak düzenlenmeli, yasal dayanağı bulunmayan ve temyiz aşamasındaki tutukluluğu tutukluluktan saymayan “tutuklu” ve “hükmen tutuklu” ayrımına son verilmelidir.

Sorunun çözümünün önünü açacak bu yasa değişikliklerinin gerçekleşmesi için sorumluluk duyuluyorsa, bir hafta fazlasıyla yeterlidir.

2) Geçici 2. madde kaldırılmalı!

Adalet Bakanı’nın da belirttiği gibi “Hukuk devletinin gereği olarak bugüne kadar yapılması gerekirken yapılmayan” yapılmalı, tasfiye halindeki Özel Görevli Mahkemelerin görevlerini sürdürmesine olanak tanıyan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Geçici 2. maddesi yürürlükten kaldırılmalıdır.

3) TMK hükümleri kaldırılmalı!

Kapatılmış Özel Görevli Mahkemeleri, bir başka adla kuran Terörle Mücadele Kanunu hükümleri de yürürlükten kaldırılmalıdır.

4) ÖYM’lerin verdiği kararlar tekrar ele alınmalı!

Özel Görevli Mahkemelerin görevlerinin sona erdiği 2 Temmuz 2012 tarihinden sonra verdiği kararlar, kesinleşmiş olsa dahi görevli ve yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde yeniden ele alınmalı ve bu davalar yeniden görülmelidir. Buna ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.

Mehmet CENGİZ - 29 Ocak 2014 - İşçi Partisi
http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar