3mart1924 tevhidi tedrisat yasasi225

Laiklik Bildirisi'nin önemi!

Önemli tarihi çıkışların yaşandığı bir dönemdeyiz. Laiklik Bildirisi de bu kapsamdadır ve çok önemlidir.

Laikliğin okka altına alındığı, çiğnendiği koşullarda, 25 CHP milletvekili, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve ülkemizin seçkin en önemli aydınları Atatürk ve Cumhuriyet devrimi temelinde birleşmişlerdir.

Laiklik bildirisi mafya tarikat rejimine karşı düzen dışı bir tavırdır.

25 CHP milletvekili, CHP Genel Merkezinden farklı bir tutum alıyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Laiklik tehlikededir diyemem" açıklaması yapmış, türbanın kamuda ve mecliste serbestliğine adeta önderlik etmiştir.

Laiklik bildirisiyle 25 CHP milletvekili, genel merkezlerine karşı CHP'nin geleneksel tutumunu sürdürüyor.

Aydınlarımız neoliberallerden farklı bir tavır aldılar. Cumhuriyet mevzisine getirdiler. Tarihi sorumluluklarının bilinciyle öncü tavır aldılar.

Ne yazık ki Aydınlık bu önemli çıkışı değerlendirmedi. 14 Aralık 2013 tarihinde olayın siyasi önemini görmedi, sanatsal bir faaliyet gibi yansıttı.

Laiklik bildirisi,

Herhangi bir kültür sanat olayı kapsamında, sıradan bir olay değil, önemli bir siyasi çıkıştır.

Erkan ÖNSEL - 18 Aralık 2013 - Aydınlık

Son Yazılar