jurgen elsaser solun onundeki gorev225

Bugün solun önündeki yakıcı görev nedir?

"Bugün solun önündeki yakıcı görev nedir?" Bu soruya Alman sosyalist yazar Jürgen Elsässer yanıt verdi.

Emperyalizmin ulusdevletlere yönelik yıkım girişimlerine, solun tavrı ne olmalı? Kendisini sınırların kaldırılmasını savunan bir sosyalist olarak tanımlayan Jürgen Elsässer, bu soruya net bir yanıt verdi. Ulusal Kanal'a konuşan Alman yazar Elsässer, "Solun önünde iki seçenek var ya ulus devleti savunacak ya da emperyalizmin yanında yer alacak" dedi.

“Ulusal devletleri savunmak klasik sol tavırdır temel olarak. Ancak 68 kuşağı, bu sol geleneğe ihanet etmiştir. Sonuçta ulus devletler Fransız Devrimi'yle ortaya çıkmıştır. Önceden derebeyleri ve feodal soylular vardı. Ulus devlet, Fransa'da söz konusu soylulara karşı protesto olarak ortaya çıkıyor, eşitliği savunuyor, yani bir sol programdır. Kandan, soydan bağımsız eşit yurttaşlık ilkesi kazanımını getiriyor. Ve bugün küreselleşme kapsamında ulus devletleri yine yıkmaya çalışıyorlar, uluslararası ve küresel para hareketlerini yönlendiren neofeodal soyluların tekrar hükümdar olabilmesi için. İşçi sınıfı, köylüler, memurlar bunlar yine ortaçağdaki gibi alt tabaka, alt insan olacaklar. Sonuçta ben ulusdevleti savunuyorum, ancak 68 kuşağına kaşrıyım. 68'liler solun öncüleri değil, emperyalizmin öncüleridirler. Bugünkü çelişki, ulus devletler ve emperyalizm arasındadır. Ulus devlete karşı olan, emperyalizmin tarafındadır. Başka bir seçenek yoktur.”

Aylık Compakt dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan Jürgen Elsässer, Avrupa Birliği'ne cepheden karşı çıkıyor. Avrupa Birliği'ni ulus devleti ve demokrasiyi yok etme mekinesi olarak tanımlayan Elsässer, "Avrupa Birliği'ne üyelik Türkiye'nin yıkımı olur" dedi.

“Avrupa Birliği, bütün ulus devletler için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Türkiye'nin AB'ye üye olması, Türkiye'nin yok olması anlamına gelir. Örneğin Polanya, Türkiye'den daha küçük bir devlet, nüfusu ancak yarısı veya üçte ikisi eder. Polanya, 2006 yılında üye olunca, bütün sınırlar kalktı ve Polanya ortak pazarın bir parçası oldu. Ortak pazar şu anlama geliyor, daha güçlü olan Avrupa'nın tarım ve endüstrisi zayıf olan Polanya sanayisini ve tarımını yok ediyor, çünkü Polanya'da üretim üyelikten dolayı daha pahalıya mal oluyor. Milyonlarca Polanyalı bu yüzden işinden oldu.”

Ulusal Kanal - 07 Eylül 2013

 

Bugün solun önündeki yakıcı görev nedir? Jürgen Elsässer cevapladı!


Son Yazılar