ismetinonu1

“Faşist” İNÖNÜ O Kasedi Ne Yapardı ?

Bu satırların sahibi 27 Mayıs 1960 Hareketi’ni devrim olarak gören, özellikle dünyanın en demokratik ve ilerici Anayasalarından biri olan 1961 Anayasası’nı ülkeye kazandırması açısından, her alanda ülkenin ufkunu genişlettiğini düşünenlerden biridir.Hele o hareketi, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Amerikancı, Batıcı darbelerle aynı kefeye koyanlardan değildir.

Esasen her türden toptancılığa ve buna bağlı olarak,konuyu “Darbelere karşı mısın değil misin?” sığlığında ele alanlardan hiç değildir,Hemen hatırlamakta, hatırlatmakta yarar var,Ulusal Kurtuluş Savaşımız da bir başkaldırı ve İstanbul Hükümeti’ne karşı doğrudan bir darbe hareketi değil miydi?.. Bu yazar ayrıca 27 Mayıs ile, Cumhuriyet Aydınlanmasının tazelendiği ve cumhuriyet değerleri üzerinde şekillenen gerçek demokrasinin önünün açıldığı iddiasını taşıyanlardandır.

Dahası,o Anayasa ışığında 1961-1969 yılları arasında ülkenin bayağı iyi yönetildiği görüşünü benimseyenlerdendir.Zaten 12 Mart Müdahalesi, Batı’nın bu olumlu gidişe duyduğu rahatsızlığın tepkisidir. Bu Muhtıra sonucunda Anayasa’nın bir takım ilerici maddeleri iptal edilmiş, üniversite ve TRT özerkliği ortadan kaldırılmış,temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan başka düzenlemelere de gidilmişti.27 Mayıs kazanımlarını budayan bir 12 Mart Müdahalesi ile 27 Mayıs hiç aynı kefeye konabilir mi?.. 12 Eylül 1980 Darbesi ise, doğrudan doğruya Türkiye’yi, Türkiye emekçi sınıflarını ve Türkiye Aydınlanmasını hedef alan, ülkeyi ABD’nin ileri karakolu durumuna getiren, Türk-İslam sentezi politikalarıyla bugünkü ılımlı/Amerikancı İslamcı yörüngeye sokan bir müdahaledir.Bunun 27 Mayıs’la ne ilgisi olabilir?... Ancak 12 Mart 1971 ile12 Eylül 1980 müdahalelerini eşdeğer görmek, birinin yarım bıraktığını diğerinin tamamladığını öne sürmek son derece doğru ve tutarlı bir mantıktır. Bununla birlikte -yine bu satırların sahibi- Yassıada’daki duruşmaların, hele son noktada Menderes, Polatkan ve F. Rüştü Zorlu’nun idamlarının müdahaleye gölge düşürdüğünü ve bunların bir insanlık ayıbı olduğunu savunanlardandır.

27 Mayıs Hareketi, diğer askeri müdahalelerle birlikte kapsamlı olarak ele alınması gereken bir tarihsel gerçek. Bunları zaman zaman ele alıyoruz,bundan sonra da üzerinde değerlendirme yapmaya devam ederiz.Bu yazımda 27 Mayıs’ın çok daha farklı, popüler boyutlarına değinmek amacındayım. Bu duruşmalar esnasında çok büyük yanlışlar yapılmıştı. Bunların ikisi, köpek ve bebek davalarıydı. Köpek Davası Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın, kendisine Afgan Kralı tarafından armağan edilen cins bir tazının değeri olan yüklüce bir meblağı zimmetine geçirmesi iddiasıyla açılmıştı. Oysa Bayar, bu köpeği Hayvanat Bahçesi’ne göndermiş, parasıyla da bir köye çeşme yaptırmıştı. Burada hemen küçük bir saptama yapayım. Bayar da aynı siyasal çizgiyi paylaştığım insanlardan biri değildir. Ayrıca ülkenin 27 Mayıs Müdahalesi’ne sürüklenmesinde uzlaşmacılıktan uzak katı tutumuyla çok büyük sorumluluk taşıdığı kanısına da sahibim. Ancak eski bir kuvva-yı miliyeci ve komitacı olarak duruşmalar sırasında sergilediği yürekli tavrı ile herkesin saygısını kazanmıştı. Ayrıca tam anlamıyla bir dürüstlük anıtıydı ve çok zengin bir insandı, bir tazının parasına tenezzül etmesi olacak şey değildi. Böyle bir davanın sanığı olmak, kendisine hiçbir şey kaybettirmemiş, zaten “Cumhurbaşkanlarının vatana ihanet suçlaması” dışında bir gerekçeyle yargılanamayacakları için bu dava düşmüştü.

MENDERES-AYHAN AYDAN AŞKI

Asıl üzerinde durmak istediğim dava “Bebek Davası”. Çünkü bu dava ve bu davanın kahramanları, günümüze ilişkin iz bırakacak, üzerinde düşünmemizi sağlayacak davranışlar sergilemişlerdi. Kafa kâğıdı iyiden iyiye eskimeye başlayanlar ve Menderes’in hayatı ile ilgilenenler konuyu bilirler. Menderes başbakanlığı sırasında dönemin ünlü sopranolarından Ayhan Aydan ile evlilik dışı bir beraberlik kurmuştu. Ayhan Aydan zarif, alımlı, Ava Gardner’ı andıran, çok başarılı bir kadındı. Birliktelikleri, Ayhan Aydan’ın daha önceki evliliğinin bitme sürecinde başlamıştı Ayhan Aydan yalnız güzelliğiyle değil, kültürü ve kişilik değerleriyle de Menderes’in derinden etkilemişti. Ancak nereden bakılırsa bakılsın bu gizli kalması gereken bir “imkânsız aşk”tı ama gizli kalması da olanaksızdı. Bu arada 1952 ve 1953 yıllarında Aydan, Başbakandan iki kez gebe kalmıştı. Menderes bu doğuma karşıydı, ancak genç kadın bu beraberlikten bir çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Geleneksel değerlerin, tabuların çok daha katı olduğu o günlerde Ayhan Aydan bir anlamda coşkulu aşkını bir çocukla taçlandırmayı arzulordu. Her şeyi, herkesi karşısına almaktan çekinmeyecek kadar seviyordu Başbakanı. Ayrıca herhangi bir maddi beklentisi de yoktu. Bütün isteğine karşın her iki doğum girişimi de düşükle sonuçlanmıştı.

ERDOĞAN İLE FAŞİST İNÖNÜ(!)KARŞILAŞTIRMASI

Konunun günümüzle ilişkili iki boyutu var. İlki Menderes-Aydan beraberliğinin CHP’liler tarafından öğrenilmesiyle ilgili. Durumun anlaşılmaya başlamasıyla birlikte CHP’nin yayın organı durumundaki Ulus gazetesi bu beraberliği haber yapabilmek için yoğun bir çaba içine girer. Ulus gazetesinin haberi yakalaması olayı ilginçtir. Ayrıntısına girip konuyu dağıtmak anlamsız. Sonuç olarak Ulus muhabirleri röportaj için gittikleri Ayhan Aydan’ın evinde Başbakan’ın imzalı resmini görüp fotoğrafını çekerler. Artık iş haberi yayımlamaya kalmıştır. Ancak o sırada durumu öğrenen CHP Genel Başkanı İnönü, kimsenin özel hayatının siyasal malzeme yapılmasına onay vermediğini söyleyerek, haberin yayınını engeller…

Hangi İnönü mü? Hani, şu Başbakan Erdoğan’ın derin tarih bilgisiyle (!) faşist olmakla suçladığı İsmet İnönü… İşte burada o İnönü ile bugünkü Başbakanın tavırlarını karşılaştırmak kaçınılmaz oluyor.Bir Erdoğan’ın bir ana muhalefet partisi genel başkanının özel hayatının karanlık odaklarca filme alınmasının utancını bir yana bırakıp konuyu –sözüm ona– ailenin korunması adı altında düzeysizleştirmesine bakalım, bir de İnönü’nün o tarihteki davranışına. Aslında hiç şaşılacak bir durum yok. Herkes kendine yakıştığı gibi davranmış. Öyle değil mi?

Burada günümüz CHP yönetimini bir gözden geçirmek gerekiyor. Ülkede –artık-meşruiyetini yitirmekte olduğu açıkça görülen bir iktidar; telefon dinlemeleriyle,gizli kaset çekimleriyle özel hayata tecavüzleri engelleyemiyor ve hatta –belki de-bunların içinde yer alıyorsa,üzerinde durulacak biricik nokta burasıdır.Ailenin kutsallığının ve geleneksel değerlerin bunun yanında pul kadar değeri yoktur.

Cumhuriyetçi modernist, ilerici ve demokrat olduğunu iddia eden bir parti; yeri geldiğinde örf,adet ve ananelerle en sert biçimde ödeşmeyi bilmelidir,bunu göze alabilmelidir…İşte CHP kadroları böyle bir nedenle genel başkanlarının görevden ayrılmasını kesinlikle kabul etmemelidirler.Partiyi liberal/sağ bir çizgiye çekmek isteyenler kurultayda kendi adaylarını çıkarıp,demokratik mücadelelerini sürdürebilirler,bunu anlayışla karşılamak gerekir.Ancak Baykal’ın istifası öncesinde onunla aynı çizgide olup, başkanlığı düşünmeyenlerin şimdi aday olmaları bir ”fahiş yanlış”tır,-dahası-etik dışıdır.Baykal’la bir hesapları varsa bu hesabın görüleceği zaman şu an değildir…Hem ben bir düşüncemi paylaşayım.Böyle bir istifa nedeni, bu toplumda kişiye çok fazla puan kaybettirmez,bu ayrıca tartışılacak bir konu.

YASSIADA’DA ALABİLDİĞİNE YÜCELEN AYHAN AYDAN

Şimdi yine asıl konumuza dönebiliriz. Menderes-Aydan ilişkisinin bir diğer önemli yanı ise,“Bebek Davası” olarak Yassıada’ya taşınmış olması. Menderes’i küçük düşürmeyi amaçlayan bir takım işgüzarlar,-aslında- 27 Mayıs’ı lekeleyecek saçma sapan bir çaba içine girmişlerdi. Önce İstanbul müftüsünden zinanın günah olduğuna ilişkin fetva almış, Menderes hakkında zina davası açmaya kalkışmışlardı. Ancak bu konuda Menderes ailesinin buna rıza göstermesi gerekiyordu. Böyle bir şey olmamıştı tabii. Daha sonra Menderes’in bu düşük yaşanırken Ayhan Aydan’ın başında bulunan Dr. Fahri Atabek’i cinayete azmettirdiği iddiasıyla söz konusu dava açılmıştı.O günkü teknolojik olanaklarla,düşük olayından yıllar geçtikten sonra bunun tıbbi olarak kanıtlanamayacağı anlaşılmış, buradan da bir sonuç çıkmamıştı.

Ancak,geleneksel ahlak şampiyonu işgüzarlar zırvalamakta kararlıdır.Bu noktada Ayhan Aydan’ı duruşmaya çağırıp, Başbakan tarafından aldatılmış, mağdur edilmiş kadın kompozisyonu çizmesini istemişlerdi. Oysa Aydan olanca zarafeti ve vakur tavrıyla “Ben onu çok sevmiştim, ondan bir çocuğum olmasını istemiştim” diyerek yaşantısına, aşkına ve sevdiği insana sahip çıkmıştı… İşte burada bir şeyleri sorgulamak gerekiyor. Bunun için önce şunu belirtmekte yarar var. Çapkın bir erkek olan Menderes “ki bu yalnızca kendisini ilgilendirir” değişik kadınlarla birlikte olmasına karşın, iki kadınla olan derin beraberliği açısından çok şanslı bir insandı. Bu kadınların biri saygın eşi Berrin Menderes, diğeri ise bu olayın kahramanı Ayhan Aydan’dı. Berrin Menderes, bir insanın hayatında yaşayabileceği bütün acıları yaşamış, eşinin ve çocuklarının yaşamlarını yitirdiğine tanık olmuştu. O, en zor anlarında eşinin yanında yer almış, çocuklarına kol kanat germiş, annelerimize benzeyen geleneksel bir kadındı ve her türlü takdir duygusunu hak etmişti… Peki toplumsal değer yargılarına göre aykırı ve “öteki” olan Ayhan Aydan, bu tavrıyla daha mı az saygın insandı? Silahların gölgesinde ve toplumsal baskının üzerinde alabildiğine yoğunlaştığı çok zor bir dönemde sergilediği bu soylu davranış-aynı biçimde- hayranlıkla karşılanmayacak mıydı?

Ahlak genel ve geleneksel bir kavram mıdır, yoksa bireysel ve özel bir gerçek midir? “Öteki”lerin de ilkeli, erdemli olmaları mümkün değil midir?.. Aslında sorun, yalnızca bireylere ait olan özel yaşamların genelgeçer değerler adına ifşa edilmesinde. Asıl ayıp olan, gayri ahlaki olan, o özel yaşamları ulu orta sergilemek ve bunlardan bir takım büyük ya da küçük çıkarlar sağlamak olsa gerek.
Gerçekte özel hayatlara duyulanı, duyulması gereken saygı, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Bu yaşamlar psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla, felsefi derinlikleriyle ele alındığında, bilimsel çalışmalara,sanat yapıtlarına, felsefi tartışmalarına konu olabilir, hayatın çözümlenmesinde ipuçları sunabilirler.

Oysa hayatla ilgileri sınırlı insanlar için pespaye dedikodu malzemeleri olmanın ötesine geçemezler. Hayatı çözümleyebilmek ise nesnel/bilimsel bilgiyle gerçekleşebilir,felsefe ve sanatla da edinilen bilginin özümsenmesi sağlanabilir. Bunlardan yoksun; tarikat, cemaat ve dar etnik çevre ortamlarında böyle bir gelişmenin sağlanması olanaksızdır. Hangi makamlara gelirlerse gelsinler,bu ortamlarda yetişen insanlar yaşam çoraklıklarını ve sığlıkların kolaylıkla aşamazlar. Onları ayakta tutan,güçlü kılan en önemli besin kaynakları ise,kendileri gibi “ortalama insanlar”dan oluşan yığınlardır.

Feministler Ayhan Aydan konusunu neden sinemaya aktarmazlar açaba? Bu olayı Tunç Başaran tarafından sinemaya aktarılacağı ve Hülya Avşar’ın da Ayhan Aydan’ı oynayacağı söylentileri çıkmıştı bir ara. Bunun gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olacağı kanısındayım. Tabiî bir 27 Mayıs sövgüsüne dönüştürülmemesi koşuluyla…

Not; Bu yazıyı OdaTV’nin ”UzaK” rumuzlu okurunun yorumundan etkilenerek hemen kaleme aldım. Söz verdiğim üzere, AKP’nin seçim dönemi politikalarına ilişkin yazımı hemen sonra yollayacağım. Zaten şu anda yazıyorum ve bitirmek üzereyim.

Bu arada, rahatsızlığım nedeniyle yorumlarıyla, elektronik iletileriyle, -hatta- telefonlarıyla geçmiş olsun dileklerini ileten okurlara teşekkür ederim.

Vakur KAYADOR - 19.05.2010 - Odatv.com

Son Yazılar