parula-vatan-isareti-namusMilli Birlik , Milli Cephe , Milli İktidar

Milli Birlik Hareketi MBH ülkemizde ve yurt dışında büyük bir destekle örgütleniyor .

MBH antiemperyalist bir milli cephe hareketedir .

İşbirlikci  hükümetler milli çıkarlara ihanet etmişlerdir .

Milli ekonomi tasfiye edilmiştir .


Özelleştirme , uyum paketleri ile ekonomi de her alana yabancı emperyalist tekeller ve onların ülkemizde işlerini yürüten işbirlikcileri egemen olmuşlardır .

Milli gelirden işçimiz , köylümüz , esnaf ve zanaatkarımızın ve milli sanayicimizin aldığı pay bu sömürgeci politikalar sonucu gasp edilmiştir .

Yüce Türk milleti kendi ülkesin de bu sömürgeci , kan emicilerin kölesi haline getirilmiştir .

Vatan babalar gibi satılmıştır .

Bu ihanet karşısında milli güçler dağınıktır .

Bu ihanet cephesi böl , parcala yönet  politikası izlemektedir .

Bu bilinen politikaya karşı  antiemperyalist milli güçlerin dağınıklığı asla kabul edilemez .


MBH olarak milli güçlerin böl , parcala yönet politikasına son vermek  için yola çıktık .

Söz konusu vtansa gerisi teferruatır diyen tüm milli güçler en kısa zamanda tek bir  yerde toplanmalıdır .

MBH bu milli dirilişte yanlızca bir aractır .

MBH ikinci kuvay-ı-milliye hareketidir .

Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk 19 mayıs 1919'da samsuna çıktığında bir parti kurmadı.

Yüce önder var olan tüm milli güçleri tek çatı altında topladı ve milli birlik , milli meclis ve milli iktidarı kurdu .

MBH bu gün ayı yolda yürüyor .

MBH yeni bir parti kurarak bu ihanet düzeninde yeni bir bölen olarak yer almayacaktır ,  böl , parcala yönet politikasına son verecek olan milli bir cephe örgütlenmesi (partisi)  yolunda sarsılmaz bir iradeyle yürüyecektir .

Hedef MİLLİ CEPHE'nin kurulmasıdır .

MBH siyasi pazarlıkların değil , milli davanın , milli iktidarın ve milli cephenin inşa hareketidir .

MBH hiç bir milli  yapıyı dışlamadan , milli birliğimizi sağlama yolunda hiç bir ön şart koymadan tüm milli güçleri  tek çatı altında toplanmaya çağırıyor .


Yüce Türk milleti bu çağrımıza kulak verin .


Bulunduğumuz her il ,ilçe ve belde de milli birlik girişimleri oluşturalım .

Her birimde  emperyalizme ve işbirlikci oligarşiye karşı  milli güçler birleşiniz .

Vatan savuması için  sizde bulunduğunuz birim de milli birlik girişiminizi kurunuz .

Milli Birlik girişimlerinin başlatıldığı yerde  sizde katılınız .

Bulunduğunuz birim de  milli güçler toplanınız ve o birimde yönetiminizi seçiniz .

Seçilen yönetimler MBH genel yönetiminde MYK yerini alacaktır .

Büyük şehirlerden 5.

Diğer şehirlerden 3

İlcelerden ve beldelerden 1 temsilci MİLLİ BİRLİK HAREKETİ'nin  merkez karar organın da yerini alacaktır .


Yurt dışında yaşayan gurbetcilerimiz ülkemizde ki bu vahim gidişte MBH içinde yerini almıştır .

Yurt dışında gurbetcilerimizin yaşadığı ülkelerde oluşturulan ve oluşturulacak milli cephe yapıları da 1 temsilciyle MBH merkez karar kurulunda yerlerini alacaktır .

MBH tabanın söz ve karar sahibi olduğu milli bir harekettir .

MBH Yüce Türk milletinin  , milli hareketi olarak siyasi bir harekettir .

Hedefimiz Milli Cephenin inşasıdır .

Milli Birlik , Milli Mücadele , Milli İktidar yolunda sende yerini al .

ABD , AB ve siyonist ve her türden emperyalistlerin  emellerini  hep birlikte boşa çıkartalım.


Milli güçler Türk Bayrağı altında birleşelim .


Bu gayri milli gidaşata , hep birlikte dur demek , bir ve iri olmaktan geçiyor .

Vatan Türk Milleti'nin her ferdini bu gün göreve çağırıyor .

Böl ,parçala yönet bitecek .

Milli güçler bu tarihi görevde birleşecektir , buna inacımız tamdır  .

Tarihi boyunca hür yaşamış bir millet olarak ,  gelecekte de  Türk  milletine karşı olanlar tarihi bir hüsrana uğrayacaktır .

Görev başına .

Milli dava da sen de yerini al .

Birleş , birleştir .

Milli Birlik , Milli Cephe , Milli İktidar

Milli Birlik Hareketi.
http://www.millibirlikhareketi.org/teskilat/default.asp

Son Yazılar