diren turkiye biz kazanacagiz225 

Halk tavrını koydu!

Halk kendisini koyun yerine koyanlara da ,

Halk’a koyun diyenlere de ,

Tavrını,

Asil bir şekilde koydu !

Vekaletlerini ebed-i müddet sananlar

Akil değil, akıl sahibi olmalı,

Gereken dersi almalılar.

*** *** ***

Halk kim?

Halk ; sen, ben, biziz.

Uzayda yaşamıyor halk .

Senin benim yaşadığımı yaşıyor, eksiği ya da fazlasıyla.

Halka güvenmemek, kendine güvenmemektir aslında .

Taksim Gezi parkı ile başlayan ve yurdun her yerine yayılan direnişle,

Bir Millet, zulmeden iktidarlara boyun eğmeyeceğini, dünya aleme göstermiştir..

*** *** ***

AKP hükümetinde toplumun her kesimi iktidarın zulmünden nasibini aldı.

Köylüsünden, kentlisine ,

Çiftçisinden, işçisine ,

Memurundan, emeklisine

Öğrencisinden, işsizine,

Gencinden, yaşlısına ,

Kadınından, erkeğine, çoluğundan çocuğuna.

Her fani AKP zülmünü tattı !

Yoksullaştı, yoksunlaştı, bir avuç yandaş dışında.

Geçmişi, değerleri karalanıp aşağılanan,

Kamusal birikimleri çalınıp, yağma talan edilen,

Geleceği karartılan,

Yalanlarla, tertiplerle İtibarsızlaştırılan,

Yaşam kaynakları kurutulan,

Umutlarına duvar örülen Halk,

İnsan olmanın, insanlığın gereğini, eninde sonunda yerine getirir.

Değerleri ile, bağımsızlık bayrağı ile, şerefi ile, onurlu geleceğini yaratmak için ayağa kalkar.

Yıkılıp giden iktidarlar,

Böcek yerine koydukları, üzerine zehir boşalttıkları, ölümüne vurdukları halk’a zülmünü artırır,

Ama yıkılışlarını önleyemezler .

Halkı’ı koyun yerine koyanlar da, halk’a koyun diyenler de,

Diktatörü feda edip,

Aynı yerden, aynı kökten yeni diktatör parlatıp, zevahiri kurtarmaya kalkmasın.

Halk’ı aldatmak artık kolay değil, geçti o günler.

Ayşe MERAL - 05 Haziran 2013 - Ulusal Bakış

Son Yazılar