amerikan bayragi stratejik dusman225 

60 yılda devriâlem.!

İsmet İnönü döneminde ve 12 Mart 1947’de ABD Başkanı Harry Truman’ın start verdiği Türkiye-ABD ilişkileri, hiç kuşku yok ki Celal Bayar’ın Amerika seyahatiyle perçinlendi.

27 Ocak 1954 tarihinde ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon tarafından Washington askeri havaalanında 21 pare top atışı ve görkemle karşılanan Bayar, Kore şöhretiyle şöyle demişti:

- Petrol zengini Ortadoğu’nun müdafaasının temin edilmesini hür dünyadan talep ediyorum.

- Türkiye’nin, güvenilecek bir ordusu vardır. Bu ordu Amerikan silahlarıyla teçhiz edilmiştir ve Amerikan askeri tekniğine uygun olarak yetiştirilmektedir. İhtiyaç anında bu ordu vazifesini yapmaya hazırdır... (Bknz. 1955 by IBM World Trade Corporation, Yılmayan Millet)

ABD’de bulunduğu bir ay boyunca New York, Washington, Cleveland, Toledo, Illinois, Indiana, Ohio, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Oakland ve Mississipi’de debdebeli bir seyahat yapan Bayar, 27 Şubat’ta eşiyle birlikte bindiği İtalyan gemisi Andrea Doria ile İtalya’ya, oradan da bir Türk harp gemisiyle Türkiye’ye döndü...

Memleketin kaderini değiştirdi!

ABD seyahati öncesi oldubitti şeklinde hazırlanan ve 18 Ocak 1954’te kabul edilen 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun doğal sonucu olarak 3 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6309 sayılı yeni Maden Kanunu ile madenler üzerindeki sömürü giderek arttı ve memleket de artık geri dönüşü olmayacak şekilde global bir ham maden tedarikçisi durumuna düşürüldü...

Türkiye, madenlerini kaybetti!

Batman Rafinerisi’ni inşa eden Ralp M. Persons müşavirliğinde ve emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda önce 7 Mart 1954’te 6326 sayılı Petrol Kanunu kabul edildi; sonra da bu kanunun uygulayıcısı durumundaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruldu...

Türkiye, Petrol iddiasını kaybetti!

Nebraska Üniversitesi’nin güdümünde 10 Mart 1954 tarihli ve 6373 sayılı Doğu Üniversitesi Kanunu kabul edilerek önce kurulacak üniversitenin ismi ‘Atatürk Üniversitesi’ olarak değiştirildi, sonra da (öğretim üyelerinin belirlediği resmi rapor olmasına rağmen) sırf Elazığ’da Maden Mühendisliği açılmasın diye üniversitenin kuruluş yeri Erzurum’a kaydırıldı...

Türkiye, istikbalini kaybetti!

Bayar–Dulles işbirliğinde 2 Nisan 1954’te Türkiye ile Pakistan arasında “Dostluk ve İşbirliği” adı altında yapılan antlaşmanın devamında 24 Şubat 1955’te Türkiye ile Irak arasında yine “Karşılıklı İşbirliği” adı altında yapılan antlaşmayı 4 Nisan 1955’te İngiltere’nin onaylaması ve 23 Eylül 1955’te Pakistan ile İran’ın da teslimiyetçi destekleri sonucu 21 Kasım 1955’te Bağdat Paktı kuruldu; sırf emperyalistler Kerkük hinterlandından daha rahat ve kolay Petrol sömürsünler diye...

Türkiye, bölge halkları arasında prestij kaybetti!

Ve şimdi yıl 2013...

Türkiye, halen etnik polemiğe devam ediyor :

“Meleklerin cinsiyeti erkek midir, dişi midir?”

*** *** ***
T.C. için Türk milleti ayakta!

60 civarında kitle örgütünün oluşturduğu 29 Ekim’de milyonları Ulus’ta toplayan Vatan-Cumhuriyet ve Emek birlikteliği, yurttaşları 19 Mayıs Pazar günü (yarın) Ankara Sıhhiye’ye çağırıyor.

Yalçın BAYER - 18 Mayıs 2013 - Hürriyet

Son Yazılar