emin_gurses225

Tarih ne işe yarar?

8 Temmuz 1921 tarihli The Times gazetesinde görevinden ayrılmış eski Yunan başbakanı Venizelos ile yapılan bir mülakat yayınlanmıştı.

Mülakatta Venizelos’un söylediklerine bir kulak verelim:

“Mayıs 1919’da, Versailles’daki Barış Konferansı’nda İtilaf devletleri (İngiltere, İtalya, Fransa, ABD) tarafından İzmir’e çıkmamız istendi.”


“Bir Yunan tümeni İzmit bölgesinde Kemal’in İstanbul’u ele geçirmesini engellemek için konuşlandırıldı. İngilizlerin yanında askeri operasyonlarda bulunduk. Bazı yenilgiler aldık fakat bunlar yıkım değildi.”


“Tümenimizi İzmit bölgesinden çekmek zorunda kaldık çünkü ortada kalmıştık.”

Mülakatı yapan İngiliz gazeteci ise, desteğin çekilmesinin arkasında İngiltere’de yaygın olan yeni bir savaşın içine çekiliyoruz kuşkusu var diyor.

Buna karşın Venizelos şöyle cevap veriyor:

“Eski savaş halen sürüyor. Türkiye eski savaşı sona erdiren antlaşmayı yırtmaya çalışıyor.”


Demek ki Batılı gelişmiş ülkelerin kendi aralarında bitirdikleri savaşın sonunda yaptıkları dayatmalara karşı Mustafa Kemal ve arkadaşları başkaldırmıştı.

İngiliz gazeteci devam ediyor:” İngiltere yeni bir savaşı kaldıramaz.”

Buna karşılık Venizelos tarihi bir açıklama yapıyor.

“İngiltere bizden İngiltere’nin işini yapmasını istedikten sonra bizi ortada bırakmasın.Yunanlılar, Avrupa’nın görevini ifa etmek için silah altına alındı.”

Bu ne demek?

Yunanistan emperyalizmin taşeronu olarak Anadolu’ya saldırtılmış, başarısız olunca da ortada bırakılmış.

Bizde, milli mücadeleyi haksız-gereksiz göstermek isteyen bazı yazar-çizerler buna ne der?

Bunlara yeni görevler veriliyor.


Şevket Süreyya, milli istiklâl savaşları ile milli kurtuluş mücadelelerini gelişigüzel bir konu gibi ele alan yerli yazar-çizerlerin faaliyetlerini, “ülkemize karşı yürütülen emperyalist psikolojik savaşın en zalimcesi” olarak tanımlıyordu.

Türk devletini, adı da dahil, her açıdan yeniden “Amerikan yapılandırması” na tabi tutmak isteyen bu ekip kollarını sıvamış.

Attilâ İlhan Türkiye defterinin Temmuz 1974 tarihli nüshasındaki makalesinde şöyle yazıyordu:

‘’Balkan komşularımızla, Arap ülkeleriyle, Rusya’yla kuşkudan uzak bir uzlaşma yoluna girmemiz gerekir. Osmanlı döneminde emperyalizmin tüm aklı fikri bu ilişkileri önlemekti.”

Bugün Manzara ne?


Ankara’nın bölgede yalnızlığa itilmesi için yoğun çaba harcayanlar da aynı ekip.

Sığınakları neresi?

Molla Mustafa Barzani, Şubat 1968’de General De Gaulle ‘e ‘’Siz ve Fransa bizim sığınağımızsınız’’ diye yazıyordu.

Ne oldu Mollaya?

Kissinger anlatıyor. Nisan 1975’te Vietnam’daki savaştan çekilmeye çabalayan ABD’nin büyükelçisine eski Kamboçya Başbakanı Sirik Matak şöyle hitap etmişti;

‘’Tek hatam size inanmak olmuştur’’.

Ders alınır mı?

Eylül 1919’da Mustafa Kemal, dahiliye nazırına ne diyordu?

‘’Düşmanlarla millet aleyhinde hainane tertibatta bulunuyorsunuz. Güvendiğiniz şahısların ve kuvvetin akıbetini öğrendiğiniz zaman kendi akıbetinizle karşılaştırmayı unutmayınız’’.

Tarih uyarır.

Emin GÜRSES - 06 Nisan 2013 - Aydınlık

Son Yazılar