fasizme_gecit_yok225

Açık Faşizme Geçişin Hazırlığı Mı Yapılıyor!

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin iptal isteminde bulunduğu başbakana ‘millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde televizyon kanallarının yayınını geçici olarak durdurma’ yetkisi veren yasaya onay verdi.

Mahkemenin  kararında, "olağanüstü durumlar, millî güvenlik ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" durumunda çabuk karar vermek gerektiği, bunun da yasayı geçerli kıldığı anlatıldı.

Üyeler Fulya Kantarcıoğlu ile Osman Alifeyyaz Paksüt karara karşı oy kullandı.

Başbakan’a tanınan yetkinin Anayasa’ya aykırı olmadığı yazılan kararda, “Kuralda yer alan ‘olağanüstü durumlar’, ‘milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı haller’ ve ‘kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlar’ ibarelerinin içerik ve kapsamının kanun koyucu tarafından önceden tek tek belirlenmesi mümkün değildir.

Söz konusu ibarelere doktrin, uygulama ve yargı kararlarıyla zaman içerisinde anlam kazandırılarak ibarelerin genel çerçevesi belirlenmiş ve içeriği somutlaştırılmıştır.

Dava konusu kural ile geçici yayın yasağı getirilebilmesi için gerekli durum ve şartların temel esasları ve çerçevesi belirlenmiş olduğundan, dava konusu kuralın hukuk güvenliği ve belirlilik ilkelerine aykırı bir yönü yoktur.” denildi.

ESKİ ÜYELER KARŞI ÇIKTI!

Karara karşı çıkan mahkemenin eski üyelerinden Fulya Kantarcıoğlu, “Takdire dayanan denetimlerin yerindeliğe yol açması olasılığı göz ardı edilemeyeceğinden yasa ile getirilmeyen ölçütler özgürlüklerin güvencesini oluşturamaz.” derken, yine eski üyelerden Osman Paksüt yasanın hakim kararı olmaksızın, Başbakan’a kişilerin haberleşme özgürlüğüne müdahale etme yetkisi verdiğini ifade etti.

Mahkeme, televizyon yayınlarının müstehcen olamayacağına ilişkin kanun maddesinin iptali talebini de reddetti.  Mahkeme, getirilen yasada toplumun ‘ar ve haya duygularının’ genel ahlakın korunmak istendiği ifade edildi.

Odatv - 14 Mart 2013

Son Yazılar