millidirenis_toplantisi_vatan_cumhuriyet_emek225

Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği : Milli Direniş Toplantısı!

Bölünme anayasası oyununu bozacağız!

Ankara’ya Anayasa çıkarması!

Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği, 24 Mart’ta başkent Ankara’da bölünme anayasasına karşı büyük bir toplantı düzenleyecek.

Toplantıya birçok demokratik kitle örgütü başkan ve temsilcisinin yanı sıra her bölgeden yurttaşlar da katılacak

Çok sayıda demokratik kitle örgütünün biraraya gelmesiyle oluşan “Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği”nden yapılan açıklamada, 24 Mart’ta Ankara’da, “Vatanımıza, Cumhuriyetimize ve emeğimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla büyük bir buluşma gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, “Bugün, vatanımız, cumhuriyetimiz ve emeğimiz saldırı altındadır. Bu saldırılar, anayasa tartışmalarında açığa çıkmıştır. Yeni anayasa, bölünme isteyenlere yarayacaktır. ABD, Ortadoğu bölgesini ve petrolü kontrol etmek için bu coğrafyadaki sınırları yeniden şekillendirmek ve kendi güdümünde bir Kürdistan devleti kurmak istiyor. Irak parçalandı, Suriye’de oyun oynanıyor, sıra Türkiye’de. Bu yolda yerli işbirlikçileri ve bölücüler ABD’nin en büyük destekçileridir” denildi.

Açıklamada şunlara vurgulama yapıldı :

Özgürlük yok!

“İçeriği halktan gizlenen bu pazarlığın amacı, ülkemizin bölünmesine yol açacak tavizler karşılığında, iktidar alanlarının genişletilmesine destek almaktır.

Ulusumuz ise emperyalizme karşı verilen 'Kurtuluş Savaşı' sonrası sınırları çizilen aynı vatanda birlikte yaşamak istiyor. Yeni anayasa 1982 darbe anayasasını değiştirmek için yapılmıyor. Samimi olarak darbelerle hesaplaşılmak işlenseydi, ülkemiz 12 Eylül 1980'den daha geride bir demokrasi anlayışının olduğu ortama götürülmezdi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının, Demokratik Kitle Örgütlerinin, basının sesi kısılmaya çalışılmaz, emekçilerin hakları budanmazdı. Yargının siyasallaştığı, hapishanelerin, cezaevlerinin hukuksuz uygulamalarla doldurulduğu; demokrat, Atatürkçü, sivil veya asker birçok aydının özgürlüğünden yoksun bırakıldığı bir ortamda anayasa yapılamaz."

Pazar günü 13.00'te!

"Yargının siyasallaştırılması, hukukun ve adaletin yok edilmesi, eğitimde bilimsellikten uzaklaşılarak Ortaçağ karanlığına, çağdışı bir anlayışa yönelinmesi, laikliğin yaşamın her alanından silinmeye çalışılması ve dinin referans alınmaya başlanması, yaratılan korku ortamı ile suskun bir toplum oluşturulmak istenmesi ancak teokratik ve totaliter bir rejimin hedeflendiğinin göstergesidir.

Çocuklarımız için!

Amaç, Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek, insanlarımızı din, mezhep ve etnik kökenlerine göre ayrıştırarak Türk milletini birbirine düşürmek, vatanı bölmek, Cumhuriyet'i yıkmaktır. Oynanan oyunu görüyoruz. Vatanımız için, insanlarımız için, çocuklarımızın geleceği için, karanlıklara gömülmemek için, oynanan oyunu bozacağız. Bu saldırılara karşıgüçlü bir direnişin, tam bağımsız, çağdaş, demokratik, laik, hukuk devletini sağlama amacında birlikte hareketimizin adımı olarak, 24 Mart 2013 Pazar günü saat 13.00'de, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde (Ankara), toplumun tüm kesimlerinin katılacağı büyük bir toplantı düzenliyoruz. Halkımızı bu toplantıya çağırıyoruz."

Konuşmacılar :

Tansel Çölaşan - ADD Genel Başkanı

İlker Yücel - Eski TGB Başkanı

Doç. Dr. Ümit Kocasakal - İstanbul Barosu Başkanı

Aysel Çelikel - ÇYDD Genel Başkanı

Ataol Behramoğlu - Şair-Sanatçılar Girişimi Sözcüsü

Sabih Kanadoğlu - Türk Hukuk Kurumu Başkanı

Turhan İçli - Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı

A. Semih Güngör - İstanbul Eczacı Odası Genel Başkanı

Atilay Ayçin - Hava-İş Sendikası Genel Başkanı

Veli Demir - Eğitim iş Sendikası Başkanı

Bekir Coşkun - Cumhuriyet yazarı

Kürsü Konuşmacıları: Koray Gürbüz (Gazi), Mustafa Atsız (Emekçi)

Aydınlık - 14 Mart 2013

millidirenis_toplantisi_vatan_cumhuriyet_emek

Son Yazılar