hukumet_ve_tsk_suc_islemistir225

"Türk Askerini Tatbikat İçin Amerika'ya Gönderen Hükümet Ve Genelkurmay Başkanlığı Suç İşlemiştir"

• Geçtiğimiz Eylül ayında, ABD ile Colorado'da yapılan 18 günlük askeri tatbikat için TBMM'den izin alınmadığı anlaşıldı.

10-28 Eylül 2012 tarihleri arasında ABD ile Türk Özel Kuvvetleri arasında yapılan tatbikatların Meclis onayı olmaksızın gerçekleştirildiğini, yasa tasarısının tatbikat gerçekleştirildikten sonra Meclis’e getirildiğini ve henüz onaylanmadığını, bunun Anayasaya aykırı olduğunu, Hükümetin ve Genelkurmay’ın suç işlediğini belirten İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Cengiz, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şöyle:

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca 18 Ekim 2012 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekât Kuvvetleri Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Başbakan Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 22 Kasım 2012 tarihinde TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

Anılan ve adına "Mutabakat Muhtırası" denilen bu anlaşma, 10-28 Eylül 2012 tarihleri arasında ABD'nin "ev sahipliğinde" yapılan, Türkiye ve ABD Özel Kuvvetler Tatbikatına ilişkindir.

Tatbikat, BOP’un Bir Parçası!

Hükümetin kanun teklifinin gerekçesinde tatbikatın, Büyük Ortadoğu Projesinin bir parçası olduğu, TSK’nın bu kapsamda yapılandırılmaya çalışıldığı itiraf edilmektedir. Gerekçede; “Türkiye-ABD Özel Tatbikatı ile; iki ülke özel kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, yeni konsept ve doktrinlere yönelik kazanımlar sağlamak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlanmaktadır” deniliyor.

Anlaşma Önce Uygulanıyor, Sonra Meclis’e Getiriliyor!

Aslında bu anlaşma, Türkiye tarafından 10 Temmuz 2012 tarihinde Ankara'da, ABD tarafından da 24 Temmuz 2012 tarihinde Stuttgart/Almanya'da imzalanmış ve 10-28 Eylül 2012 tarihlerinde Colorado/ABD'de icra edilmiştir.

Yani, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında imzalanan, Eylül ayında uygulanan bu anlaşma, Kasım ayında Meclis'e sunulmuş ve uygulaması yapılan bu anlaşma henüz onaylanmamıştır.

Bırakınız TBMM tarafından onaylanmamasını, yayımlanmayan ve TBMM'nin bilgisine sunulmadan uygulanan bu anlaşma sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD ile birlikte askeri tatbikat yapmak üzere, "Mutabakat Muhtırası"nın 1. maddesine göre; "gemi, uçak, araç, mühimmat, füze ve hava, deniz ve kara harekât kaynakları gibi her türlü destek unsurları ile birlikte" Amerika'ya gönderilecek.

Anayasa Gereği TBMM’nin Onayı Zorunlu!

Oysa, Anayasa'nın 87. maddesine göre, "milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak" TBMM'nin görev ve yetkilerindendir.

Keza, Anayasa'nın 90. maddesine göre; "Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır".

Daha da önemlisi, Anayasa'nın 92. maddesinde; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir" deniliyor.

TBMM’nin Onayının Olmadığı Anlaşmanın Giderleri Maliye’den!

Üstelik bu tatbikatın masrafları, "Mutabakat Muhtırası"nın "Lojistik ve Finansman" başlıklı 5. maddesinde belirtildiği gibi, Anayasa'nın 90. maddesine aykırı olarak "Devlet Maliyesi"nce ödenmiştir.

TBMM’yi ve Başsavcılığı Göreve Çağırıyoruz!

Hükümet'in ve Genelkurmay Başkanlığının, Anayasa'yı ihlal eden ve Yüce Divanlık suç oluşturan bu eylemini Milletimize açıklıyor, TBMM'ni yetkilerine sahip çıkmaya, Yargıtay C. Başsavcılığı'nı göreve çağırıyoruz.

Mehmet CENGİZ - 11 Mart 2013 - İşçi Partisi
http://www.ip.org.tr/

tsk_abd_ozel_harekat_tatbikati_ilgili_yazi

Son Yazılar