turkiye_cumhuriyetini_kuran_turkiye_halkina_turk_milleti_denir225

Milletsiz devlet, devletsiz yurttaş olur mu?

Ne diyor Başbakan Erdoğan :

"Kürt'ü vardır, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Arnavut'u, Boşnak'ı, Türk'ü vardır. Bunlar ülkemizde bir alt kimliktir. Bunun bir tek üst kimliği vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır."

Ne diyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu;"Anayasada etnik kimlik tanımı yapılmaması gerekir. Üst kimlik olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı" tanımının yapılması uygun olacaktır"

Kılıçdaroğlu da Türk üst kimlik olmaz deyip, Tayyip Erdoğan gibi etnik kimlikleri sayarak Türk tanımını alt kimliğe indirgiyor.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun söylemi ve yapmak istediği arasında fark var mı?
Her ikisi de, Türk Milletini ortadan kaldırıyor.

Atatürk ne dedi :

"Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir."

Emperyalizme, yedi düvele karşı kurtuluş savaşı vererek Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran, devrimle Türk milleti olan Türkiye halkıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak bir devrimdir.

Cumhuriyeti kuran Türkiye halkı kim?


Anadolu ve Trakya'da yaşayan çeşitli milliyetlerden (etnik gruplardan) gelen herkes.
Onlarca etnik kimlikden oluşan Fransa halkı, bu etnik kimliklerden sadece biri olan Frank adı ile Fransız Milleti olurken.

Keza Almanya onlarca etnik kimlikden biri olan German kimliği ile topyekün Alman milleti olurken.

"Türk Milleti" olmayacakmış!
"TC vatandaşı, TC Yurttaşı" olacakmış!
Yani, çağımızın toplulumu olan millet olmayacak,
Cumhuriyet Devrimimiz öncesine döneceğiz,
Padişahın tebaası, şeyhin müridi, ağanın marabası olacağız !
Türk milletine dayatılan bu.

Emperyalizmle çıkarlarını birleştiren, Cumhuriyet Devrimimizi hazmedemeyen kindar ve kindaroğullarının varmak istedikleri hedef bu.

*** *** ***
Çağımızın toplumu olan millet: Aynı ekonomik pazarda, aynı vatan üzerinde millet bilincine sahip olan insan topluluğudur.

Çağımızda devletin insan unsuru millettir.

Millet yoksa, devlet de yoktur.

Türk milleti olmazsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de olmaz.

Yurttaş ise o milletin mensubu olan bireyin, devletiyle olan bağını ifade eder.

Milleti olmayan devlet, devleti olmayan olmayan yurttaş olur mu?
Bu durumda "TC yurttaşlığından" söz etmek, cehalet değil se, nedir?
Günümüz dünyasında milleti olmayan bir devlet var mı?
Çağımızda, insan unsurunu "yurttaşlar" diye tanımlamış bir devlet var mı?
Var olduğunu iddia eden haritada gösterebilir mi?

Bugünün dünyasında millet olmaktan vazgeçmenin, anayasadan çıkarıp hukuk dışına sürmenin sonucu: Devletsiz kalmak, yani ayak altında ezilmek, dağılmaktır.

Anayasadan Türk milleti kavramını çıkarmak gerektiğini söyleyip, yerine "TC yurttaşlığı" olacak diyerek, yurttaşları buluşturmaktan, birleştirmekten, yurttaş haklarından bahsedenler ancak BOP un hayal tacirliğini yaparlar.

Ayşe MERAL - 11 Şubat 2013 - Kemalistler

http://www.kemalistler.net/


*Doğu Perinçek 'in Aydınlık da ki yazılarından alttaki iki yazısı, özellikle bu konuyu kavramak için çok aydınlatıcı.


1) DOĞU PERİNÇEK/ Türk milleti anayasa dışına sürülürse...22 Ekim 2011-Aydınlık

http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/dou-perincek/4688-dou-perncek-tuerk-milleti-anayasa-dna-suerueluerse.html

2) DOĞU PERİNÇEK / Millet nedir, Milliyet nedir 01 Şubat 2013-Aydınlık
http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/dou-perincek/18863-dou-perncek--millet-nedir-milliyet-nedir-tamami.html

Son Yazılar