akp_diktatorluk_oneriyor225

CHP ve MHP'ye çağrı; Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan derhal çekilin!

AKP’nin “Anayasa Uzlaşma Komisyonu”na sunduğu yargı bölümüne ilişkin önerisini değerlendiren İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem şunları söyledi:

Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayladığı, Anayasa’nın yargı bölümü ile ilgili AKP önerisi, dün “Anayasa Uzlaşma Komisyonu”na sunuldu.

Öneriye göre yargı, rejimin “Türk usulü Başkanlık sistemi” olması esasına göre düzenleniyor. Öneri gerçekleşirse, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yargıtay kaldırılacak ve tek bir “Temyiz Mahkemesi” kurulacak.

Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçünü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu atayacak. Dörtte biri “Başkan” tarafından atanacak. Üyeler 15 yıl çalışmış hâkim ve savcılar, öğretim üyeleri ve avukatlar arasından 9 yıl için seçilecek. Öğretim üyelerinin hukukçu olması gerekmeyecek.

Adalet Bakanlığı bürokratlarından oluşan taraflı savcı ve yargıçların oyuyla biçimsel de olsa seçilen HSYK’nın yapısı daha da bozularak, 7 üyeyi Meclis, yedi üyeyi “Başkan” ve 6 üyeyi ise alt derece mahkemelerin seçmesi yoluyla çoğunluğunu AKP’nin seçeceği bir HSYK öngörülüyor.

AKP, “Meclis Uzlaşma Komisyonu”na sunduğu bu öneriyle yargı erkini bütünüyle ele geçirmeyi planlamaktadır.

Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 2010 Referandumuyla birlikte bağımsızlığına son verilen yargı organlarının, blok oy kullanan üyeleri seçtirip büyük ölçüde susturduğu Danıştay ve Yargıtay’ın bu halinden dahi emin değildir. İşlenen suçların bir gün bu yargı organlarınca hesabının sorulacağı korkusu, AKP’yi yargı erkini bütünüyle ele geçirme teşebbüsünde bulunmaya itmiştir.

Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek olan demokratik hukuk devleti niteliklerini bütünüyle ortadan kaldıran bu teşebbüs, suç kanıtıdır. TCK’nın 309. maddesindeki suçun işlenmesi söz konusudur.

Anayasa Mahkemesi’nin 2008 yılında verdiği ve AKP’nin cumhuriyet yıkıcısı suçların odağı olduğuna ilişkin karar ortadadır. Şimdi, bu kararın gerekçesinde sayılan suçun daha vahim kanıtları ile karşı karşıyayız.

Bu önerileri görüşecek diğer partiler de suça iştirak etmiş olacaklardır.

“Uzlaşma Komisyonu”nda AKP ile işbirliği halinde olan BDP dışındaki bütün partileri uyarıyoruz.

Cumhuriyeti yıkma ve mevcut Anayasanın öngördüğü Cumhuriyetin değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek temel niteliklerini ortadan kaldırma teşebbüsünde AKP’nin ortağı olmayın.

Artık gerçek görevi Türk Milletini, onun adına yapılan yargı yetkisini ortadan kaldırmak olan AKP’nin bu teşebbüsünü reddediniz. İhanete ve suça ortak olmayınız. Artık, Uzlaşma Komisyonu’nda bulunuşunuzu “bizi kandırdılar” diyerek izah etme şansınız da kalmadı.

Cumhuriyeti yıkma girişimini meşru hale getirdiğiniz o Komisyondan derhal çekiliniz!

Nusret SENEM - 07 Şubat 2013 - İşçi Partisi

Son Yazılar