danistayTEKEL'de İkinci Hukuk Zaferi

Tekel işçileri bir zafer daha kazandı. Daha önce 4-C’ye geçmeleri için hükümetin tanıdığı 30 günlük süre dayatmasını Danıştay kararıyla iptal ettiren Tekel işçileri; şimdi de tüm 4-C’lileri kurtarıyor… Danıştay, 4-C’nin tümden kaldırılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan “4/c” maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.


Kurul, Danıştay 2. Dairesi'nin baktığı bir davada itiraz üzerine konuya ilişkin dosyayı inceledi ve bu kararı aldı.

Kurulun iptal başvuru gerekçesinde iki önemli nokta dikkat çekiyor. Bunlardan ilki, 4-C kapsamında çalıştırılan personele Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlükler ile sosyal güvenliğe ilişkin hakların verilmediğinin vurgulanması!

İkincisi dikkat çekici vurgu ise, Anayasa'daki düzenlemeler dikkate alınmaksızın 4/C'ye ilişkin tüm yetkinin Bakanlar Kurulu'na bırakılmasının hukuk dışı olduğu saptaması.

Bu karar Tekel işçilerinin ikinci hukuk zaferi oldu. İşçiler, ilk açtıkları davada 4-C’ye geçmeleri için kendilerine dayatılan 30 günlük süre kısıtlamasını iptal ettirmişlerdi. Şimdi de 4-C’nin tarihe karışması gündemde… Konfederasyonların hukukçuları, iç hukuk yollarının kapanması durumunda 4-C konusunu AİHM’in gündemine taşımak üzere beklemede…

Danıştay’ın bu kararının ardından Tekel işçilerinin mücadelesi de yeni bir aşamaya girmiş oldu. Tek Gıda-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, yeni mücadele stratejisini belirlemek üzere bugün toplandı.

24.03.2010 - Ulusal Kanal Haber
http://www.ulusalkanal.com/

Son Yazılar