birgul_ayman_guler1_225

TBMM'de CHP'li Birgül Ayman Güler'in sözleri ve kendisine sataşmalar!

BİRGÜL AYMAN GÜLER(İzmir) - Burada herhâlde şimdiye kadar böyle konuşmalar duyulmamıştır. BDP Grubundan Sayın Akat'ın yaptığı konuşma kanımızı dondurdu. Sanki başka bir devletin parlamenteriydi, bize "Siz." diye diye inanılmaz şeyler söyledi.

HASİP KAPLAN(Şırnak) - Devletin değil, Türkiye'nin parlamenteriyim.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(İzmir)- AKP'nin, Türk ulusunu tarihten silmeye, Türk vatandaşlığını tarihten silmeye dönük olan girişimlerinde BDP'yle nasıl iş birliği yaptıklarını onun konuşmasında gördük.

MEHMET METİNER(Adıyaman) - Yok öyle bir şey. Ne alakası var?

OKTAY VURAL(İzmir) - AKP-BDP koalisyonu zaten!

BİRGÜL AYMAN GÜLER(Devamla) - Öyle bir şey nasıl yok? Anayasa Uzlaşma Komisyonuna vatandaşlık maddesi için partiniz ne önerdi arkadaşlar? "Türk vatandaşlığı"nı değil, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı"nı öneriyorsunuz. Başbakanınız salı günü "Bizim temelimiz Anasırı İslam'dır." diyor.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI(İstanbul) - Sayın Başkan...

BİRGÜL AYMAN GÜLER(Devamla) - "Türklük ırkçılıktır." diyor.

İHSAN ŞENER(Ordu) - Doğru söylüyor.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(Devamla) - "Ve biz bunu tarihten sileceğiz." diyor. Burada büyük Türk milleti önünde yemin ettiniz, büyük Türk milleti önünde yemin ettiniz.

MEHMET METİNER(Adıyaman) - Biz ulusalcı değiliz, biz ırkçı değiliz. O Anayasa'yı değiştireceğiz.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(Devamla) - O büyük ulusal parti olarak, tek tek şahıs olarak ihanet ediyorsunuz.

MEHMET METİNER(Adıyaman) - Anayasa'yı size rağmen değiştireceğiz.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(Devamla) - Sosyal demokrasiye "militarizm" demek ha?

İDRİS BALUKEN(Bingöl) - Sosyalist Enternasyonel'den de kovduracağız; merak etmeyin. Hem burada ulusalcılık yapıp hem dünyada solculuk yapamazsınız.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(Devamla) - Kürt milliyetçiliğini bana "ilericilik" ve "bağımsızcılık" diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN(Bingöl) - Biz asla milliyetçi değiliz, siz ulusalcısınız, ulusalcısınız!

BİRGÜL AYMAN GÜLER(Devamla) - Değerli arkadaşlarım, AKP ve BDP işbirliğinin yaptığı şey tektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de siz sorunu Türk sorunu yaptınız.

İDRİS BALUKEN(Bingöl) - Sizi Sosyalist Enternasyonel'den de attıracağız, hiç merak etmeyin.

SIRRI SAKIK(Muş) - Vallahi, Türkiye'de sizin faşist anlayışınız var.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(Devamla) - Bundan sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

İDRİS BALUKEN(Bingöl) - Hodri meydan! Hodri meydan!

PERVİN BULDAN(Iğdır) - Şu anda en büyük bela sizsiniz! "Sosyal demokrat" lafını bir daha kullanmayın.

GÜRKUT ACAR(Antalya) - Ne konuşuyorsun be!

PERVİN BULDAN(Iğdır) - Hadi oradan! Yürü yerine! (CHP ve BDP sıralarından gürültüler)

BİRGÜL AYMAN GÜLER(İzmir) - Buradan beni kovacak pozisyonda değilsiniz. Sayın Başkan, görüyor musunuz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Beni yerime davet etme pozisyonunda değilsiniz siz. Ne demek yahu?

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Hadi! Hadi! Hadi!

BİRGÜL AYMAN GÜLER(İzmir) - Efendim, hem hakaret ediyorlar hem ondan sonra da arkalarını dönüyorlar. Yok böyle bir şey! Özür istiyorum. Özür dilemesini istiyorum.

İDRİS BALUKEN(Bingöl) - Hadi oradan!

PERVİN BULDAN(Iğdır) - Ne özrü ya?

BAŞKAN - Sayın Güler, oturun lütfen.

PERVİN BULDAN(Iğdır) - Senden mi özür dileyeceğim? Çok beklersin! Hadi!

BİRGÜL AYMAN GÜLER(İzmir) - Türk ulusundan siz özür dileyeceksiniz.

BAŞKAN - Sayın Güler, lütfen oturur musunuz?

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - O hareketle de ilgili özür dileyecek. "Hadi!

Hadi! Hadi!" deme hakkı yoktur. Bakın, Türk ulusuna hakaret ediyorsunuz...

BAŞKAN - Doğrudur, anladım da, ne yapabilirim Sayın Güler? Ben "Yerinize oturun." demek durumundayım.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(İzmir) - Kişisel olarak da hakaretleri önlemiyorsunuz.

BAŞKAN - Lütfen... Ne yapmam gerekir? Yapayım, söyleyin yapayım, lütfen.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(İzmir) - Uyarınız efendim.

OKTAY VURAL(İzmir) - Sözünü kesmeniz gerekiyor.

BİRGÜL AYMAN GÜLER(İzmir) - "Hadi! Hadi! Yürü! Yürü!" Bu hareket ne? Bu hareket ne?

BAŞKAN - Anladım da ne yapmam gerekiyorsa yapayım Sayın Güler.

SEBAHAT TUNCEL(İstanbul) - Ya, sizin hareketiniz ne? Geçsene!

BAŞKAN - Lütfen oturun Sayın Milletvekili.

GÜRKUT ACAR(Antalya) - Hareketle hakaret ediyorsunuz. Grubumuza hakaret ediyorsunuz.(CHP ve BDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

*** *** ***
Birgül Ayman Güler

CHP İzmir Milletvekili, ANKARA


Sayın Güler, TBMM'inde bu gün yaptığınız konuşmada ifade ettiğiniz  "Kürt milliyetçiliğini bana "ilericilik" ve "bağımsızcılık" diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz" şeklindeki sözlerinizin anlam ve söyleniş amacın kasten saptrarak değerli şahsınızı faşistlik'le suçlayanları ve aynı bilinçli saptırmayla bu suçlamaları haklı gösterecek şekilde "Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması, bir etnik kimliği dışlaması, onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edebileceğimiz bir olay değildir.'' diyerek bu suçlamalara haklılık kazandıran CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu şiddetle kınıyorum.

Size bu haksız suçlamayı yapanlar Atatürk Milliyetçiliği'nin kafatası milliyetçiliği değil  din, dil, ırk ve mezhep ayırımı gözetmeyen, yani eşitlikçi bir ulus anlayışı olduğunu anlamayanlar gerçek faşistlerdir.

Kürt ve Türk Milliyetçiliği(yani kafatasçılık) ardında koşarak ülkeyi bölünme noktasına getirenler ortadayken, ırkların eşit ekonomik, sosyal ve kültürel haklara sahip olarak bir arada yaşaması esasına dayalı Atatürk Milliyetçiliği'ni faşistlikle suçlamak cahillikten öte, gaflet dalalet ve oy uğruna Laik Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine ihanettir.

CHP’lilerin Atatürk Milliyetçiliğine savaş açanlara karşı söylenecek tek sözü sizin söylediğinizdir;

SAVUNMADAYIZ!

Saygılarımla


Kayhan KANTARLI, Emekli Öğr.Üyesi-CHP Üyesi/İZMİR

Son Yazılar