onur_oymen225

CHP’liler için gün bütün bunları sessizlikle izleyip sineye çekme günü değildir!

İmralı’yla görüşenlerin televizyonda açıkladıklarından ortaya çıkanlar şunlar:

Karar verici olan Meclisteki temsilciler değil, İmralıdır.

Hükümet temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin odağı anayasa değişikliğidir.

1924 yılından beri bütün anayasalarımızda yer alan “hangi etnik kökenden, dinden ve mezhepten gelirse gelsin bütün vatandaşlar Türktür” ifadesinin anayasadan çıkartılmasını istiyorlar.

Türklüğün bir üst kimlik olduğunu kabul etmiyorlar.

Cumhuriyetimizin belkemiğini oluşturan “ulus devlet” anlayışına karşıdırlar.


Anayasada “Türklük yerine anayasal yurttaşlık tabiri yer alabilir. (Bu sözü bir yerden hatırlar gibiyim)

Süreci izlemek üzere bir Akil Adamlar Grubu kurulmalıdır (Bu sözü de bir yerden hatırlar gibiyim)


Bu gibi konuların görüşülmesi için belki bir ateşkes olabilir ama silahların tümüyle bırakılması bu aşamada gündemde değildir.

"Kandil’in ve Avrupadakilerin de görüşü alınmalıdır!"

CHP Yönetiminin bu konudaki yaklaşımından memnundurlar. Ama Parti içindeki ulusalcıların görüşleri rahatsızlık yaratmaktadır.


"İmralı’yla görüşmeler BDP eş başkanlarının da katılımıyla devam etmelidir!"

Bütün bu görüşler “barış, demokrasi ve kardeşlik adına” savunulmaktadır.

Görüşlerinin özeti budur.

Şimdi bu görüşleri savunanlarla masaya oturma kararı alanlar ve onlara siyasette, basında, iş çevrelerinde, dini çevrelerde destek olanlar doğru bir iş yapıp yapmadıklarını bir kere daha düşünmelidirler.

Hükümetin bu görüşmelerde samimi olup olmadığını sorgulamak da düşündürücüdür.

Eğer hükümet rejimimizin temellerini oluşturan bu konuların tartışmaya açılıp terör lideriyle görüşülmesini samimi olarak kabul ediyorsa durum endişe vericidir.

Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet rejiminin temel değerlerinin, terörü sona erdirmek umuduyla değiştirilmek istendiği açıkça görülüyor.

Dünyada terörü sona erdirmek için anayasal rejimini pazarlık konusu yapan ülke hangisidir?

Bütün bunlar ortadayken “Türkiye’ye yardımcı ve destek olmak” iddiasında bulunan bazı yabancı ülkelerin, kendileri terörle müzakereye yanaşmazken Türkiye’nin bir terör lideriyle müzakerede bulunmasını açıkça desteklediklerini ilan etmeleri dikkatle not edilmelidir.


Cumhuriyet Halk Partililer için gün bütün bunları sessizlikle izleyip sineye çekme günü değildir.

Onur ÖYMEN - 10 Ocak 2013
- İlk Kurşun

Son Yazılar