ilkeryucel225

Gençlik Türkiye’nin federasyona götürülmesine izin vermez!

TGB Genel Başkanı İlker YÜCEL Yurt gazetesine başkanlık sistemi üzerine demeç verdi.

AKP'nin varlık mücadelesi verdiğini belirten Yücel, Türkiye'yi bölünmeye götürecek girişimlere gençliğin müsade etmeyeceğini vurguladı.

İşte İlker Yücel'in açıklamaları:

AKP İÇİN BİR VARLIK SAVAŞI!

Bugünlerin en  ‘moda’ ve aslında tartışılması gereken konularından birisi, Tayyip Erdoğan’ın da ilgili ilgisiz her ortamda dile getirdiği başkanlık sistemidir.

Siyasi iktidarın sürekli Türkiye kamuoyuna tartıştırmaya çalıştığı başkanlık sistemi, yeni anayasa ve eyalet yasasından (yeni YÖK yasa taslağını da dahil edebiliriz) ayrı ele alınamaz.

Hatta AKP öncesi siyasi iktidarların da bu başkanlık sistemini gündeme getirmeleri göz önüne alındığında meselenin derin ekonomik boyutlarını da değerlendirmek gerekir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin doğrudan halk tarafından yapılmasını öngören, referandumla kabul ettirilen Anayasa değişikliği de bu kapsamda ele alınmalıdır.

İKİ ÖNEMLİ YASA!

AKP iktidarı 2004 yılında Kamu Yönetimi Yerel Kanunu’nu Meclis’ten çıkarttı, iki yıl sonra 2006’da 12 Kalkınma ajansı kurulmasını öngören Kalkınma Ajansları Kanunu’nu da aynı şekilde geçirdi.

Bu iki yasanın amaçlarının yanı sıra dönemin Cumhurbaşkanı Necdet Sezer tarafından reddedilmesi de ortak yanlarından biridir.

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olması ile iki yasa da kabul edilmiştir.

Hatta BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın “Biz 20-25 özerk bölge istiyoruz” sözünü, şu anda var olan 25 Kalkınma Ajansı ile temellendirebiliriz.

Avrupa konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesindeki çekincelerin kaldırılmasını önermek de aynı program dâhilindedir.

YENİ ANAYASA FAKTÖRÜ!

Sıcak paraya dayalı, sürekli dış açık veren ülkeler, kaynak yaratmada dışa bağımlı oldukları için dayatılan bütün ekonomik paketleri kabul etmek zorundadır.

İç piyasadaki dengelerin bozulması ile karşılaşılacak olan halk tepkilerini baskılamanın AKP açısından tek çıkar yolu yasama-yürütme-yargı erklerinin tek adamda toplanacağı başkanlık sistemidir.

Üniversiteler açısından bakıldığında son YÖK yasa taslağı da açıkça yüksek öğretimin piyasalaştırılmasını içermektedir ve yasayı hazırlayanların itiraf ettiği üzere bu yasa taslağı Anayasa’nın değişme ihtimaline göre hazırlanmıştır.

GENÇLİK İZİN VERMEZ!

Başkanlık sistemi küresel mafyanın ekonomik çıkarları için zorunludur.

Bunun için Türkiye’nin federasyona götürülmesi gerekmektedir.

Bu yapının ucuz işgücü sağlaması için üniversitelerin piyasalaştırılması zorunludur.

Mevcut yapının bu ihtiyaçlara cevap verememesinden ötürü başkanlık sistemi bugünkü özel görevli hükümet tarafından zaruridir.

Ama Türk gençliğinin bu yıkıma sessiz kalmayacağı 19 Mayıs Diriliş yürüyüşünden bu yana aşikârdır.

(Yurt Gazetesi)

TGB - 05 Ocak 2013

http://www.tgb.gen.tr/

Son Yazılar